recensie

Boekrecensie: Tanach – Stichting Sja'ar en NBG

Boekrecensie: Tanach – Stichting Sja'ar en NBG Tanach is een Hebreeuwse Bijbel met een Nederlandse vertaling. De vertaling is gemaakt door een vertaalteam waarbij een begeleidingscommissie toezicht hield en meer dan honderd supervisoren en adviseurs tien jaar lang deskundig commentaar hebben gegeven en ruim zestig literatoren die als adviseurs dienden. De bedoeling was om een zo breed mogelijke vertaling te geven die zowel Nederlanders als Vlamingen zou aanspreken. De lezerskring is divers: lezers of studerenden. Omdat de Tanach Joods is hebben ook Joden meegewerkt aan de vertaling. Het gaat dan vooral om liberale Joden en een paar orthodoxe Joden.

Gegevens

  • titel: Tanach
  • auteurs: NBG en Stichting Sja'ar
  • jaar: 2007
  • uitgever: NBG (Heerenveen), Stichting Sja'ar (Amsterdam)
  • ISBN: 978-90-6126-985-4

Inhoud van het boek 'Tanach'

De Tanach bestaat uit de Tora, de vroege profeten, de late profeten en de geschriften. De namen van de Bijbelboeken worden zowel in het Hebreeuws als Nederlands weergegeven. Het boek moet van achteren naar voren worden gelezen zoals het een echte joodse Bijbel betaamt. Naast de Bijbelse tekst zijn er nog een aantal aparte hoofdstukken in opgenomen. Deze gaan over de schrijfwijze van de namen, een woordenlijst bij de vertaling, lijst van anders genummerde verzen (de Hebreeuwse Bijbel wijkt op sommige plekken af van de Nederlandse Bijbel), overzicht voorlezingen (Tora en Haftorot), en de Tien Uitspraken. Aan het boek hebben honderden mensen meegewerkt bestaande uit: een begeleidingscommissie, supervisoren, Vlaams lezerspanel, werkgroep liturgische aspecten, literatoren, vertaalteam, coördinatieteam, eindredactie, projectleiding, -secretariaat en -ondersteuning.

Hieronder volgt een overzicht van de Hebreeuwse Bijbelboeken en hun Nederlandse namen.

Tora

Hebreeuwse naamNederlandse naam
BeresjietGenesis
SjemotExodus
WajikraLeviticus
BemidbarNumeri
DevariemDeuteronomium

Nevi'iem Risjoniem – Vroeg profeten

Hebreeuwse naamNederlandse naam
JehosjoeaJozua
SjoftiemRechters
1 Sjmoeëel1 Samuël
2 Sjmoeëel2 Samuël
1 Melachiem1 Koningen
2 Melachiem2 Koningen

Nevi'iem Acharoniem – Late profeten

Hebreeuwse naamNederlandse naam
JesjajaJesajja
JirmejaJeremia
JechezkeelEzechiël
HoseaHosea
JoëelJoël
AmosAmos
OvadjaObadja
JonaJona
MichaMicha
NachoemNahum
ChavakoekHabakuk
TsefanjaSefanja
ChagaiHaggai
ZecharjaZacharia
MalachiMaleachi

Ketoeviem – Geschriften

Hebreeuwse naamNederlandse naam
TehilliemPsalmen
MisjleeSpreuken
Sjier HasjieriemHooglied
RoetRuth
EchaKlaagliederen
KoheletPrediker
EsterEster
DanieelDaniël
EzraEzra
NechemjaNehemia
1 Divree Hajamiem1 Kronieken
2 Divree Hajamiem2 Kronieken

Mijn mening

Over samenwerking tussen Joden en christenen heb ik altijd een ambivalente houding. Enerzijds zie ik het als positief wanneer christenen kennis opdoen van de Hebreeuwse Bijbel. Anderzijds weet ik dat christenen de Tenach altijd anders zullen blijven interpreteren dan de Joden welke vertaling je ook gebruikt. In dat opzicht ware het beter geweest wanneer de samenstellers van deze Tanach niet alleen de Hebreeuwse tekst vermeld hadden maar ook het commentaar van Rashi. Pas dan kunnen christenen echt leren van de Tenach en er op dezelfde manier over denken als Joden.

