InfoNu.nl > Hobby en Overige > Spellen > Spelbespreking: World of Darkness - Innocents

Spelbespreking: World of Darkness - Innocents

Spelbespreking: World of Darkness - Innocents 'Innocents' is een rollenspel binnen de 'World of Darkness' waarin elke speler in de huid kruipt van een kind van 6 of 7 tot 12 of 13 jaar. Het is een op zichzelf staand spel waarbij het gewone regelboek 'World of Darkness' niet nodig is om te kunnen spelen.

WORLD OF DARKNESS: INNOCENTS
Role-Playing Game
Jess Hartley, Howard Ingham, Myranda Kalis, Ellen P. Kiley, James Kiley, Mike Lee, Michelle Lyons, Matthew McFarland

Uitgeverij: White Wolf
Hardcover
2008
264 Blz.
ISBN:
978-158846-713-3


Het verhaal

Jonathan wachtte angstig af. Hij bleef stokstijf liggen in zijn bed, de teddybeer stevig tussen zijn armen gekneld. Zijn vriendjes vonden hem eigenlijk al te oud voor een knuffel, maar Beer was de enige die naar hem luisterde. Beer en Dave, zijn oudere broer. Die bleef echter veel te lang weg.

“Ik zal er zijn om middernacht,” had Dave beloofd. Dat was een uur nadat Dave zelf in bed moest liggen, maar hij had snel ontdekt dat er een voordeel was aan slapen op de tweede verdieping, vlakbij de klimop, die het gewicht van een elfjarige nog gemakkelijk ondersteunde.

Sinds ze vorige maand verhuisd waren en Dave nieuwe vriendjes had leren kennen, klom Jonathans broer elke vrijdag en zaterdag wel naar buiten, maar het hele kliekje bestond uit grote jongens – tien, elf en twaalf jaar – en dus was het vrij normaal dat ze de vriendenkring gesloten wilden houden. Dat begreep Jonathan zelfs. Hij vond de spelletjes die ze speelden trouwens toch maar niks.

Alles was vorige week echter veranderd, een dag nadat Billy was verdwenen uit de buurt. Er hingen nu overal posters op met Billy’s ronde gezicht, waarop hij nog een olijke glimlach toonde, maar de mama’s en papa’s hadden geen spoor gevonden van de dader.

Tot Jonathan per ongeluk met zijn skateboard in de kelder van de buren was gevallen en hij de vreemde pentagrammen op de keldervloer had gezien.

Sindsdien had Jonathan geen goede nachtrust meer. Dave en zijn kornuiten hadden aanvankelijk gelachen met zijn verhaal, maar een paar dagen geleden had hij hen overtuigd om zelf eens een kijkje te nemen.

Dit was de nacht waarop het zou gebeuren. Dit was de nacht waarop Dave en zijn vrienden voor eens en voorgoed zouden afrekenen met de duivelsaanbidders.

De kleine wijzer was het cijfertje 2 al gepasseerd, en de grote bevond zich in het midden onderaan. Half drie, had Jonathan uitgerekend. Zijn broer was te laat. Veel te laat.

Toen hij buiten iets hoorde, was hij aanvankelijk erg blij. Nog nooit had het lichte kreunen van de muurplanten zo mooi geklonken. Tot hij besefte dat het niet klonk alsof een jongen naar boven aan het klimmen was.

Het klonk alsof iets over de muur kroop.

Jonathan trok het Power Rangersdekentje over zijn hoofd en klemde Beer harder vast dan hij ooit had gedaan. De duisternis was het laatste dat hij zag.

Bespreking

Innocents is, in tegenstelling tot de andere RPG’s binnen de World of Darkness-lijn, een volledig op zichzelf staand rollenspel. Dat betekent dus dat je het basisregelboek niet nodig hebt; de meeste regels worden hier gewoon herhaald, al werden ze lichtjes aangepast om de achtergrond van Innocents beter te kunnen reflecteren. In dit RPG speelt iedereen immers een kind van ongeveer zes of zeven tot twaalf of dertien jaar oud. Kinderen van die leeftijd hebben al voldoende zelfbewustzijn, maar moeten nog steeds veel leren over de wereld. Ze zijn nog altijd kwetsbaar, weten vaak niet hoe dingen in elkaar steken, hoe mensen denken of waarom mensen doen wat ze doen, hebben een recent ontwikkeld rechtvaardigheidsgevoel dat in het begin nog niet veel rekening houdt met de intentie, maar wel met de gevolgen, zijn nog maar pas uit hun egocentrische fase gegroeid en hebben nog lang niet de fysieke capaciteiten van de gemiddelde volwassene.

