InfoNu.nl > Hobby en Overige > Spellen > Spelbespreking: Classic BattleTech - Jihad Conspiracies

Spelbespreking: Classic BattleTech - Jihad Conspiracies

Spelbespreking: Classic BattleTech - Jihad Conspiracies 'Jihad Conspiracies' is het tweede supplement in de 'Interstellar Players'-reeks voor 'Classic BattleTech'. Het boek staat boordevol informatie over organisaties en mensen die tijdens de Jihad heel wat invloed uitoefenen op de Inner Sphere en is zowel geschikt voor het rollenspel als de boardgame- en wargameversies van dit spel.

Classic BattleTech: Jihad Conspiracies

Role-Playing Game & Boardgame & Miniatures Combat Game Sourcebook. Randall N. Bills, David L. McCulloch, Ben Rome, Steven Mohan, Jr.

  • Uitgeverij: Catalyst Game Labs
  • Softcover
  • 2008
  • 136 Blz.
  • ISBN: 978-1-934857-04-5

Het verhaal

ComStar, een megacorporatie die in 2788 werd gesticht door Jerome Blake, heeft altijd enorm veel invloed gehad in de Inner Sphere. Niet verwonderlijk, want het hele communicatienetwerk dat de gekende bewoonde werelden in staat stelt om met elkaar te communiceren is in handen van het bedrijf. Door controle te nemen van Terra – de thuiswereld van de mensheid – en ervoor te zorgen dat alle Successor States de neutraliteit van zijn Hyperpulsegeneratorstations en –personeel erkenden, wist ComStar een unieke positie voor zichzelf te verwerven die werd verder gezet na Blakes dood in 2819. Zijn opvolger, Conrad Toyama, hervormde ComStar tot een rigide, religieuze hiërarchie die na een tijdje begon verscheurd te worden. Een factie interpreteerde de woorden van Blake namelijk op een heel eigen manier en was ervan overtuigd dat de rest van de mensheid niet moest beschermd, maar wel veroverd worden. Uiteindelijk herstelde ComStar zich, maar niet zonder het ontstaan van de splintergroep Word of Blake. Onder leiderschap van ‘Primus-in-Exile’ Thomas Marik wilde het Word of Blake niets meer of minder dan een jihad tegen de Houses van de Inner Sphere en de volledige verovering van Terra.

Al in 3057 begonnen de Blakisten de voorbereidingen voor hun heilige oorlog door hun strijdkrachten te herpositioneren naar een gunstige locatie in de buurt van Terra. De aanval op Sarna March van de Capellans en de Free World League had de stabiliteit in het gebied verpulverd en de tijd leek rijp om daar de vruchten van te plukken. Een jaar later al wist het Word of Blake door middel van manipulatie, bedrog en militaire actie Terra in te nemen. Daar bevonden zich heel wat sympathisanten die de aanval in het geheim steunden en hadden gefaciliteerd, alsook een grote strijdmacht die zich voordeed als het huurlingenregiment 21st Centauri Lancers, dat pas door ComStar was gecontracteerd. Toen Precentor Klaus Hettig enkele maanden later naar het Word overliep, was de invasie geslaagd. De Precentor Martial van ComStar, Anastasius Focht, besloot om geen bevrijdingsactie te ondernemen omdat hij de Clans een grotere bedreiging vond.

In 3064 wist het Word of Blake een vorm van legitimiteit aan te nemen doordat Thomas Marik de organisatie nomineerde voor lidmaatschap van de Star League. Twee jaar later werd het Word of Blake Protectorate opgericht, dat bestond uit een zestal werelden in de Chaos March. Vrijwel onmiddellijk creëerde Jaime Wolf het Allied Mercenary Command (of ‘AMC’) om de uitbreiding van de sekte in de Chaos March een halt toe te roepen. Het Word of Blake reageerde door een vijand van Wolf te sponsoren en bovendien een blokkade op te werpen tegen de Northwind Highlanders (een belangrijk lid van het AMC), waardoor het AMC grotendeels geneutraliseerd werd.

