Ticket To Ride: Een avontuurlijke treinreis door Amerika!

Ticket To Ride: Een avontuurlijke treinreis door Amerika! Ticket To Ride is een bordspel voor twee tot vijf spelers, dat in één tot twee uur te spelen is. Het spel is ontworpen door Alan R. Moon en wordt uitgegeven sinds 2004 door Days Of Wonder. Er zijn door de jaren heen een aantal verschillende edities van het spel uitgegeven, met als grootste verschil de kaart waarop gespeeld wordt. Hieronder volgt een beschrijving van het basisspel (Ticket To Ride) met daarna een beschrijving van de verschillende varianten die zijn uitgegeven.

Ticket To Ride (2004)

Het originele Ticket To Ride wordt gespeeld op de kaart van Noord Amerika rond de eeuwwisseling. Op deze kaart staan steden en verbindingsroutes tussen deze steden. Deze routes moeten geclaimd worden door de spelers om op die manier een netwerk te bouwen. Met dit netwerk proberen de spelers bepaalde steden aan elkaar te koppelen op basis van opdrachtkaarten. Aan het eind van het spel worden de punten geteld en de speler met de meeste punten is de winnaar.

Speelmateriaal

Het spel bestaat uit de volgende componenten:
 • Een speelbord met daarop de kaart van Noord Amerika,
 • Voor iedere speler een set van 45 treintjes en een scoresteen in dezelfde kleur,
 • Een stapel divers gekleurde treinkaarten en locomotieven,
 • Een stapel bestemmingskaarten,
 • Een 'Trans America Express' bonuskaart,

Speelbeurt

Tijdens een speelbeurt mag een speler slechts één van de volgende drie acties uitvoeren:
 • Twee treinkaarten op de hand nemen uit het aanbod op tafel.
 • Eén volledige route claimen door er treinen op te plaatsen en het vereiste aantal treinkaarten van de juiste kleur te betalen,
 • Nieuwe bestemmingskaarten trekken en daar één of meer van te houden.

Treinkaarten en routes

Er zijn acht verschillende kleuren treinkaarten in het spel die corresponderen met de kleuren van de routes op het bord. De kleur en de lengte van de route bepaald het aantal en de kleur van de treinkaarten die de speler moet betalen om de route in te kunnen nemen. Daarnaast zijn er ook nog grijze routes op het bord. Deze grijze routes kunnen ingenomen worden door treinkaarten te betalen in een kleur naar keuze van de speler. Al deze treinkaarten moeten echter wel dezelfde kleur hebben. Als de treinkaarten betaald zijn, mag de speler het juiste aantal treinen plaatsen op de route. Een route moet altijd in zijn geheel in één beurt geclaimd worden. Naast de acht kleuren treinkaarten zijn er een aantal locomotief kaarten, die dienst doen als jokers. Eén locomotief kaart kan gebruikt worden in plaats van één treinkaart.

Voorbeeld:
 • Een rode route van vier vakjes kan ingenomen worden door vier rode kaarten te betalen, waarbij een joker gebruikt mag worden voor iedere ontbrekende rode kaart.
 • Een grijze route van drie vakjes kan ingenomen worden door drie gelijk gekleurde kaarten, waarbij een joker gebruikt mag worden voor iedere ontbrekende kaart.

Dubbele routes

Een speler mag niet beide routes van een dubbele route innemen. In het geval van twee of drie spelers, mag er maar één van de twee dubbele routes geclaimd worden. Heeft een speler één van de twee dubbele routes geclaimd, dan mogen de andere twee spelers de resterende route niet meer claimen.

Bestemmingskaarten

De bestemmingskaarten fungeren als opdrachtkaarten. Ieder speler heeft een aantal van deze bestemmingskaarten die alleen voor hem gelden. Op een bestemmingskaart staan twee steden, bijvoorbeeld 'Los Angeles' en 'New York' en een hoeveelheid punten die de kaart waard is. De speler krijgt deze punten wanneer aan het eind van het spel de twee steden aan elkaar gekoppeld zijn via het netwerk van de speler. Als aan het einde van het spel een bestemmingskaart niet voltooid is, dat wil zeggen, wanneer de twee steden niet zijn verbonden, dan worden deze punten van de speler zijn score afgetrokken.

