InfoNu.nl > Hobby en Overige > Spellen > Spelbespreking: Classic BattleTech - Tactical Operations

Spelbespreking: Classic BattleTech - Tactical Operations

Spelbespreking: Classic BattleTech - Tactical Operations 'Tactical Operations' is het nieuwste regelboek voor 'Classic BattleTech', dat zowel als boardgame, als 'miniature combat game' en als rollenspel gespeeld kan worden. Het bevat regels voor allerlei ongewone situaties en voertuigen en ziet er alweer prachtig uit.

Classic BattleTech - Tactical Operations

Role-Playing Game & Boardgame & Miniatures Combat Game Supplement
Randall N. Bills, Jason M. Hardy, Mike Miller, Steven Mohan, Jr., Jason Schmetzer, Herb A. Beas II, et al.


  • Uitgeverij:Catalyst Game Labs
  • Hardcover
  • 2008
  • 424 Blz.
  • ISBN: 978-1-934857-15-1

Woordje vooraf: Uitgeverij Catalyst Game Labs biedt ‘quick start’-regels voor Classic BattleTech aan via www.classicbattletech.com. Ook een boekje over het universum van BattleTech kan gratis gedownload worden. Wie de wereld nog niet kent en graag wil weten waar alles nu eigenlijk om draait, kan dus altijd eens een kijkje gaan nemen.

Het verhaal

De werelden van de Inner Sphere lijken van de ene oorlog in de andere te vallen. Sinds commandant Kerensky uit ongenoegen vertrok naar verre sterren en zijn nakomelingen in de vorm van Clans zijn teruggekeerd om hun eigen maatschappij op te dringen, zijn bondgenootschappen gesmeed en weer gevallen, keizers gekroond en vermoord en sektes opgericht en ontbonden. Aan de basis van het strijdgewoel staan de MechWarriors, moderne elitetroepen die enorme oorlogsmachines, gekend als BattleMechs, besturen. Dankzij een speciale interface zijn ze in staat hun ‘Mechs met een snelheid en behendigheid voort te bewegen die in voorbije millennia niet mogelijk werd geacht. Maar er is meer. In de ruimte wordt het lot van hele rijken beslecht door Jumpships en hun Dropships, satellieten zijn van het grootste strategische belang, slagschepen en onderzeeërs regeren op zee en dodelijke Aerospace Fighters verlenen niet alleen steun aan BattleMechs en andere grondtroepen, maar bevechten elkaar vaak in de lucht…

Het boek

We hebben het al vaak gezegd: Classic BattleTech is een van de meest uitgebreide rollenspellen, wargames en boardgames op de markt. De geschiedenis van de Inner Sphere is uitgediept in talloze regelboeken, supplementen, avonturen, computergames, tekenfilms, boeken en kortverhalen en presenteert een geloofwaardig universum dat sterk in de richting van ‘hard sciencefiction’ leunt. Geen ‘space opera’, dus, maar een ingewikkeld web vol politieke intrige en militaire operaties.

In tegenstelling tot de vele uitbreidingen die ingaan op specifieke tijdsperiodes, werelden, Clans of Houses, is Tactical Operations het eerste regelboek nieuwe stijl binnen de ‘Advanced Rules’. Het gaat hier dus vooral om nog concretere regels die van toepassing zijn in welbepaalde situaties en die je als speler of spelleider links kunt laten liggen, maar die wel een extra dimensie toevoegen aan het spel. Het is de directe opvolger van de twee kernboeken die al door Catalyst Game Labs, de nieuwste en beste uitgever van Classic BattleTech, werden uitgebracht: Total Warfare en TechManual. Dit Tactical Operations zal opgevolgd worden door Strategic Operations (waarin vooral zal worden ingegaan op gevechten op grote schaal en in de lucht) en Interstellar Operations (waarin grote, maandenlange campagnes worden beschreven die een invloed kunnen hebben op de hele gekende melkweg).