En toen gebeurde het ondenkbare

Tijdens de Whitting Conference van 3067 verklaarden de Capellan Confederation, de Federated Suns en de Lyran Alliance allemaal dat ze zich wilden terugtrekken uit de Star League. Ondanks het feit dat First Lord Christian Mansdottir zo snel mogelijk de Blakisten en het Taurian Concordat liet toetreden om zijn motie van wantrouwen te steunen, was het einde van de Star League een feit. Voor het Word of Blake was dat een klap in het gezicht. Heel wat sekteleden geloven immers in een profetie die volgens hen voorspelt dat het Word of Blake oppermachtig zal worden via de Star League. Het Word probeerde daarop de vroegere staten van het Federated Commonwealth door middel van intimidatie te overtuigen om zich opnieuw aan te sluiten bij de League en toen de onvermijdelijke weigering openden de WarShips van de Blakisten het vuur op verschillende planeten. De aanval breidde zich uit tot elk rijk van de Inner Sphere en zorgde er bovendien voor dat sommige naburige staten elkaar begonnen aan te vallen. Die periode van bloed, verderf en vernietiging staat gekend als de Jihad.

Iedereen weet dat de Jihad een heel chaotische tijd was die werd gekenmerkt door intrige en geheimen. Jihad Conspiracies neemt een aantal gebeurtenissen en facties onder de loep die allemaal mogelijk hun stempel hebben gedrukt op de heilige oorlog van het Word of Blake. Het boek is een verzameling van zowel feitelijke informatie als allerlei samenzweringstheorieën en biedt een heel andere kijk op sommige dingen die er tijdens de Jihad zijn gebeurd…

Beoordeling

Jihad Conspiracies heeft als ondertitel Interstellar Players 2 en dan weten fans van Classic BattleTech natuurlijk meteen hoe dit supplement is opgebouwd. De eerste Interstellar Players introduceerde al uiteenlopende groeperingen die allemaal achter de scènes invloed uitoefenen op de Inner Sphere en in wezen doet Jihad Conspiracies niet anders, al wordt er vanzelfsprekend geconcentreerd op de periode tussen 2367 en 2381. Geen enkele periode in Classic BattleTech werd voorlopig zo uitgebreid gepresenteerd als de Jihad en dus zou het moeilijk kunnen worden om nog het bos door de bomen te zien – latere uitbreidingen lijken eerdere supplementen wel eens tegen te spreken door een aantal geheimen te onthullen waar eerst nog geen sprake van was – maar dit boek is zo opgebouwd dat het niet interfereert met de rest van de officiële tijdlijn.

Er wordt begonnen met een sterk kortverhaal over een man die is opgenomen in een ziekenhuis. De dokters denken dat hij krankzinnig is, maar dan beweert hij van Jardine afkomstig te zijn – een planeet die al geruime tijd van de kaart verdwenen is. Het is een uitstekende manier om de juiste sfeer te scheppen, want sommige stukken in dit Jihad Conspiracies zou je kunnen zien als het Classic BattleTech-equivalent van The X-Files.

Een van de meest interessante gedeeltes heet ‘What If’. In drie met kleine letters gevulde pagina’s wordt het Word of Blake op een heel andere manier bekeken dan gewoonlijk. Het is indrukwekkend om te zien hoe enkele feiten die normaliter als inconsistenties zouden kunnen worden gezien opeens worden aangegrepen om ons te doen twijfelen over de ware motieven van het Word. Wat als het Word of Blake wel degelijk als bedoeling had om de mensheid te redden? Wat als de Blakisten eigenlijk de komst van de Clans hadden voorzien? En wat als het leger van het Word eigenlijk was samengesteld om die Clans tegen te houden? Het zijn bijster interessante vragen die goede spelleiders ongetwijfeld heel wat inspiratie zullen geven.

In het aansluitende ‘The Hidden’ krijgen we te lezen over verloren of vergeten plaatsen en maatschappijen. De tekst doet ons eraan denken dat de vraagstukken rond Eden, Atlantis en Machu Pichu al lang opgelost zijn, maar er zijn nieuwe mysteries in de plaats gekomen. Er wordt vooral gefocust op verdwenen planeten, zoals Jardine. Daarbij worden niet de werelden zelf grondig bestudeerd, maar wel hoe het in hemelsnaam kan dat volledige hemellichamen verloren geraken en wie daarvoor verantwoordelijk zou kunnen zijn. Ook de jacht van het Word of Blake op Brooklyn Stevens – waarvan wordt gezegd dat ze erin geslaagd is Jardine te vinden – krijgt voldoende aandacht. Het is allemaal boeiend leesvoer waar gemakkelijk hele ‘campaigns’ op kunnen gebaseerd worden.