Aan het begin van het spel krijgt iedere speler drie bestemmingskaarten. Van deze drie moet de speler er minstens twee houden. Het is dus aan speler om te gaan bepalen welke bestemmingskaarten goed zijn te combineren.
Ook tijdens het spel heeft de speler de mogelijkheid om meer bestemmingskaarten te trekken. Hij krijgt er dan drie en moet er minstens één houden. Dit moet meteen tijdens de beurt beslist worden. LET OP: Als een speler eenmaal kiest een bepaalde bestemmingskaart te houden, dan kan die kaart in de rest van spel niet meer afgelegd worden.

Einde van het spel

Het einde van het spel wordt bepaald door het opraken van de voorraad treintjes van een speler. Wanneer een speler treinen plaatst in diens beurt en daarna twee of minder treintjes over heeft, begint de laatste ronde. Alle spelers krijgen dan nog één laatste beurt, en de speler met twee of minder treintjes speelt dus de laatste beurt van het spel. Vervolgens worden de punten geteld en de winnaar bepaald.

Punten

Op de volgende wijze worden punten verdiend:
 • Door routes te claimen op het bord. Hoe langer de route (aantal treintjes), hoe meer punten de speler verdient.
 • Door de eigen bestemmingskaarten te voldoen (niet voldane bestemmingskaarten levert minpunten op).
 • De speler met langst ononderbroken route krijgt bonuspunten.

Geclaimde routes

Punten voor geclaimde routes worden beloond volgens onderstaande tabel:
LengtePunten
11 punt
22 punten
34 punten
47 punten
510 punten
615 punten
718 punten
824 punten
927 punten

Bestemmingskaarten

Voor gehaalde bestemmingskaarten krijgt de speler het aangeven aantal punten dat op de kaart staat.
Voor niet gehaalde bestemmingskaarten wordt het aangegeven aantal punten op de kaart van de speler score afgetrokken.

Langste ononderbroken route bonus

Er worden bonuspunten toegekend aan de speler met de langste ononderbroken route. Dit kan bepaald worden door het aantal treintjes te tellen van een speler vanaf het ene uiteinde naar het andere van zijn netwerk. Daarbij mag ieder treintje maar eenmaal geteld worden. Het is wel toegestaan dat de route van een speler diens eigen route kruist (dus tweemaal door dezelfde stad). De langste route geeft de speler recht op de bonuskaart 'Trans America Express' ter waarde van tien punten.

Ticket To Ride USA 1910 (2006)

Ticket To Ride USA 1910 is een uitbreiding op het basisspel Ticket To Ride. In deze uitbreiding zitten de volgende componenten:
 • Een stapel treinkaarten,
 • Een stapel bestemmingskaarten,
 • Twee bonuskaarten,

Treinkaarten

Omdat in het originele Ticket To Ride klein formaat kaarten gebruikt worden, heeft Days Of Wonder besloten om in de 1910 uitbreiding een nieuwe volledige set treinkaarten te stoppen van een groter, meer standaard formaat. De samenstelling van de set treinkaarten is ongewijzigd.

Bestemmingskaarten

Ook de set van dertig bestemmingskaarten uit het basisspel zijn in deze uitbreiding aanwezig in het groter formaat. Daarnaast zijn er nog eens 39 nieuwe bestemmingskaarten toegevoegd.

Globetrotter bonuskaart

In deze uitbreiding zitten twee bonuskaarten: De 'Trans America Express' kaart is in groter formaat aanwezig. Daarnaast is er een nieuwe bonuskaart, genaamd 'Globetrotter'. Deze bonuskaart is vijftien punten waard en wordt toegekend aan de speler die de meeste bestemmingskaarten voltooid heeft.