Total Warfare was al een bloedmooi, maar vrij intimiderend boek, vooral omdat de vele pagina’s eigenlijk ‘basisregels’ introduceerden. TechManual was toegankelijker omdat de informatie daarin vooral extra kleur en smaak gaf aan wat er al bestond, omdat niemand de regels om zelf BattleMechs en andere oorlogsapparaten in elkaar te steken uit het hoofd moet kennen, en omdat het grotendeels in beslag werd genomen door een opsomming van wapens en opties. Uiteindelijk is ook Total Warfare niet te moeilijk om te verteren omdat veel regels in de meeste omstandigheden niet van toepassing zijn en je tijdens de voorbereiding gewoon even kunt herlezen wat je nodig hebt. Tactical Operations gaat nog een stap verder. Dat betekent dat er nog meer regels worden geïntroduceerd, maar dat die meestal zo gespecialiseerd zijn dat spelers geen schrik moeten hebben om teveel informatie te moeten opslaan.

Hier en daar zijn er weer degelijke kortverhalen te vinden, maar toch gaat het hier vooral om een aanzienlijke uitbreiding van het spelsysteem. De verhalen zelf vinden over een periode van ongeveer 23 jaar plaats, op tijdstippen die spelers van Classic BattleTech wel bekend zullen voorkomen: 3052, 3063, 3068, 3071 en 3075. Dat betekent dus ook dat de meeste informatie hierin geschikt is voor eender welke campagne, al wordt er vooral gefocust op het boardgame en het miniatures combat game (die allebei bijna identiek dezelfde regels gebruiken, met het verschil dat het tweede spel vooral wordt uitgespeeld op een driedimensionaal terrein, zodat je bijvoorbeeld afstanden moet meten, terwijl je in het eerste geval op een tweedimensionaal veld speelt en vooral zeshoeken telt) en niet op het rollenspel. Zelf gebruiken we het ‘role-playing game’ zolang er geen grootschalige gevechten zijn en veranderen we naar het miniatures combat game wanneer er acties worden ondernomen in BattleMechs, tanks, of andere grote voertuigen. Op die manier kan je immers genieten van Classic BattleTech in al zijn vormen.

Na kruipen volgt lopen

Het eerste hoofdstuk na de introductie handelt over geavanceerde grondbewegingen. Enkele regels van vroeger worden bijgesteld (zo is het nu eindelijk iets gemakkelijker om niet-infanterie-eenheid die stilstaat te raken en wordt er duidelijk gemaakt dat beide ‘hip accentuators’ nodig zijn om te kunnen sprinten) en er worden tal van nieuwe opties gepresenteerd, zoals: het gebruiken van een eenheid als schild voor een andere eenheid, het uitlokken van een lichamelijke aanval, kruipen, sneller dan normaal door moeilijk terrein bewegen (en daardoor een grotere kans hebben om te vallen), meer mogelijkheden voor ‘Mechs met vier benen, over het wegdek glijden, catastrofaal falen, het besturen van voertuigen zonder neurohelmen en meer regels voor het voortbewegen van infanterie.

Een van de interessantste stukjes gaat over planetaire omstandigheden. Het is een verzameling van interessante spelregels die je niet allemaal onder de knie moet hebben en die dieper ingaan op het navigeren in gebieden zoals jungles, toendra, zand, puin, hangars, forten en meer. Ook allerlei weer- en omgevingsomstandigheden, zoals insectenstormen, diepe sneeuw, extreme diepten, hagel, regen, vuur, geisers, ijs, modder, rails en snelstromend water worden onder de loep genomen, net als atmosferische drukverschillen, aardschokken, meteoorregens en meer. Het is allemaal heel compleet en bovendien zorgt dit soort opties voor nog meer variatie in het spel – en voor meer geloofwaardigheid.

Vechteuh!

