recensie

Chris Wright: Jezus leren kennen door het Oude Testament

Chris Wright: Jezus leren kennen door het Oude Testament Christopher J.H. Wright werd geboren in Belfast, Noord-Ierland. Hij behaalde zijn doctoraat met het thema oudtestamentische ethiek. Hij schreef verschillende boeken, waaronder commentaren op Deuteronomium en Ezechiël, oudtestamentische ethiek voor het volk van God en het kennen van Jezus door het Oude Testament. Het bestuderen van het Oude Testament, zo merkt Wright ergens op, heeft zijn begrip van Jezus enorm verdiept.

Chris Wright: Jezus leren kennen door het Oude Testament

  • Titel: Jezus leren kennen door het Oude Testament
  • Oorspronkelijk titel: Knowing Jesus Through the Old Testament
  • Auteur: Chris Wright
  • Uitgeverij: Novapres, Apeldoorn
  • Jaar: 1999
  • ISBN 906318 143 4
  • Pagina's: 235
  • Prijs: € 17,90

De wortels van het christelijke geloof

In 1999 is het veelgeprezen boek Knowing Jesus through the Old Testament van Chris Wright in het Nederlands vertaald. Het boek is anno 2011 nog steeds leverbaar. Het is een gemakkelijk leesbaar boek en een goede inleiding op het onderwerp: Jezus leren kennen door het Oude Testament.

Een gesloten boek

Voor veel christenen is het Oude Testament (of beter: Eerste Testament) een gesloten boek, terwijl de wortels van het christelijke geloof door de figuur van Jezus - en zijn achtergrond, cultuur en prediking - in het jodendom liggen. Wat veel christenen niet beseffen, is dat het Nieuwe Testament (of beter: Tweede Testament) onverstaanbaar, zelfs onbegrijpelijk is, zonder kennis te hebben van het Eerste. Het is als een huis met twee verdiepingen. Beide delen vormen geen tegenstelling, maar een eenheid. Meer dan een halve eeuw geleden schreef J.G. Feenstra in 'Onze geloofsbelijdenis', dat de verhouding van het Oude- tot het Nieuwe Testament is, als die van de bol tot de bloem, die er in zit en er uit komt. Het Nieuwe of Tweede Testament is in het Oude of Eerste verborgen en het Oude of Eerste Testament wordt in het Nieuwe of Tweede openbaar. Het boek van Wright confronteert de lezer met die wortels van het christelijke geloof en stimuleert om tot een beter begrip te komen van het Eerste én daarmee van het Tweede Testament.

Uit het voorwoord:
"Ik betreur het dat zo veel christenen van tegenwoordig die Jezus liefhebben, maar zo weinig weten van wie Hij dacht dat Hij was, en waarvoor Hij was gekomen. Jezus wordt een soort montage, lukraak samengesteld uit een mengsel van verhalen uit de evangeliën, afgewerkt met een beeld van Hem dat toevallig in de mode is - waaronder tegenwoordig ook new-agekarikaturen. Hij wordt los gezien van de joodse historische context van zijn eigen tijd, en zijn diepe wortels in de Hebreeuwse geschriften."

Lijnen van het Oude naar het Nieuwe Testament

Om echt inzicht te krijgen in wie Jezus is, moeten we hem niet modelleren naar het door ons gewenste beeld, maar is het noodzakelijk om ten volle te beseffen dat het Eerste Testament het verhaal vertelt waarvan Jezus de vervulling is. Dit betekent veel meer dan kennis hebben van enkele Messiaanse teksten die vooruitwijzen naar de komst van de Messias Jezus. Matteüs (het eerste Bijbelboek in het Tweede Testament) begint niet voor niets met een 'overzicht van de afstamming van Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham'. Hij laat hiermee zien dat wij Jezus alleen goed kunnen begrijpen als we hem aanschouwen in het licht van dat verhaal, waarvan Jezus de vervulling en de climax is.