Spelvarianten

Door de variant kan het spel op drie nieuwe manieren gespeeld worden:
 • 1910
 • Big Cities
 • Mega Game
De variatie zit voornamelijk in de samenstelling van de set van bestemmingskaarten waarmee gespeeld wordt. Daarnaast zijn er verschillen in het aantal bestemmingskaarten waaruit gekozen mag worden en welke bonuskaarten mee doen.

Ticket To Ride Europa (2005)

De Europa variant van Ticket To Ride heeft dezelfde spelregels als het basisspel, maar er zijn een aantal zaken bijgekomen, zoals stations, tunnels, veerponten en een onderscheid tussen lange en korte bestemmingskaarten. Deze versie kan met twee tot vijf spelers gespeeld worden.

Stations

Iedere speler krijgt naast de 45 treintjes ook drie stations in dezelfde kleur. Een station kan in een stad naar keuze geplaatst worden, tegen betaling van treinkaarten. Met ieder geplaatst station kan één route van een tegenstander vanuit de stad waar het station staat als onderdeel van het eigen netwerk beschouwd worden. Met behulp van een station kan dus ook een stad bereikt waarvan alle routes al door tegenstanders zijn geclaimd.
De volgende regels gelden verder voor stations:
 • Het eerste station kost de speler één treinkaart; het tweede station kost twee treinkaarten; het derde station kost drie treinkaarten. De speler mag zelf kiezen welke kleur treinkaarten betaald worden, zolang alle te betalen kaarten maar deze kleur hebben.
 • Het plaatsen van een station is een actie en kost dus een beurt.
 • In iedere stad kan maar één station staan.
 • Om een route te lenen maakt het niet uit in welke van de twee steden het station staat.
 • Voor ieder niet geplaatst station ontvangt de speler aan het eind van het spel vier bonuspunten.
 • De speler kiest pas bij het tellen van de bestemmingskaarten welke route met ieder station geleend wordt.
 • Voor het bepalen van de langst ononderbroken route, tellen geleende routes niet mee.

Veerponten

Veerponten zijn routes waarbij er verplicht één of meerdere jokers betaald moet worden. Op de route op het bord is voor iedere verplichte joker een locomotief afgebeeld.

Tunnels

Tunnels zijn routes met een bepaalde onzekerheid. Bij het claimen van een tunnelroute kan het zijn dat een speler meer kaarten moet betalen dan dat de route lang is. Voordat de route geclaimd kan worden, worden er drie treinkaarten van de stapel omgedraaid. Voor iedere joker en ieder treinkaart van de kleur waarmee de speler de route wil innemen, moet de speler een extra kaart van die kleur betalen. Een tunnelroute kan dus tot maximaal drie extra kaarten kosten. De extra kaarten mogen ook met jokers betaald worden. Als de speler de extra kaarten niet kan of wil betalen, dan houdt de speler zijn eigen kaarten, maar de beurt is wel voorbij.

Bestemmingskaarten

Er zijn zes lange en veertig kortere bestemmingskaarten. Aan het begin van het spel krijgt iedere speler één lange (blauwe) en drie korte (grijze) bestemmingskaarten. Iedere speler moet tenminste twee bestemmingskaarten houden. Als een speler later in het spel een beurt gebruikt om meer bestemmingskaarten te nemen, wordt alleen de stapel korte bestemmingskaarten gebruikt.

Ticket To Ride Europa 1912 (2009)

Ticket To Ride Europa 1912 is een uitbreiding die specifiek bedoeld is voor Ticket To Ride Europa. Een deel van de uitbreiding kan echter ook bij andere Ticket To Ride spellen gebruikt worden. De volgende onderdelen zitten in deze uitbreiding:
 • 5 Pakhuiskaarten (elk in de kleur van een speler).
 • 25 Goederenstations (vijf in elke spelerskleur)
 • 91 Bestemmingskaarten

Pakhuizen en Goederenstations

Dit onderdeel van de uitbreiding kan met elke andere versie van Ticket To Ride gespeeld worden.
 • Iedere keer wanneer een speler de actie treinkaarten nemen uitvoert, wordt eerst de bovenste kaart van de stapel ongezien in een Pakhuis naar keuze gelegd. Daardoor komen er steeds meer treinkaarten in de Pakhuizen te liggen.
 • Daarnaast mag een speler tijdens iedere beurt eenmaal één van zijn Goederenstations in een stad naar keuze zetten.
 • Iedere keer wanneer een speler een route claimt waarbij één van beide steden een Goederenstation bevat, dan mag die speler alle treinkaarten uit het Pakhuis met dezelfde kleur als het Goederenstation nemen.
 • De speler die op het eind van het spel de meeste ongebruikte Goederenstations heeft, krijgt tien bonuspunten.