Stel je nu voor hoe zo een kind zich zou voelen als de monsters waarover het altijd heeft gedroomd echt te lijken bestaan. Soms is er echt een spook in de kast, of loert er een gevaarlijk monster onder het bed. Soms is de lerares echt een heks en de buur een vampier. Soms kan een teddybeer wel degelijk praten en heeft een potlood magische krachten. Het is een beangstigende wereld voor kinderen, die meestal enkel kunnen terugvallen op zichzelf en hun vriend(innet)jes. Zelfs als hun ouders of andere beschermende volwassenen niet in de buurt zijn of als het gevaar niet van hun omgeving komt, worden ze immers zelden geloofd. Bovendien begrijpen volwassenen kinderen vaak niet, of hebben meisjes en jongens het niet zelden moeilijk om zichzelf adequaat uit te drukken.

De World of Darkness van White Wolf stelt spelers in staat om in de huid te kruipen van – afhankelijk van het rollenspel – vampiers, weerwolven, magiërs, jagers op het bovennatuurlijke en meer van dat soort personages die binnen het horrorgenre passen. Telkens heb je minstens twee boeken nodig om te kunnen spelen: World of Darkness, waarin de basisregels staan beschreven en een specifiek genreboek, zoals Vampire: The Requiem of Werewolf: The Forsaken. Eerst creëert elke speler een gewone mens via dat eerste boek en daarna worden de aanpassingen doorgevoerd die in het tweede boek beschreven staan. Innocents verschilt zoals we hierboven al vermeldden echter van de andere RPG’s binnen World of Darkness, want dit is zowel basisboek als genreboek. De meeste regels zijn intact gebleven, maar sommige Skills (zoals Drive) zijn maar in heel beperkte omstandigheden beschikbaar, andere werden in elkaar geweven en ook de details verschillen hier en daar.

Het systeem is in ieder geval dik in orde, zoals tijdens de afgelopen jaren duidelijk is gebleken: om een actie te ondernemen, tel je gewoonlijk het aantal punten (gewoonlijk 1 tot 5) in een Attribute (Intelligence, Wits, Resolve, Strength, Dexterity, Stamina, Presence, Manipulation en Composure) en het aantal punten in een Skill (zoals Computer, Medicine, Athletics of Empathy) bij elkaar op. Dat is meteen ook het aantal tienzijdige dobbelstenen dat je gooit. Elke 8, 9 of 10 is dan een succes. Afhankelijk van de actie, kan eenzelfde Skill met verschillende Attributes worden gecombineerd. Het is een simpel en elegant systeem, dat wat meer body krijgt door de toevoeging van Skill Specialties en andere constructen. Net zoals dat het geval is voor de andere RPG’s binnen de herwerkte World of Darkness-reeks, kan je maar een Flaw kiezen en geeft die gewoon een extra Experience Point, zowel bij het creëren van het personage als wanneer de Flaw een rol speelde tijdens een spelsessie. Assets en Faults dienen om Player Characters meer substantie te geven en om aan te geven hoe ze Willpower terugkrijgen, Merits kosten punten en werden hier en daar lichtjes aangepast, enzovoort. Ook Morality speelt een grote rol en reflecteert duidelijk de leefwereld van een kind. Er wordt een verschil gemaakt tussen opzettelijk en onopzettelijk dingen verkeerd doen, waarbij onopzettelijke handelingen worden verbonden aan een hogere Moralityscore. Per ongeluk een zoogdier als een hond of een kat doden past bijvoorbeeld bij een Morality van 7. Dat is meteen ook de standaardscore, wat betekent dat het gemiddelde kind een dergelijke handeling kan doen zonder nog meer Morality te verliezen. Opzettelijk een dergelijk zoogdier doden, staat echter onder Morality 5, wat betekent dat iemand met een Morality van 6 of hoger een rol moet maken om geen punt Morality te verliezen. Grote verschillen kunnen zelfs nog desastreuzere gevolgen hebben. We krijgen uitleg over trauma’s en mechanieken om Triggers uit te spelen en in dit gedeelte vinden we ook verschillende psychologische stoornissen terug, maar er is een probleem. Hoe interessant een construct als Morality ook is, net zoals in de andere rollenspellen binnen World of Darkness vonden we nergens regels terug over angst en paniek.