Lijnen van het Oude- naar het Nieuwe Testament

De schrijver trekt allerlei lijnen van het Oude naar het Nieuwe Testament - die een samenhangend geheel vormen - om te laten zien hoe in de Jood Jezus ('Jesjoea' in het Hebreeuws) oudtestamentische begrippen zoals 'zoon van David', 'Mensenzoon' en 'knecht des HEREN' vervuld worden. Hij gaat ook uitgebreid in op het begrip 'Messias'. Wright schrijft dat we zo gewend zijn om Jezus 'Christus' te noemen ('Christus' is de Griekse vertaling van de term 'Messias'), dat het enigszins een schok is als we ons realiseren dat dit woord als titel in het Oude Testament nauwelijks voorkomt. Ook legt hij uit waarom Jezus in de prediking deze titel nooit voor hemzelf gebruikte, het werd wel over hem gezegd. De meest waarschijnlijke reden is dat deze term zo geladen was met nationalistische, politieke en zelf militaire noties over het herstel van Israël. Jezus' opvatting van het messiasschap kwam echter voort uit een dieper begrip van de Schrift en paste niet bij een nationalistische en politieke invulling van het begrip. De openbare verkondiging van zijn messiasschap zou verkeerde associaties hebben opgeroepen die niet bij zijn roeping behoorden en mensen op het verkeerde been hebben gezet (p.134-139).

Belofte en vervulling

Ook gaat het boek in op vragen rond belofte en vervulling (hoofdstuk 2), en besteedt hij ruim aandacht aan de vele typologie in het Oude Testament, dat wil zeggen de beelden, patronen en modellen uit het Oude Testament die op Jezus betrekking hebben. Het boek eindigt met een hoofdstuk over Jezus en zijn oudtestamentische waarden. Jezus zei nadrukkelijk dat hij niet was gekomen on de Wet (Tora) te ontbinden, maar om deze te vervullen (Matteüs 5:17-20). Wright bespreekt daarom enkele belangrijkste kenmerken van de wet en hij analyseert hoe Jezus zijn leringen daarop fundeerde.

De eenheid van de Bijbel

Het is al met al een zeer verhelderend boek, waardoor de continuïteit tussen de beide delen van de Bijbel en daarmee de eenheid, duidelijker wordt.

Minpuntje

In het boek komen helaas geen noten en literatuurverwijzingen voor. Dat vind ik persoonlijk een omissie. Wright laat wel zien dat hij de materie goed beheerst. Hij is goed in staat om moeilijke begrippen op een begrijpelijke manier onder woorden te brengen en uit te leggen.

Lees verder

© 2011 - 2024 Tartuffel, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Het Nieuwe Testament (Christendom)Het Nieuwe Testament is van groot belang binnen het Christendom. Het vormt het tweede deel van de Christelijke Bijbel en…
Het Bijbelboek de brief aan de HebreeënDe brief aan de Hebreeën is een bijzonder bijbelboek. Er ontbreekt een begroeting aan het begin en de naam van de schrij…
Het Oude Testament (Christendom)Het Oude Testament speelt een belangrijke rol binnen het Christendom. Het Oude Testament is het eerste gedeelte van de C…
David H. Stern: commentaar op het Joodse Nieuwe TestamentrecensieDavid H. Stern: commentaar op het Joodse Nieuwe TestamentCommentaar op het Joodse Nieuwe Testament. De Messiasbelijdende Jood David H. Stern heeft naast de Engelse vertaling van…

ADHD bespreekbaar maken voor kinderenrecensieADHD bespreekbaar maken voor kinderenZeno zweeft gaat over een jongetje met ADHD. Het is vaak moeilijk om gepast materiaal te vinden om het thema ADHD met jo…
Boekrecensie: Becca’s ooglapjerecensieBoekrecensie: Becca’s ooglapjeBecca heeft een lui oog (amblyopie) en moet daarom een bril dragen en een van haar ogen moet worden afgeplakt. Ze durft…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Cover
  • J.G. Feenstra: Onze geloofsbelijdenis; J.H. Kok NV, Kampen, 2e druk, 1947.
Tartuffel (2.972 artikelen)
Laatste update: 10-05-2023
Rubriek: Hobby en Overige
Subrubriek: Boeken
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.
Artikelen met het label 'Recensies' bevatten naast objectieve informatie ook subjectieve informatie in de vorm van een beoordeling.