Bestemmingskaarten

De set bestemmingskaarten bestaan uit de 46 bestemmingskaarten die ook al in het basisspel zaten en 55 nieuwe bestemmingskaarten. De nieuwe bestemmingskaarten bestaand uit zes nieuwe lange (blauwe) en 49 kortere (grijze) bestemmingskaarten. Vooral de zes extra lange routes zorgen voor meer variatie.

Spelvarianten

Door de variant kan het spel op drie nieuwe manieren gespeeld worden:
 • Europa Uitgebreid
 • Mega Europa
 • Grote steden van Europa
De variatie zit voornamelijk in de samenstelling van de set van bestemmingskaarten waarmee gespeeld wordt. Daarnaast zijn er verschillen in het aantal bestemmingskaarten waaruit gekozen mag worden en welke bonuskaarten mee doen.

Ticket To Ride Märklin (2006)

Ticket To Ride Märklin wordt op de kaart van Duitsland gespeeld. Deze editie valt vooral op doordat alle treinkaarten uniek zijn en voorzien van afbeeldingen van Märklin modeltreinen. Daarnaast zijn er een aantal andere verschillen ten opzichte van het basisspel Ticket To Ride:
 • Landen
 • 4+ Locomotieven
 • Bestemmingskaarten
 • Passagiers
 • Bonuspunten
NB: In 2012 is Ticket To Ride Germany uitgegeven, welke in feite een heruitgave van Märklin is. In deze nieuwe versie zijn de regels en de componenten voor de passagiers niet aanwezig en is de samenstelling van de bestemmingskaarten enigszins gewijzigd.

Landen

Naast de steden zijn er ook een aantal buurlanden van Duitsland waarmee een verbinding gemaakt kan worden: Nederland, Frankrijk, Zwitserland en Oostenrijk. Deze landen komen ook voor op een aantal van de bestemmingskaarten. Er zijn meerdere routes ieder land in, maar al deze routes zijn eindpunten en dus niet via het land aan elkaar verbonden.

4+ Locomotieven

4+ Locomotieven zijn jokers die alleen ingezet mogen worden op routes die minstens vier posities lang zijn. Daar staat tegenover dat ze maar als één kaart gelden bij het nemen van treinkaarten uit de open voorraad.

Bestemmingskaarten

Bij deze editie zijn er twee stapels bestemmingskaarten. De ene stapel bestaat uit kaarten van maximaal elf punten en de andere stapel bestaat uit kaarten van twaalf punten of meer. Een speler mag zelf kiezen hoeveel korte en lange bestemmingskaarten, voordat de kaarten getrokken worden.

Passagiers

Op iedere stad op het bord liggen één of meerdere fiches. Deze worden er volgens een vast patroon aan het begin van het spel opgelegd. Op deze fiches staat een getal, variërend van 1 tot 7. Daarnaast heeft iedere speler drie passagiers-speelstukken. In een beurt kan de speler een actie 'Reizen met een passagier' uitvoeren. Dit betekent dat een speler met een passagier langs diens eigen netwerk mag reizen van stad naar stad. Bij elke stad die bereikt wordt, mag de speler het bovenste fiche van die stad nemen. Dit zijn punten die de speler op het eind bij zijn score mag optellen.