De ‘Uncle Chandy’ uit het volgende hoofdstuk is niemand minder dan Chandrasekhar Kurita, een lichtzinnige man die ooit nog door Takashi Kurita zelf verbannen werd van het hof, maar die er vervolgens in slaagde om een machtig zakenimperium op te bouwen en een van de rijkste mensen van het Draconis Combine te worden. ’s Mans successen hebben hem echter ook heel wat vijanden bezorgd, al lijkt Uncle Chandy (zo genoemd omdat hij een heel dichte band onderhield met de jongere Theodore Kurita) erg trouw aan zowel het Combine als zijn huidige Coordinator. Chandrasekhar hoopt niet alleen veel geld te verwerven via zijn Hachiman Taro Electronics, hij streeft bovendien economische hervormingen na, wil de Clans verzwakken door hun economische basis te veranderen, werkt al sinds lang voor de Jihad begon actief tegen het Word of Blake en probeert via zijn contacten binnen Interstellar Expeditions de waarheid over allerhande mysteries te achterhalen. Dit gedeelte leest misschien iets minder vlot dan wat ervoor kwam, maar brengt een personage naar voren dat wel degelijk een enorme invloed zou kunnen hebben op de rest van de Inner Sphere. Altijd interessant voor spelleiders, dus.

‘The Society’ is een naam die door spionnen werd gegeven aan een groepje topwetenschappers die binnen de verschillende Clans actief zijn. Zij interpreteren de woorden van hun grote leider, generaal Kerensky (de man die samen met zijn trouwe troepen uit onvrede met het uiteenvallen van de Star League naar de Periphery trok, daar een nieuwe maatschappij stichtte en uiteindelijk een erfenis achterliet die hen in de gedaante van de Clans terug zou leiden naar de Inner Sphere om de verschillende Houses te onderwerpen aan hun wil), op een heel eigen manier. Volgens deze topgeleerden is de toekomst immers niet in handen van de krijgerkaste, maar wel in die van de wetenschappers. Zij zijn immers de bewakers van de bloedlijnen van de Clans (van waaruit nieuwe Clanleden worden gegroeid) en de ontwikkelaars en ingenieurs van de nieuwe wapens en technologie. Een dergelijke houding is natuurlijk de antithese van waar de Clans voor staan, wat betekent dat The Society voorlopig nog in het grootste geheim moet te werk gaan… Het is een interessant concept dat een ander licht werpt op hoe sommige Clanleden te werk gaan.

De Brotherhood of Randis is een groepje ervaren en toegewijde krijgers dat niet meer bestaat uit de veelzijdige vechters van weleer, maar is geëvolueerd naar een hechte strijdmacht die steunt op teamwork. Het belangrijkste doel van de Brotherhood lijkt de bescherming van de Periphery-wereld Randis IV te zijn, maar de groepering heeft nog andere interesses. Echt origineel is het allemaal niet, maar in vele opzichten zijn de Squires, Knight-Candidates en Knights van de Brotherhood de Classic BattleTech-versies van de paladijnen uit de fantasyliteratuur. Rifts heeft zijn Cyber-Knights, Dungeons & Dragons zijn Paladins, dus waarom zou CBT niet zijn eigen ridders mogen hebben?

‘Mysteries of the Void’ is een ander boeiend stuk, dat handelt over het mogelijke bestaan van geesten, geestpartikels en meer. De nadruk ligt op verdwenen schepen, maar het is vooral de manier waarop geestesverschijningen worden verklaard die indruk maakt. Het blijkt allemaal (mogelijk) te maken hebben met de aard van ‘hyperspace’ en het feit dat Jumptechnologie schepen die met de nodige aandrijving zijn uitgerust wel in staat stelt om door de drie ruimtelijke dimensies te reizen, maar een minder voorspelbaar effect heeft op de vierde dimensie van het ruimte-tijdcontinuüm: de tijd zelf.