Ja, kinderen kunnen krankzinnig worden door de handelingen die ze zelf verrichten, maar niet door wat ze te zien krijgen, en dat is toch een heel groot gemis. In een RPG als Vampire: The Requiem kunnen we dit soort euvels nog door de vingers zien, aangezien iedereen een vampier speelt, maar een spel dat grotendeels machteloze kinderen centraal staat, zou toch zeker een systeem moeten bieden dat beschrijft hoe schrik en paniek werkt.

Ook de ‘sfeer’ van de regels voelt niet echt aan alsof die is afgesteld op een RPG over jongelingen. Fundamenteel werden er geen veranderingen doorgevoerd in het World of Darkness-systeem. Aan de ene kant mist Innocents daardoor de kruiden die Grimm en Little Fears – twee andere rollenspellen waarin kinderen de hoofdrollen vertolken – hebben, aan de andere kant zou die beslissing ervoor moeten zorgen dat Innocents perfect compatibel is met alle andere boeken binnen World of Darkness. Jammer, maar helaas, want hier gaan de makers de mist in. Het probleem ligt hoogstwaarschijnlijk in het feit dat de RPG’s van White Wolf Attributes gebruiken die voor normale mensen tussen 1 en 5 liggen. Als een volwassene een Strength van 1 tot 5 heeft, moet een kind dus bijna altijd een score van 1, 2 of heel misschien 3 in die Attribute hebben. Dat zou echter betekenen dat er heel weinig statistische verschillen zijn tussen de verschillende personages. Om dat te voorkomen, werd hetzelfde bereik (1 tot 5 punten per Attribute of Skill) behouden voor kinderen, maar tegelijkertijd maken de makers duidelijk dat een kind met 5 Strength altijd zwakker is dan een volwassene met eenzelfde score, evenwel zonder duidelijke, concrete regels te geven om dit schaalverschil in uit te drukken. Dat is dus een groot probleem voor wie verschillende genreboeken of supplementen wil mengen met dit Innocents.

Een ander aspect dat we missen, zijn de verschillende facties. White Wolf heeft altijd uitgeblonken met het presenteren van heel verschillende groeperingen waar Player Characters deel van kunnen uitmaken. Die ontbreken hier. Spijtig, want Grimm liet al zien hoe allerlei stereotiepen op een heel frisse, toffe manier kunnen gepresenteerd worden. Door spelers te laten kiezen tussen – onder andere – de Jock, de Bully en de Nerd, wordt het gevoel dat je echt een kind gaat spelen enkel versterkt. Trouwens zouden clubs en internetsites een goede bron zijn geweest voor het verzinnen van allerlei facties op kinderniveau, maar die opportuniteit heeft White Wolf laten liggen. De World of Darkness van Innocents is dan ook lichtjes anders dan die we van de andere RPG’s kennen. Zo hebben we het niet over mooie vampiers, maar steeds over afzichtelijke monsters. Het is de horrorwereld bekeken door de ogen van een kind, maar toch denken we dat er meer referenties hadden kunnen zijn naar de andere producten van White Wolf.

Ondanks die minpunten dient wel gezegd te worden dat de makers zowat elke mechaniek erg grondig beschrijven. Zo wordt elke Skill ingeleid door een korte verhalende tekst en worden er allerlei voorbeelden gegeven die specifiek zijn voor kinderen, zoals skaten en op een fiets rijden voor Athletics, pesten voor Empathy en schoolproblemen voor Politics. Alles staat zo goed uitgelegd dat de kans op verkeerde interpretaties heel klein is, waardoor conflicten tijdens een spelsessie zo goed als volledig voorkomen worden.

