De Griekse Drachme munten 1976 - 2001

Na de val van de militaire junta in Griekenland werd de democratie hersteld. Dit betekende ook een nieuwe reeks aan drachme-munten die uiteindelijk door de komst van de euro werden vervangen. De laagste denominaties waren de lepta-muntjes. Uiteindelijk werden deze door de inflatie niets meer waard en deden munten met hogere waarden hun intrede. Uiteindelijk was de munt van honderd drachmen met daarop de afbeelding van Alexander de Grote de munt met de hoogste waarde. Op het overgrote deel van de munten staat iemand uit de Griekse oudheid of uit de Griekse onafhankelijkheidsstrijd uit de negentiende eeuw afgebeeld.

Muntentype 1976 - 2000

In maart 1964 volgde Koning Constantijn II zijn vader koning Paul op. Maatschappelijk gezien waren het onrustige tijden in Griekenland. Dit resulteerde op 21 april 1967 in een militaire staatsgreep. Dit betekende het begin van het kolonels-regime. De koning bleef nog officieel staatshoofd, maar voelde zich op 13 december 1967 genoodzaakt het land te ontvluchten. Op 1 juni 1973 schafte de militaire junta het koningschap af en vestigde een republiek. In 1975 werd de democratie hersteld. Ook werd er een volksraadpleging gehouden of het koninkrijk hersteld moest worden. De Grieken kozen ervoor om dit echter niet te doen. In 1976 kwam een nieuwe reeks munten uit die de oude munten van het koninkrijk én het kolonelsregime verving.

De naam drachme voor de Griekse munten komt van het oud-Griekse woord δραχμη, vertaald met drachmè. Dit betekent 'een handvol'. In 1821 kwamen de Grieken in opstand tegen de Turkse overheersing. Dit leidde in 1829 tot een onafhankelijk Grieks koninkrijk. Een drachme bestond uit 100 lepta. De drachme heeft tot en met 2001 bestaan. Het werd toen vervangen door de euro. De vastgestelde wisselkoers was daarbij 340,750 drachme voor één euro

10 lepta

Op de 10 lepta staat op de voorkant het Griekse wapenschild en op de keerzijde een aanvallende stier. Slechts in twee jaren is dit muntje geslagen, namelijk in 1976 en 1978 in een totale oplage van 2.854.000 exemplaren. Van het jaar 1978 is hierbij twintigduizend stuks in proof geslagen.

Diameter Hoofd Materiaal Jaren
20 millimeterStierAluminium1976 en 1978.

De hoogste kwaliteit dat een munt kan hebben is die van proof. Deze munten worden niet in series geslagen maar dit gebeurt één voor één. Verder worden er vaak gepolijste stempels gebruikt met als gevolg dat er tussen het reliëf en de achtergrond een groot contrast gecreëerd wordt. Daarna worden de munten door de Munt-medewerkers met handschoenen aan verpakt in speciale capsules. Dit moet ook wel omdat de proofmunten zeer kwetsbaar voor beschadigingen zijn. Krasjes zijn veel beter zichtbaar dan op regulier geslagen munten.

20 lepta

Op de 20 lepta staat op de voorkant het Griekse wapenschild. Deze afbeelding is identiek aan die van de 10 lepta. Op de keerzijde van het muntje staat het hoofd van een paard afgebeeld. Het muntje is alleen in de jaren 1976 en 1978 geslagen en wel met een totaal aantal van 3.329.000 stuks. Hiervan is twintigduizend stuks van het jaar 1978 in proof geslagen.

Diameter Hoofd Materiaal Jaren
22 millimeterPaardAluminium1976, 1978.

50 lepta

De 50 lepta is tot ver in de jaren tachtig van de twintigste eeuw geslagen. De oplage was met 51 miljoen stuks in 1976 het hoogst. Daarna liggen de geslagen aantallen 50 lepta-munten tussen de 1,2 miljoen en 12 miljoen. Op de voorzijde van het muntje staat de vermelding 50 lepta en op de keerzijde is Markos Botsaris afgebeeld.