Om met een passagier te kunnen reizen, moet er in een voorgaande beurt al een passagier in een stad geplaatst zijn. Dit mag een speler doen direct na het claimen van een route. Een eenmaal geplaatste passagier kan niet meer naar een andere stad verplaatst worden. Een passagier waar aan het einde van het spel niet mee gereisd is, heeft de speler dus niets opgeleverd.
Een passagier kan normaal gesproken alleen reizen over het netwerk van de speler zelf. Echter, voor elke passagierskaart die een speler betaalt, mag die speler ook over een route van een tegenstander reizen. Deze passagierskaarten zijn onderdeel van de stapel treinkaarten en worden op dezelfde manier als de treinkaarten verkregen.

Bonuskaart

Naast de punten voor de verkregen fiches, geeft Ticket To Ride Märklin alleen tien punten bonus aan de speler die de meeste bestemmingskaarten heeft voltooid.

Ticket To Ride Nordic Countries (2007)

Ticket To Ride Nordic Countries is een volledig opzichzelfstaand spel die door twee of drie spelers gespeeld kan worden. Het spel wordt gespeeld op een gedeeltelijke kaart van Scandinavië met daarop Noorwegen, Zweden, Finland en Denemarken afgebeeld. Net als de Europa versie heeft deze versie ook Tunnels en Veerponten. Daarnaast zijn er de volgende verschillen:
 • Lange route van 9 treintjes
 • Locomotieven gebruik

Lange route van 9 treintjes

Er is een erg lange grijze route van 9 treintjes, waar een speciale regel voor geldt: Als een speler niet voldoende treinkaarten van één kleur heeft, mag in de plaats voor iedere ontbrekende kaart vier willekeurige treinkaarten betaald worden.

Locomotieven gebruik

De locomotieven regels zijn anders in deze Ticket To Ride. Een locomotief geldt maar als één kaart wanneer de kaart uit de open voorraad van tafel genomen wordt. De Locomotief kaarten mogen echter alleen maar ingezet worden bij Tunnels, Veerponten en de route van 9 treintjes lang.

Map Collection volume 1 - Legendary Asia & Team Asia (2011)

Map Collection volume 1 is een uitbreiding voor één van de basisspellen Ticket To Ride en Ticket To Ride Europa. Deze Map Collection bestaat uit een dubbelzijdig bord met op de ene kant de kaart 'Legendary Asia' en op de andere kant 'Team Asia'.

Legendary Asia

Legendary Asia wordt gespeeld op een kaart van Azië met twee tot vijf spelers. Net als met de Europa versie zijn er zes lange bestemmingskaarten en een stapel kortere bestemmingskaarten, De werking is hetzelfde als bij de Europa versie. Ook Veerponten komen op deze kaart terug. Daarnaast zijn er bergroutes toegevoegd en is er een nieuw type bonus.

Bergroutes

Een bergroute is een route op de kaart waarbij er in één of meerdere vakjes van de route een kruis weergegeven is. Het claimen van een bergroute is hetzelfde als bij een gewone route. De speler moet echter voor ieder vakje met een kruis een extra treintje afleggen in het depot. Het depot staat rechtsonder op het bord. Het afleggen is verplicht, dus een speler met nog maar vier treinen kan geen bergroute van vier vakjes innemen.
Aan het eind van het spel krijgen de spelers twee punten voor ieder treintje dat zij in het depot hebben gelegd.

Netwerk bonus

De netwerk bonus van tien punten wordt toegekend aan de speler die de meeste steden aan elkaar verbonden heeft. De bonus voor de langst ononderbroken route wordt niet toegekend.

Team Asia

Team Asia wordt speelt zich af op een gedeeltelijke kaart van Azië en is bedoeld voor vier of zes spelers. Er wordt gespeeld in teams van twee spelers, dus met twee of drie teams.