Het volgende hoofdstuk bevat nieuwe vechtregels. Eerst krijgen we uitgebreidere Critical Hit Tables, waarin deze keer voor het eerst onderscheid wordt gemaakt tussen de verschillende wapensystemen. Dat betekent dus dat ‘autocannons’ nu andere soorten zware schade berokkenen dan pakweg raketten – een heel boeiende ontwikkeling. Er zijn ook specifiekere tabellen om te bepalen waar een ‘Mech geraakt wordt en regels om naar een bepaald gebied te richten zonder een locatie uit te kiezen. Verder vind je hier meer info over het bepalen van het gezichtsveld, regels voor schoten die maar lichtjes raken of helemaal missen (nu komen we dus te weten wat er wel wordt geraakt), wat er gebeurt wanneer je langer richt of jouw wapens ondersteunt, snel vuren terwijl je van de ene beschutting naar de andere aan het lopen bent, genieten van gedeeltelijke beschutting, gewichtsklassen, fysieke aanvallen blokkeren (iets wat vaak in de boeken, maar nooit in het spel gebeurde), vastgrijpen, worstelen, de Jump-Jets gebruiken om aan te vallen, objecten gooien, enzovoort. Er worden ook enkele min of meer creatieve manieren vermeld om wapens en andere apparatuur te gebruiken, er is een uitgebreidere Heat Scale en aparte aandacht voor andere voertuigen.

Gebouwen

Langverwacht: een volledig hoofdstuk met uitgebreidere regels over gebouwen. Het spelsysteem was op dit gebied op het eerste gezicht al wat complex, maar is gemakkelijk aan te leren. De vier basistypes van gebouwen worden nu verder onderverdeeld, bijvoorbeeld in tenten, hangars, hekken, muren, bruggen en forten. We leren meer over de mogelijkheden van bouwsels, wat je moet doen om ze te beklimmen, hoe je schade bepaalt, wanneer ze instorten en hoe je ze in elkaar kunt steken. Er is ook meer informatie over gespecialiseerde uitrusting, zoals geautomatiseerde wapens, generatoren en brandstoftanks. Ook dit voegt weer een extra dimensie toe aan het spel en bovendien zijn de regels eigenlijk behoorlijk simpel, zonder ooit minder realistisch aan te voelen.

Help!

De 30 pagina’s over Advanced Support Vehicles presenteert satellieten en railvoertuigen, zoals treinen. Het meest interessante is echter het grote stuk over grote boten. Een van de sterkste punten aan de nieuwste incarnatie van Classic BattleTech is dat je niet noodzakelijk met BattleMechs moet spelen. Wargames die geïnteresseerd zijn in zeeslagen kunnen nu ook aan de slag met dit spelsysteem, dat in dit geval ook zaken als zinken behandelt. Verder valt er te lezen hoe je zogenaamde Mobile Structures in elkaar moet steken. Handig.

Algemeen

Het algemeen luik bevat teveel onderdelen om allemaal op te sommen, maar wordt verdeeld in Advanced Scatter, Artillery, Battle Armor Weights, Battlefield Wreckage, Boarding Actions (Non-Infantry), Command-Level (Tactical) Comms, Ejection and Abandoning Units, Improved Positions, Infantry vs. Infantry Actions, Minefields, Morale, Rearming Under Fire, Rolling Maps, Simultaneous Movement, Taking Control of a Unit, Transport Bays (Expanded), Vehicle Crews, Zip Lines, Concealing Information en Double-Blind Rules.

Wie goed oplet: dit soort boeken duwt Classic BattleTech steeds meer in de richting van een rollenspel. Hoewel de simulatiegraad vergroot wordt, stellen al deze optionele regels spelers in staat om steeds meer eender wat ze bedenken uit te kunnen voeren. Alles wordt in regeltermen uitgedrukt, maar toch voel je jezelf almaar minder gebonden aan een rigide regelset. Natuurlijk ontbreekt het acteeraspect van een RPG, maar wie dat wil, kan dat gemakkelijk inbouwen, zeker als je ook het rollenspel samen met dit systeem gebruikt. Sommigen zullen zeker klagen over de toenemende graad aan complexiteit, maar wie moeite heeft met zoveel regels, kan zich altijd beperken tot het basissysteem of gewoon uitkiezen wat hij of zij toch wil gebruiken. Het is allemaal erg sterk.