Markos Botsaris werd waarschijnlijk geboren in het jaar 1788. Als generaal aan de Griekse zijde vocht hij in de eerste helft van de negentiende eeuw tegen de Turkse overheersing van Griekenland. Hij wordt door de Grieken als één van de belangrijkste nationale helden van de Griekse geschiedenis beschouwd. Hij overleed op 21 augustus 1823.

Diameter Hoofd Materiaal Jaren
18 millimeterMarkos BotsarisNikkel-messing1976, 1978, 1980, 1982, 1984 en 1986.

1 drachme

Van de één drachme zijn twee verschillende varianten. De eerste variant is geslagen tussen de jaren 1976 en 1986. Op de voorkant staat een zeilschip afgebeeld. Verder de vermelding 1 en het jaartal van muntslag. Op de keerzijde is Konstantinos Kanaris te vinden. Zo'n driehonderd miljoen munten zijn van dit type geslagen.

De in 1793 of 1795 geboren Konstantine Kanaris was tijdens de onafhankelijkheidsoorlog een vrijheidsvechter. In zijn verdere carrière was hij admiraal, politicus en uiteindelijk minister-president. Hij overleed op 2 september 1877.

De tweede variant van de één drachme is iets kleiner van formaat dan haar voorganger. De voorzijde is identiek, maar op de keerzijde staat nu een vrouwelijke vrijheidsstrijdster uit de negentiende eeuw, namelijk Laskarina Bouboulina. Ze werd geboren op 11 mei 1771 en overleed op 22 mei 1825. Na haar dood werd aan haar door tsaar Alexander I de ererang van admiraal van de Russische marine toegekend. Deze munt is geslagen tussen 1988 en 2000.

Diameter Hoofd Materiaal Jaren
20 millimeterKonstantinos KanarisNikkel-Messing1976, 1978, 1980, 1982, 1984 en 1986.
18 millimeterLaskarina PinotzisKoper1988, 1990, 1992, 1993, 1994, 1998 en 2000.

2 drachmen

In de jaren 1976 tot en met 1986 staat op de voorkant van de 2 drachmen-muntstuk twee elkaar kruisende geweren en op de keerzijde Georgios Karaiskakis. In totaal gaat het hierbij om meer dan 278 miljoen exemplaren.

Georgios Karaiskakis (23 januari 1780 of 1782 – 23 april 1827) is een belangrijke Griekse held uit de onafhankelijkheidsoorlog. Hij stierf door een kogel tijdens een militair treffen met de Turken.

De tweede variant is kleiner in diameter dan haar voorganger en heeft zowel een andere voorkant als een gewijzigde achterkant. Op de voorkant staat een kanon afgebeeld en op de keerzijde het portret van Manto Mavrogenous.

De Griekse Manto Mavrogenous (1796 - juli 1848) was een revolutionaire heldin uit de Griekse onafhankelijkheidsoorlog. Als rijke vrouw heeft zij haar gehele fortuin ingezet om de Grieken een eigen staat te geven en daarmee onder het juk van de Turken weg te komen.

Diameter Hoofd Materiaal Jaren
23 millimeterGeorgios KaraiskakisNikkel-messing1976, 1978 en 1980.
25 millimeterGeorgios KaraiskakisNikkel-messing1982, 1984 en 1986.
20 millimeterManto MavrogenousKoper1988, 1990, 1992, 1993, 1994, 1998 en 2000.

5 drachmen

De vijf drachmen is geslagen vanaf 1976 tot en met 2000. Er zijn twee varianten qua diameter. Op de voorzijde staat de aanduiding 5 en op de keerzijde de beeltenis van de Griekse wijsgeer Aristoteles. De munt is geslagen in hele hoge oplagen. in 1976 zelfs een oplage van 85 miljoen stuks.

De Griekse filosoof Aristoteles (384 v. Christus - 322 v. Christus) wordt beschouwd als één van de belangrijkste filosofen uit de Griekse oudheid.