Teams

Team Asia onderscheid zich van de andere edities doordat op deze kaart in teams gespeeld wordt. Ieder team speelt met één kleur en iedere speler heeft een eigen voorraad van 27 treintjes van die kleur. Daarnaast heeft iedere speler een eigen hand met treinkaarten en bestemmingskaarten, die niet gedeeld mag worden. Ieder team heeft echter ook twee houten kaartenhouders, waarop wel treinkaarten en bestemmingskaarten gedeeld worden. Een deel van de opdrachten en treinkaarten zijn dus gedeeld en een deel is onbekend voor de teamgenoot. Het is mogelijk om tijdens het spelen een beurt te spenderen aan het plaatsen van persoonlijk bestemmingskaarten in de gezamenlijke kaartenhouder, om daarmee een teamgenoot waardevolle informatie te geven,
Het te bouwen netwerk wordt als één beschouwd en ook de punten en de eventuele overwinning worden gedeeld.

Tunnels

In Team Asia werken de Tunnels grotendeels hetzelfde als in de andere versies van Ticket To Ride. Het verschil zit in het aantal treinkaarten dat omgedraaid wordt van da stapel om te bepalen hoeveel extra treinkaarten een speler moet betalen. Dit aantal varieert van vier tot zes kaarten.

Bonussen

In Team Asia is er zowel een bonus voor de langst ononderbroken route als een bonus voor de meest voltooide bestemmingskaarten.

Map Collection volume 2 - India & Switzerland (2011)

Deze uitbreiding voor Ticket To Ride bevat een dubbelzijdig bord met aan de ene kant een kaart van India en aan de andere kant een kaart van Zwitserland.

India

India kan met twee tot vier spelers gespeeld worden. Op deze kaart komen Veerponten voor zoals geïntroduceerd in Ticket To Ride Europa. India is qua regels verder gelijk aan voorgaande versie met als enige verschil de Mandala bonus. Met de Mandala bonus kan een speler bonuspunten verdienen door bestemmingskaarten op meerdere manieren te voltooien, waarbij er niet tweemaal gebruik gemaakt wordt van dezelfde route op het bord. Deze bonus wordt toegekend voor iedere bestemmingskaart waar dat gelukt is met een maximum van vijf bestemmingskaarten.

Zwitserland

De Zwitserland kaart is al in 2007 als opzichzelfstaande uitbreiding uitgegeven, maar vanwege de beperkte oplage weer opnieuw verschenen als onderdeel van deze Map Collection. De kaart kan met twee of drie spelers gespeeld worden.
Deze variant onderscheid zich door de volgende zaken:

Locomotieven

Locomotieven gelden maar als één kaart wanneer ze op de hand genomen worden. De Locomotief kaarten mogen alleen ingezet worden bij het claimen van een Tunnelroute.

Bestemmingskaarten

Net als in Märklin zijn de buurlanden van Zwitserland ook weergegeven op de kaart. Dit zijn Duitsland, Frankrijk, Italië en Oostenrijk. Bij de bestemmingskaarten waar aan een land verbonden moet worden, mag de speler echter zelf kiezen welk land verbonden wordt. De afstand naar dat land, bepaalt de hoeveelheid punten die de speler kan verdienen. Wordt een bestemmingskaart niet gehaald dan wordt alleen het laagst afgebeelde punten aantal afgetrokken. Daarnaast zijn er voor ieder land twee zulke bestemmingskaarten en kan er dus met één gebouwde verbinding meerdere bestemmingskaarten voltooid worden. Daarmee zijn deze bestemmingskaarten erg interessant.

Map Collection volume 3 - The Heart of Africa (2012)

Deze uitbreiding bestaat uit een enkelzijdig bord met daarop Afrika afgebeeld.
Op deze kaart kan met twee tot vijf spelers gespeeld worden. Het spel onderscheidt zich door het gebruik van terrein types en terrein kaarten, waar extra punten mee verdiend kan worden.
Daarnaast is het een kaart waar het vooral met vijf spelers erg druk wordt, waardoor de kans groot is dat bepaalde spelers niet al hun bestemmingskaarten zullen gaan voltooien.

Er zijn drie soorten terrein die gekoppeld zijn aan bepaalde kleur routes:
 • Woestijn en savanne: gele, oranje en rode routes,
 • Jungle en bos: paarse, blauwe en groene routes,
 • Berg en klif: witte, grijze en zware routes.