Veel valt niet over de Tanach te vertellen. Alleen wil ik nog ingaan op de vertaling en die vergelijken met Choemasj met commentaar van Rasji, vertaald door Opperrabbijn A.S. Onderwijzer

TanachChoemasj met commentaar van Rasji, vertaald door Opperrabbijn A.S. Onderwijzer
In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was nog woest en doods, en de duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest zweefde over het water. God zei: 'Er moet licht komen,' en er was licht. God zag dat het licht goed was, en hij scheidde het licht van de duisternis; het licht noemde hij dag, de duisternis noemde hij nacht. Het werd avond en het werd morgen. De eerste dag. In den beginne schiep God den hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig, en duisternis boven de oppervlakte van den afgrond en de geest Gods zweefde over de oppervlakte van het water. En God zeide: er zij licht, en er was licht. En God zag het licht, dat het goed was, en God scheidde tussen het licht en de duisternis. En God noemde het licht: dag, en de duisternis noemde Hij: nacht; het was avond en het was ochtend den eerste dag.

Wanneer we beide vertalingen met elkaar vergelijken zien we niet al te grote verschillen. Bij de Tora vertaling van A.S. Onderwijzer zien we evenwel een toelichting van Rashi eronder. Deze toelichting is gewoonweg noodzakelijk om de tekst goed te kunnen begrijpen. Zo wordt uitgelegd waarom de Tora met de Schepping van de wereld begint en niet met de Openbaring op de Sinaï. Rashi meldt: Indien de natiën der wereld tot Israël mochten zeggen: “rovers zijt gij, want gij hebt de landen der zeven volkeren veroverd”, dan kunnen zij zeggen: de gehele aarde is van den Heilige, geloofd zij Hij; Hij heeft haar geschapen en haar gegeven aan hem, die het Hem goed dacht.
© 2012 - 2022 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Niet-commerciële organisatiesNiet-commerciële organisatiesEen niet-commerciële organisatie streeft niet naar winst. Die heeft een ander doel. Voor een school kan dat bijvoorbeeld…
Stichting dierenthuisStichting dierenthuis is een permanente opvang voor kansarme asiel dieren. Denk bijvoorbeeld aan zwaar mishandelde diere…
Stichting DierenlotStichting DierenlotVeel dieren, overal ter wereld, lijden een beroerd bestaan. Ook in Nederland bestaat veel dierenleed. Stichting Dierenlo…
Subsidie aanvragen bij Stichting Instituut GakSubsidie aanvragen bij Stichting Instituut GakDe stichting Instituut Gak is een vermogensfonds dat subsidies verstrekt aan verschillende soorten projecten op het gebi…

Boekrecensie: Sam en Snibbel willen even niet druk zijnrecensieBoekrecensie: Sam en Snibbel willen even niet druk zijnKinderen krijgen heel wat prikkels tot zich gedurende de dag. Om ontspannen te kunnen slapen is het belangrijk om de ind…
recensiePjotr door Jan Terlouw, Vrijwillig Verbannen naar SiberiëPjotr is het eerste boek van Jan Terlouw en zijn politieke mening is duidelijk in het boek te lezen. Dat doet niets af a…
Bronnen en referenties
  • Tanach - NBG en Stichting Sja'ar
  • Choemasj met commentaar van Rasji, vertaald door Opperrabbijn A.S. Onderwijzer
Jehoeda (1.595 artikelen)
Laatste update: 30-05-2021
Rubriek: Hobby en Overige
Subrubriek: Boeken
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.
Artikelen met het label 'Recensies' bevatten naast objectieve informatie ook subjectieve informatie in de vorm van een beoordeling.