Voertuigjes maken

Het volgend gedeelte behandelt het in elkaar steken van eigen voertuigen. BattleMechs, tanks, speciale wapenrusting en heel wat andere voertuigen werden al in de vorige boeken behandeld en nu wordt er plaats gemaakt voor de ‘support vehicles’ die ook al eerder in dit supplement opdoken: railvoertuigen, satellieten, grote luchtschepen en grote marineschepen. De tab rechts staat voor de eerste pagina’s al een hoofdstuk verder aangeduid – mogelijk een vergissing – maar we krijgen eerst dan ook een rijkelijk geïllustreerd overzicht van ene assistent-professor Dietrich Mathers onder de naam Unsung Technologies. De tekeningen stellen alle alternatieve voertuigen voor met een gedeeltelijk doorzichtige romp, zodat duidelijk wordt gemaakt hoe ze er vanbinnen uitzien. Daarna volgen de verschillende stappen om ze ook vanuit het niets op te bouwen. De verschillende stappen daarvoor zullen vrij vertrouwd aanvoelen voor fans van Classic BattleTech: een chassis ontwerpen, de motor en controlesystemen installeren, hittegeleiders toevoegen, bepantseren, wapens, ammunitie en andere uitrusting toevoegen en het Record Sheet invullen. Voor de grote ‘mobile structures’ (waaronder supervrachtschepen, luchtforten en enorme bouwsels die DropShips kunnen vervoeren) worden de eerste drie stappen vervangen door eerst de functie te bepalen en dan de generator, motor en controlesystemen te assembleren.

Meer boem-boem

Het afsluitende – en met meer dan 100 pagina’s ook langste – hoofdstuk handelt over geavanceerde wapens en uitrusting. Al dat moois wordt gelukkig in alfabetische volgorde weergegeven. Voor toernooien is het materiaal dat hier gepresenteerd wordt niet geschikt, maar voor losse spelsessies, campagnes en voor wie het rollenspel samen met het boardgame of het miniatures combat game gebruikt is dit natuurlijk fantastisch. Het aangebodene is heel erg gevarieerd, van de ‘Bloodhound Active Probe’ tot de ‘Angel ECM Suite’, de ‘Laser Reflective Armor’, de ‘Blue Shield Particle Field Damper’, het ‘MechWarrior Aquatic Survival System’ (MASS), de ‘Naval Gauss’ , de ‘Thunderbolt Missile Launcher’ en de ‘Remote Sensors’. Ook oude favorieten als de CASE II maken een terugkeer. Overigens is heel wat materiaal in dit boek afkomstig van eerdere supplementen, maar dan gaat het voornamelijk over uitbreidingen die (nog) niet opnieuw werden uitgebracht door Catalyst Game Labs en bovendien is het gewoon erg handig om alles in eenzelfde volume terug te vinden, compleet met een frisse lay-out en in veel gevallen ook knappe tekeningen.

Na al die wapens en toebehoren krijgen we nog extra informatie, bijvoorbeeld over het samenstellen van een strijdmacht, geavanceerde Record Sheets (die jammer genoeg allemaal ook het logo van WK Games, dat de licentie van Classic BattleTech aan Catalyst Game Labs verhuurt, dragen), nieuwe formulieren voor mobiele structuren, grote zeeschepen, gelijktijdige beweging, het bepalen van het gezichtsveld en natuurlijk 21 pagina’s vol tabellen voor de nieuwe wapens, uitrusting en regels. Daarin wordt ook cruciale informatie vermeld, zoals in welk jaar bepaalde apparatuur door welke facties voor het eerst in gebruik werd genomen. Daardoor is het erg gemakkelijk om dit alles toe te voegen in een campagne of een spelsessie zonder schrik te hebben voor inconsistenties.