Er is een stapel terrein kaarten met vjiftien kaarten van elk type. Een speler kan tijdens de actie treinkaarten nemen in de plaats van een reguliere treinkaart ook kiezen om een terreinkaart te nemen.
Tijdens de actie om een route te claimen, kan de speler terreinkaarten van het juiste type bij betalen om daarmee het aantal punten dat de te claimen route oplevert te verdubbelen. Daarvoor is het wel vereist dat geen andere speler een groter aantal kaarten van dat type terrein in diens bezit heeft. Bij het claimen van een route van drie of minder vakjes moet één terreinkaart betaald worden. Bij het claimen van een route van vier of meer vakjes moeten twee terreinkaarten betaald worden.

Map Collection volume 4 - Nederland (2013)

Ook de vierde Map Collection bestaat uit een enkelzijdig speelbord. Deze keer met Nederland afgebeeld en ook voor twee tot vijf spelers. Vanwege het vele water in Nederland zijn in deze versie het spelelement tolbruggen toegevoegd.

Iedere speler krijgt bij aanvang van het spel dertig tolbrug munten met de waarde 1 (10x), 2 (6x) en 4 (2x). Bij iedere route op het bord, staat met een getal de hoeveelheid tol op die route aangegeven. Wanneer een speler een route claimt moet deze tol aan de bank betalen. Echter wanneer een tweede route van een dubbele route wordt geclaimd, betaalt de speler de tol aan de speler die de eerste route geclaimd heeft.
Kan een speler de aangegeven tol niet betalen bij het claimen van een route, dan moet de speler een leenkaart van de bank nemen. Deze leenkaart blijft tot het einde van het spel in bezit en kan niet worden afgelost.

Aan het einde van het spel zijn er bonuspunten voor de spelers die de meeste tolmunten in het bezit hebben. Spelers met een leenkaart hebben geen recht op bonuspunten, ongeacht het aantal tolmunten dat ze bezitten. Spelers met een leenkaart krijgen vijf minpunten. Het aantal bonuspunten dat wordt verdiend met de tolmunten hangt af van het aantal spelers:

Eindpositie5 spelers4 spelers3 spelers2 spelers
155555535
2353535-
32020--
410---

Als het spel met twee of drie spelers gespeeld wordt, blijven alle dubbele routes gewoon beschikbaar in tegenstelling tot andere Ticket To Ride edities.

Lees verder

© 2014 - 2024 Manniel, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Met de trein reizen in ItaliëMet de trein reizen in ItaliëItalië is een populaire vakantiebestemming. Veel mensen vliegen dan ook graag voor een paar dagen naar een Italiaanse st…
Schönes-Wochenende-kaart: Goedkoop Treinreizen in DuitslandSchönes-Wochenende-kaart: Goedkoop Treinreizen in DuitslandVeel Nederlanders gaan op vakantie in Duitsland. Omdat het naast Nederland ligt is het logischer en vaak ook sneller om…
De tijdsgeest volgen: ‘Ticket to Ride’De tijdsgeest volgen: ‘Ticket to Ride’The Beatles waren vaak trendsetters omdat ze nieuwe dingen uitprobeerden wat dan weer werd opgepakt door anderen in hun…
Het openbaar vervoer in BelgiëHet openbaar vervoer in BelgiëReizen door België is simpeler dan het lijkt. Eens je met de mogelijkheden vertrouwd bent, verloopt het vlot. Er bestaan…

Themafeest: Een reis rond de wereldThemafeest: Een reis rond de wereldMet dit thema worden kinderen meegenomen op een grote reis. Kinderen gaan de wereld rond en leren verschillende culturen…
Quiz: spreekwoorden raden van foto'sQuiz: spreekwoorden raden van foto'sEen quiz waarin de deelnemers spreekwoorden moeten raden aan de hand van foto's. Voor kinderen, voor volwassenen, voor t…
Bronnen en referenties
 • http://www.daysofwonder.com/tickettoride/en/usa/
Manniel (221 artikelen)
Laatste update: 18-06-2015
Rubriek: Hobby en Overige
Subrubriek: Spellen
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.