Diameter Hoofd Materiaal Jaren
22 millimeterAristotelesKoper-nikkel1976, 1978 en 1980.
23 millimeterAristotelesKoper-nikkel1982, 1984, 1986, 1988, 1990, 1992, 1993, 1994, 1998, 1999 en 2000.

10 drachmen

De 10 drachmen heeft een diameter van 25 millimeter (1976-1980) of 26 millimeter (1982-2002). Op de voorzijde is het atoom afgebeeld en op de keerzijde Democritus.

De Griekse geleerde Democritus (ca. 460 v. Christus - 380/370 v. Christus) was een belangrijk filosoof en astronoom. In de filosofie heeft hij de bijnaam "de lachende filosoof'.

Diameter Hoofd Materiaal Jaren
25 millimeterDemocritusKoper-nikkel1976, 1978 en 1980.
27 millimeterDemocritusKoper-nikkel1982, 1984, 1986, 1988, 1990, 1992, 1993, 1994, 1998 en 2000.

20 drachmen

De 20 drachmen is in drie varianten geslagen. De eerste variant in de jaren 1976, 1978 en 1980 én de tweede variant in de jaren 1982, 1984, 1986 en 1988. Het verschil zit onder meer in de diameter. Op de voorkant is een Griekse tempel met vier zuilen afgebeeld en op de keerzijde staat de beeltenis van Perikles.

De Griek Perikles (495 v. Christus - 429 v. Christus) was een Athener. Daar was hij tevens staatsman en veldheer. Hij heeft veel invloed gehad op de cultuur en politiek van Athene. Gedurende zijn leven verkeerde de stad in ongekende tijden van voorspoed. Door zijn enorme positieve invloed wordt de gehele periode ook wel de ‘de eeuw van Perikles’ genoemd.

De derde variant verschijnt in 1990 en wordt tot het jaar 2000 geslagen. Op de voorzijde de aanduiding 20 met een tak en op de keerzijde de persoon van Dionysios Solomos.

Dionysios Solomos (8 april 1798 - 9 februari 1857) is een dichter die verantwoordelijk is als componist van het nationaal volkslied van Griekenland. Hij schreef de 'Ymnos is tin Eleftherian' (hymne aan de vrijheid) in het jaar 1823. De componist Manzaros heeft vijf jaar later, in 1828, de bijbehorende melodie voor geschreven.

Diameter Hoofd Materiaal Jaren
28 millimeterPericlesKoper-nikkel1976, 1978 en 1980.
29 millimeterPericlesKoper-nikkel1982, 1984, 1986 en 1988.
24 millimeterDionysios SolomosNikkel-brons1990, 1992, 1993, 1994, 1998 en 2000.

50 drachmen

Van de vijftig drachmen zijn een aantal varianten. Twee ervan betreffen gelegenheidsmunten die slechts in één jaar, namelijk 1994, zijn geslagen. Op beide muntstukken staat het Griekse parlement afgebeeld. Verder staat er de vermelding (in het Grieks) '150 jarige verjaardag van de constitutie'. De keerzijde is wel verschillend. Op een variant staat Dimitrios Kallergis en op de andere variant Yannis Makriyannis. Van beide munten zijn er 7,5 miljoen van geslagen.

Dimitrios Kallergis (1803 – 8 april 1867) was een Griekse onafhankelijkheidsstrijder tegen de Turkse overheersing van Griekenland.

Generaal Yannis Makriyannis (1797–1864) was een Griekse onafhankelijkheidsstrijder. Na de bevochten vrijheid ging hij de politiek in.

Op de keerzijde van de reguliere vijftig drachmen staat Solon van Athene. Op de voorzijde staat in de jaren 1980, 1982 en 1984 de aanduiding 50. Daarna verschijnt een variant waarbij op de voorzijde een zeilschip uit de oudheid is afgebeeld. Deze variant wordt geslagen in de jaren 1986 tot en met 2000.