‘The Ancients’ heeft het over de Belters. Dat zijn mensen die wonen op de asteroïdengordel rond Terra en daar hun eigen maatschappij hebben gevormd. Ze bestaan onder de radar van ComStar, maar zouden wel eens meer invloed kunnen uitoefenen dan de meeste Houses van de Inner Sphere denken. Het is niet het beste hoofdstuk binnen Jihad Conspiracies, maar slimme spelleiders kunnen zeker gebruik maken van de Belt. Denk maar aan een Bespin-achtige scène waarin de Player Characters halt moeten houden in de asteroïdengordel om zich daar te bevoorraden. De geavanceerde geneeskunde die er beoefend wordt biedt alles trouwens de nodige extra spijs, want er wordt hier en daar gepraat over onsterfelijke wezens…

Het ontstaan van de Cult of the Saints Cameron is geplaveid met behoorlijk ongewone gebeurtenissen. Eerst was er luitenant Saul Robstein, die in 2739 opeens op onverklaarbare wijze drie dagen lang doof en blind werd terwijl hij aan het controlepaneel van zijn Crockett zat. Robstein verklaarde dat hij was bezocht door de geest van Jonathan Cameron, de First Lord van de Star League die een jaar eerder was gestorven. Jonathan zou hem toegefluisterd hebben dat zijn zus, Jocasta Cameron, twee jaar later zou sterven… wat ook geschiedde. Amper vijf dagen daarna verloor ook soldaat Sandra Ustus een tijdje zowel haar gezicht- en spraakvermogen als haar gehoor. Zij had naar eigen zeggen de geest van Jocasta gezien, die haar had verteld hoe Simon Cameron zou sterven door toedoen van een ‘graafmachine’. Beide incidenten werden al snel vergeten, tot 2751, toen sergeant Heinz Mann een week nadat een gesaboteerde mijnrobot Simon Cameron (zogezegd per ongeluk) had gedood in coma viel. Toen hij uit zijn coma ontwaakte, vertelde hij over hoe hij in zijn dromen tientallen dode Camerons had gezien. Het hele gedoe wist veel media-aandacht aan te trekken, vooral omdat net rond die periode de oude dagboeken en brieven van Jonathan en Jocasta Cameron werden vrijgegeven. Steeds meer mensen begonnen te geloven dat beiden heiligen waren en toen er in 2753 ook nog eens ongelooflijke gelijkenissen werden gevonden tussen een droom die Jonathan vijftig jaar eerder had gehad en de eerste ontmoeting tussen Richard Cameron en Stefan Amaris, groeide het aantal sekteleden opeens met 50 miljoen hoofden. De Cult of the Saints Cameron voegde later overigens ook nog Aleksandr Kerensky toe als derde lid van een heilige drie-eenheid. Het wordt allemaal op een leuke, erg plausibele manier verteld en vooral het bestaan van geheime brieven van Jonathan Cameron die enkel door de leiders van de sekte worden bijgehouden spreekt tot de verbeelding.

De Saurimat zijn sterke volgelingen van de leer van de Azami, die is gebaseerd op de Koran. Het gaat om een sekte van huurlingmoordenaars van de planeet Shaul Khala die een bewogen geschiedenis achter de rug heeft. Ze worden nog steeds opgevoerd in verhalen die moeders vertellen om hun kinderen schrik aan te jagen, maar niet iedereen is nog zeker of de Saurimat nog bestaan en wat voor doelen ze tegenwoordig hebben. Saurimat worden getraind in de kunst van de ‘Quick Death’ en houden ervan om met hun BattleMechs lijf-aan-lijfgevechten aan te gaan. Als equivalent van de Japanse ninja’s maken ze geen echt originele indruk, maar hun achtergrond wordt zo geloofwaardig weergegeven dat ze toch een welkome toevoeging vormen bij het BattleTech-universum.