Nog belangrijker is dat er overal kortverhalen, essays, valse dagboekpagina’s, e-mails en forumgesprekken te vinden zijn in dit spel. Shadowrun en Classic BattleTech gebruiken al jaar en dag dit soort presentatie, maar in die spellen wordt alles soms wat chaotisch. Door wat fictieve personages te vertellen hebben duidelijk te scheiden van de regels, door de sfeerteksten duidelijk te scheiden van de rest en door alles visueel knap te presenteren, blijft alles er in Innocents echter heel ordelijk uitzien. In een essay staat te lezen dat de makers van dit spel zelf allemaal ouders zijn, een ander heeft het over de zogenaamde ‘kinderlijke onschuld’, nog een ander over hoe een ouder schrik heeft om zijn of haar kinderen buiten hun vertrouwde gebied te laten lopen, enzovoort. De kortverhalen zelf zijn soms een beetje flauw, maar slagen er op andere momenten – bijvoorbeeld wanneer een vreemde organisatie een e-mail stuurt naar een bezorgde therapeut waarin gewaarschuwd wordt dat de zogezegd ingebeelde personages van de jeugdige cliënt echt zijn – heel wat ideeën te presenteren voor toekomstige spelsessies. Buiten al dat moois krijgen we ook enkele citaten (uit Coraline van onze vriend Neil Gaiman, bijvoorbeeld) en gecondenseerde wetenschappelijke informatie over zaken als geweten en kinderontwikkeling volgens Piaget. We lazen niets dat we nog niet hadden gehoord tijdens onze lessen psychologie aan de universiteit, maar het is wel leuk dat de schrijvers hieraan gedacht hebben en bovendien is het veel gemakkelijker om alle teksten of beschouwingen in een boek te hebben. Het is bovendien een manier om kinderen bevattelijk te maken, om hen te ontdoen van hun mystiek en om ons hen te tonen zoals ze zijn. Die beslissing kan aan de basis liggen van het feit dat er – in tegenstelling tot Grimm en Little Fears – geen regels zijn om kinderen de realiteit te laten manipuleren met hun verbeelding. Er is dus ook geen Imaginationkarakteristiek in dit spel.

Wie op zoek is naar een rollenspel dat past binnen het moderne horrorgenre, of wie een lichtjes aangepaste World of Darkness wil integreren met andere genreboeken van dezelfde uitgever, zal zich de aanschaf van dit boek niet beklagen. Wie nog meer sfeer zoekt in de mechanieken zelf, doet er wellicht goed aan om eerst de twee RPG’s die we al een paar keer hebben vernoemd te bekijken. Ook spelers en spelleiders die een originele wereld willen, waarin meer aandacht wordt besteed aan de kinderlijke leefwereld, kijken best uit naar iets anders. In Grimm hebben de schrijfsels van de gebroeders Grimm – dankzij een bovennatuurlijke entiteit – ervoor gezorgd dat alles wat ze beschreven nu in een eigen wereld voortleeft, terwijl Little Fears zijn Closetland en Bad Demon Beings heeft. Een spel als Beyond the Supernatural laat dan weer toe om kinderen te spelen zonder dat die in een apart genre worden ondergebracht.

Innocents is een leuk rollenspel met heel veel sfeervolle tekst, een knappe cover, veel mooie zwart-wit tekeningen binnenin en een handige lay-out, maar het systeem is niet helemaal geschikt voor het spelen van kinderen en de ‘setting’ is vooral een reflectie van onze eigen wereld, gezien door de ogen van onze jeugd.

***
© 2008 - 2017 Dvandereyken, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Guild Wars, MMORPG voor de PCGuild Wars, MMORPG voor de PCGuild Wars is een MMORPG voor de PC. Voor Guild Wars hoef je (in tegenstelling tot de meeste MMORPG's) geen maandelijkse…
The Secret WorldThe Secret WorldBegeef je in de wereld van geheime genootschappen die strijden om de macht over de wereld. Vecht tegen de monsters uit j…
Dark Souls II Scholar of the First Sin: release en pre-orderDark Souls II Scholar of the First Sin: release en pre-orderDark Souls II: Scholar of the First Sin is een role-playing game (RPG) van de Japanse maker From Software. Deze populair…
The Witcher 3 Wild Hunt: Release, pre-order, plot en editiesThe Witcher 3 Wild Hunt: Release, pre-order, plot en editiesOp 19 mei 2015 komt de game The Witcher 3: Wild Hunt uit voor op de PlayStation (PS4), Xbox One en de PC/laptop met het…
Dead Rising 2 (PS3, PC, Xbox 360)Dead Rising 2 (PS3, PC, Xbox 360)Dead Rising 2 is een aankomende survival horror game met actie-adventure en role-playing game elementen. Het spel is het…
Bronnen en referenties
  • www.white-wolf.com

Reageer op het artikel "Spelbespreking: World of Darkness - Innocents"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Infoteur: Dvandereyken
Gepubliceerd: 16-12-2008
Rubriek: Hobby en Overige
Subrubriek: Spellen
Bronnen en referenties: 1
Schrijf mee!