Solon van Athene ( circa 640 – 560 v. Christus) was dichter en politicus.

Diameter Hoofd Materiaal Jaren
30 millimeterSolon van AtheneKoper-nikkel1980.
31 millimeterSolon van AtheneKoper-nikkel1982 en 1984.
28 millimeterSolon van AtheneNikkel-messing1986, 1988, 1990, 1992, 1993, 1994, 1998 en 2000.
26 millimeterDimitros KallergisMessing1994
27 millimeterMakriyannisMessing1994

100 drachmen

De 100 drachmen-munt is die met de hoogste denominatie. Op de voorzijde staat een zon afgebeeld en is de aanduiding 100 te vinden. Op de keerzijde staat Alexander de Grote. In 1990 vindt de eerste muntslag van dit type plaats en in 2000 wordt hiervan de laatste munt geslagen.

Alexander de Grote werd geboren op 21 juli 356 voor Christus in Macedonië. In zijn hoedanigheid als koning Alexander III veroverde hij een heel groot deel van de destijds bekende wereld. Op dertigjarige leeftijd strekte zijn imperium uit van Griekenland tot de Himalaya. Veel steden werden naar hem genoemd, zoals Alexandrië (Egypte), Iskandariya (Irak), Iskenderun (Turkije) en Kandahar en Ai-Khanoum in Afghanistan. In totaal gaat het om twintig steden. Op 11 juni 323 voor Christus overleed Alexander de Grote op de leeftijd van 32 jaar in het paleis van Nebukadnezar II in Babylon.

Diameter Hoofd Materiaal Jaren
29 millimeterAlexander de GroteMessing1990, 1992, 1993, 1994, 1998 en 2000.
© 2015 - 2024 Aurelius, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Oudheid: Griekse munten kopen en verkopenOudheid: Griekse munten kopen en verkopenEr zijn veel verzamelaars die oude Griekse munten kopen en verkopen. Er zijn zeer veel van deze munten te koop. Daardoor…
Munten door de eeuwen heenMunten door de eeuwen heenNaast papieren geld maken we in het betalingsverkeer ook gebruik van munten voor zover we niet pinnen of internetbankier…
Waarom Griekenland failliet moet gaan en uit de EuroGriekenland weet na alle onderhandelingen nog steeds niet of het de steun van de Euro-zonelanden moet accepteren of 'haa…

Lezen in braille, grootletterdruk en gesproken lectuurLezen in braille, grootletterdruk en gesproken lectuurWie houdt er niet van lezen? Even vrije tijd 's avonds of tussen de middag, en al snel grijp je naar je krant, een dagbl…
Duizend – getal, spreekwoorden, boektitels en bijzonderhedenDuizend – getal, spreekwoorden, boektitels en bijzonderhedenDuizend is een getal met een 1 en drie nullen dat te vinden is tussen de getallen 999 en 1001, een hoofdtelwoord. Het be…
Bronnen en referenties
 • World Coins 1901 - present, 10th edition. Krause publications. ISBN: 0-87349-670-1 (Greece: pagina's 319 t/m 324).
 • http://www.knm.nl/Muntkwaliteiten/nl/page/427/
 • https://nl.wikipedia.org/wiki/Drachme
 • https://nl.wikipedia.org/wiki/Griekenland
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Greece
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Constantine_II_of_Greece
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Markos_Botsaris
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Constantine_Kanaris
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Laskarina_Bouboulina
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Georgios_Karaiskakis
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Manto_Mavrogenous
 • https://nl.wikipedia.org/wiki/Democritus
 • https://nl.wikipedia.org/wiki/Perikles
 • https://nl.wikipedia.org/wiki/Dionysios_Solomos
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Yannis_Makriyannis
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Dimitrios_Kallergis
 • https://nl.wikipedia.org/wiki/Solon_(Griekse_oudheid)
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Alexandria_(disambiguation)
Aurelius (43 artikelen)
Gepubliceerd: 01-07-2015
Rubriek: Hobby en Overige
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 18
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.