Als laatste krijgen we nog Interconnectedness Unlimited, een megacorporatie die vroeger enorm veel macht had en ondanks een reeks slechte beslissingen nog steeds een belangrijke speler is op de internationale scène. De visie van de mysterieuze stichter Elric van Steffelbus IV heeft ervoor gezorgd dat er in het verleden teveel tijd en geld werd besteed aan research, waardoor Interconnectedness Unlimited zware financiële verliezen heeft geleden. Daartegenover staat echter dat de familie von Steffelbus niet alle doorbraken heeft geprobeerd om te zetten in winst. Waarom niet? Leeft Elric nog? En hoe zit het met zijn zoon, die net als de stichter zelf maar zelden in de schijnwerpers treedt? Pertinente vragen.

Tenslotte volgen nog 15 pagina’s met ‘Minor Players’ (waaronder Devlin Stone zelf), nieuwe regels voor het rollenspel die vooral bedoeld zijn om de opties bij het creëren van een personage te vergroten (zoals regels voor Influence en het maken van PC’s die bij de Manei Domini horen – waar natuurlijk ook wat cybernetica bij komt kijken). We krijgen nieuwe wapens en uitrusting (zowel voor het rollenspel als de boardgame- en wargameversie), een prachtige nieuwe BattleMech (de 85 ton wegende RMP-5G Rampage), een nieuwe Aerospace Fighter en Record Sheets.

Jihad Conspiracies wordt net zoals andere supplementen voor Classic BattleTech en Shadowrun vooral gepresenteerd in de vorm van essays, mails en gesprekken, maar gelukkig wordt die techniek niet teveel toegepast, waardoor elk hoofdstuk op zich intern vrij consistent blijft. Niet elk gedeelte bruist met een levendige vertelstijl, maar het aantal ideeën dat in dit boek gepresenteerd wordt, is zeker de moeite waard. Daardoor is dit supplement erg boeiend voor zowel rollenspelers als board- en wargamers. De tekeningen vormen wel een minpunt. Er is heel wat tekst en de paginagrote illustraties bieden onvoldoende rustpunten. Bovendien zien vooral de tekeningen van Robert Atkinson en Brad McDevitt er vaak te steriel uit. De mensen worden te stijf weergegeven, waardoor het allemaal op inferieur werk lijkt. Jammer, want de kleurencover van Slawomir Maniak – die een oude stad toont met op de voorgrond de ruïne van een Battlemaster en een man op een vierpotig rijdier – is wel prachtig. Overigens is het misschien wel wat jammer dat de inhoud niet nog meer van dit soort taferelen uitwerkt, maar klagen doen we zeker niet.

***1/2
© 2008 - 2017 Dvandereyken, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Bespreking: Classic BattleTech Starterbook - Wolf and BlakeBespreking: Classic BattleTech Starterbook - Wolf and BlakeWolf and Blake is een van de eerste 'Starterbooks' voor het boardgame en miniatures combat game 'Classic BattleTech'. He…
Spelbespreking: Classic BattleTech - Tactical OperationsSpelbespreking: Classic BattleTech - Tactical Operations'Tactical Operations' is het nieuwste regelboek voor 'Classic BattleTech', dat zowel als boardgame, als 'miniature comba…
Bespreking: Classic BattleTech Starterbook, Sword and DragonBespreking: Classic BattleTech Starterbook, Sword and Dragon'Sword and Dragon' is een 'Starterbook' voor het extreem populaire boardgame en miniatures combat game 'Classic BattleTe…
Kenmerken van een RecensieHet schrijven van een recensie is vereist op bijna alle middelbare scholen. Bij het vak Nederlands wordt hier vaak veel…
De recensie van Biblion, waarom belangrijk?De recensie van Biblion, waarom belangrijk?Heb je een boek uitgebracht? Dan is de kans groot dat er een recensie van je boek wordt geschreven door Biblion. Deze re…
Bronnen en referenties
  • www.classicbattletech.com www.catalystgamelabs.com

Reageer op het artikel "Spelbespreking: Classic BattleTech - Jihad Conspiracies"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Infoteur: Dvandereyken
Gepubliceerd: 04-12-2008
Rubriek: Hobby en Overige
Subrubriek: Spellen
Bronnen en referenties: 1
Schrijf mee!