Beoordeling

Sommigen zullen zich wellicht afvragen waarom het nodig is om een supplement uit te brengen met extra regels. De waarheid is natuurlijk dat elk goed draaiend wargame of rollenspel dat nodig heeft en dat er een grote vraag is vanuit de spelerswereld zelf. Uitbreidingen zorgen ervoor dat een spel actueel blijft, zijn commercieel van groot belang, en houden het gevoel van verbazing intact voor wie iets nieuws wil ontdekken. Bovendien biedt Tactical Operations een oplossing voor wie bepaalde voertuigen wil gebruiken in zijn of haar spel, voor wie gevechten wil ensceneren in ongebruikelijke omstandigheden en voor wie zijn of haar verbeeldingskracht of zin voor realisme wil laten zegevieren door tijdens een sessie zowat eender welk denkbare actie uit te proberen. Zo wordt niet enkel de geloofwaardigheid vergroot, maar worden de grenzen van Classic BattleTech alweer verlegd, en dat zonder dat men discussies over hoe het nu wel of niet moet hoeft te vrezen. In plaats van de fans aan hun lot over te laten en hen duizenden huisregels te laten bedenken om bijvoorbeeld toch maar eens in een besneeuwd landschap te spelen, kan iedereen nu verwezen worden naar een officieel systeem dat duidelijk maakt hoe allerlei situaties in speltermen kunnen uitgedrukt worden.

De fictie die elk hoofdstuk inleidt, is van een goed niveau, maar wat vooral weer opvalt, is hoe Catalyst Game Labs ervoor heeft gezorgd dat Classic BattleTech een knappe, hippe, moderne uitstraling heeft gekregen. De stevige hardcover mag er wezen, maar opnieuw is het boek volledig in kleur, met heel wat diagrammen die de regels verklaren, foto’s van miniatuurtjes, knappe tekeningen, handige tabs aan de rechterkant van elke oneven pagina, gemakkelijk leesbare tabellen en een duidelijke lay-out. De productiewaarde is dus van een hoog niveau en hoewel de vele regels sommigen zullen afschrikken, geldt dat ook voor de inhoud.

Nog een belangrijke mededeling: op 17 november 2008 heeft Catalyst Game Labs aangekondigd dat het zal proberen om verschillende eigendommen van WizKids Games over te nemen. Nu WK Games ermee stopt, wil CGL zowel Classic BattleTech als Shadowrun, HeroClix, The Pirates Pocket Model Game en MechWarrior exclusief onder zijn hoede krijgen. Daar komen ook nog het fantastische CthuluTech, dat samen met Wildfire LLC wordt uitgegeven, en tal van eigen rollenspelen en andere games bij. Succes, jongens!

****1/2
© 2008 - 2017 Dvandereyken, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Bespreking: Classic BattleTech Starterbook - Wolf and BlakeBespreking: Classic BattleTech Starterbook - Wolf and BlakeWolf and Blake is een van de eerste 'Starterbooks' voor het boardgame en miniatures combat game 'Classic BattleTech'. He…
Bespreking: Classic BattleTech Starterbook, Sword and DragonBespreking: Classic BattleTech Starterbook, Sword and Dragon'Sword and Dragon' is een 'Starterbook' voor het extreem populaire boardgame en miniatures combat game 'Classic BattleTe…
Spelbespreking: Classic BattleTech - Jihad ConspiraciesSpelbespreking: Classic BattleTech - Jihad Conspiracies'Jihad Conspiracies' is het tweede supplement in de 'Interstellar Players'-reeks voor 'Classic BattleTech'. Het boek sta…
Kenmerken van een RecensieHet schrijven van een recensie is vereist op bijna alle middelbare scholen. Bij het vak Nederlands wordt hier vaak veel…
Dark Souls II Scholar of the First Sin: release en pre-orderDark Souls II Scholar of the First Sin: release en pre-orderDark Souls II: Scholar of the First Sin is een role-playing game (RPG) van de Japanse maker From Software. Deze populair…
Bronnen en referenties
  • www.classicbattletech.com www.catalystgamelabs.com

Reageer op het artikel "Spelbespreking: Classic BattleTech - Tactical Operations"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Infoteur: Dvandereyken
Gepubliceerd: 25-11-2008
Rubriek: Hobby en Overige
Subrubriek: Spellen
Bronnen en referenties: 1
Schrijf mee!