recensie

Boekrecensie: Inleiding in de Joodse godsdienst Leo Prijs

Boekrecensie: Inleiding in de Joodse godsdienst Leo Prijs 'Inleiding in de Joodse godsdienst' van professor Leo Prijs richt zich tot niet-Joden, in het bijzonder christenen die graag 'hun' Joodse wortels willen ontdekken. Veel christenen maken hierbij de fout door via een christelijke bril naar het Jodendom te kijken in plaats van een Joodse bril of nog beter Noachidische bril. Wie door een Noachidische bril naar het Jodendom kijkt beseft dat de Tora bedoeld is voor Joden en de Noachidische geboden voor niet-Joden. Zo erkennen beide de eenheid van God.

Gegevens

 • titel: Inleiding in de Joodse godsdienst
 • auteur: Leo Prijs
 • jaar: 1980
 • uitgever: Kok, Kampen
 • ISBN: 90 242 0676 6

Inhoud van het boek 'Inleiding in de Joodse godsdienst'

In het boek tracht professor Leo Prijs misverstanden over het Jodendom weg te nemen. Deze misverstanden ontstaan vooral bij christenen die door de bril van het Nieuwe Testament naar het Jodendom kijken. Ze krijgen zo een vertekend beeld van het Joodse geloof. Een bekend voorbeeld is de 'Joodse God van de wraak' tegenover de Nieuw Testamentische god (Jezus) van de vergeving.

Leo Prijs is een vrome Jood die van binnenuit over het Jodendom schrijft. Hij behandelt de houding tegenover de wetten, vooral het centrale gebod van de naastenliefde; dogmatische grondgedachte en het verlangen naar de Messias; het dagelijks Joodse godsdienstig leven; de Joodse literatuur (Talmoed, Misjna, etc.). Ook aandacht voor de verhouding tussen staat en religie in Israël en een apart hoofdstuk over de beroemde Joodse schrijver S.J. Agnon. Het laatste hoofdstuk gaat in op de verhouding Jodendom-christendom met als uitgangspunt het christelijk misverstand over de God der wrake in de Joodse/Hebreeuwse Bijbel.

Mijn mening

Regelmatig worden we bestookt met reacties van een infoteur op InfoNu die van mening is dat we veel te negatief schrijven over het christendom. Vanuit zijn beleving kunnen we daar goed inkomen omdat hij het Jodendom benadert door een christelijke bril. Het Jodendom zoals de Joden dit zelf zien is voor hem daardoor lastig te begrijpen. Volgens hem klopt dat Jodendom ook niet. Toch is het Jodendom waarover we schrijven precies het Jodendom waar de Tora over spreekt. Joden leven immers de Tora na en weten dus veel beter hoe de Tora uitgelegd moet worden dan christenen die niet de plicht hebben de Tora na te leven.

Dat onze conclusie luidt dat Jodendom en christendom totaal andere godsdiensten zijn is niet gebaseerd op Joodse onwil, maar op feiten. De Tora is alleen voor Joden bestemd. Voor niet-Joden gelden de Noachidische geboden. Het heeft dus weinig zin voor niet-Joden om naar 'hun' Joodse wortels te zoeken. Beter is om te kijken naar hun Noachidische wortels. Wanneer christenen een beter begrip willen kweken voor het Joodse volk c.q. het Jodendom dan zullen de Noachidische geboden nageleefd moeten worden. Van daaruit kunnen christenen (of nog preciezer Noachieden) beter communiceren met Joden. De Noachidische geboden en de Joodse Tora zitten op dezelfde golflengte. Voor Noachieden is de boodschap van de Tora veel beter te begrijpen. De Tora kan zelfs een aanvulling zijn op de Noachidische geboden. Een niet-Jood die de Tora bestudeert wordt beschouwd als een hoge priester!

We durven met een gerust hart te stellen dat we veel meer om de relatie tussen Joden en niet-Joden geven dan de eerder genoemde infoteur. Door het Jodendom blijvend te benaderen via het Nieuwe Testament schep je juist afstand. Er blijft altijd wrevel bestaan bij christenen zolang Joden niet hetzelfde denken als zij. Christenen moeten zich ook in allerlei bochten wringen om aan te tonen dat het Jodendom en christendom hetzelfde zijn waarbij het Jodendom dan op een christelijke wijze geïnterpreteerd wordt. En zolang Joden dat niet willen zien zijn ze volgens deze christenen blind. En daarmee houdt in principe het contact op. Zo hebben christenen dus niets bereikt. De zoektocht naar 'hun' Joodse wortels is spaak gelopen.

De weg van de Noachidische geboden is daarom veel zinvoller en vruchtbaarder. Een christen hoeft dan niet meer de ballast met zich mee te dragen van het Nieuwe Testament en ziet veel duidelijker in wat het Jodendom werkelijk inhoudt. Dan pas ook krijgt het begrip 'Uitverkoren volk' echte betekenis voor niet-Joden, nl. dat God via het Joodse volk zijn eenheid aan de mensheid bekend maakt. Zolang christenen eigengereid zijn en weliswaar roepen dat Joden uitverkoren zijn maar vervolgens doodleuk zelf gaan uitleggen hoe de Bijbel geïnterpreteerd moet worden aan de hand van het NT dan blijft het misgaan. Dan neem je dus het uitverkoren van Israël niet serieus en blijven Joden en niet-Joden elkaars tegenpolen.

Het boek is aardig beschreven. Wel is enige mate van Joodse achtergrond kennis nodig om het goed te kunnen begrijpen. De informatie komt min of meer uit de lucht vallen en zal voor veel christenen niet altijd even duidelijk zijn.

Naschrift

Na publicatie van het artikel kregen we dit bericht van de infoteur via een PM:
Één van mijn bezwaarpunten is dit: Wij, Christenen beschouwen de Tenach (Oude Testament) als het Woord van God (JHWH). Maar jullie, Joden beschouwen het Nieuwe Testament NIET als het Woord van God (JHWH). Daar zit hem het knelpunt. Het Oude Testament (Tenach) en het Nieuwe Testament vormen een EENHEID die niet te verbreken is. Zolang jullie (orthodoxe) Joden dat blijven bestrijden, zal er nooit verzoening komen tussen Joden en Christenen.

Deze reactie geeft aan dat toch opnieuw naar de Joodse Bijbel wordt gekeken via het Nieuwe Testament. Hoewel Joden de Tora meer dan duizend jaar vóór het ontstaan van het christendom altijd op dezelfde wijze hebben nageleefd en christenen nadien een andere kijk hebben op de Tora hebben gegeven (de christelijke theologie is totaal anders dan de Joodse theologie), beweert deze infoteur dat er sprake is van een eenheid. Over welke eenheid hebben we het dan? Het zijn christenen die de Tora anders zijn gaan interpreteren, niet de Joden. Dus van eenheid kan geen sprake meer zijn. Daarvan zou alleen sprake zijn geweest als christenen dezelfde visie op de Tora zouden hebben als Joden. Ergo, zouden christenen vanuit een Noachidische invalshoek de Tora benaderen dan zou wel sprake zijn van eenheid. Maar dat is dus niet het geval.

Lees verder

© 2012 - 2022 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Boekrecensie: Jodendom in de praktijk Evers/StodelrecensieBoekrecensie: Jodendom in de praktijk Evers/Stodel'Jodendom in de praktijk' (2011) van Lou Evers en Jansje Stodel is een handzaam boek waarin duidelijk wordt uitgelegd ho…
Boekrecensie: Het Jodendom Isidore EpsteinrecensieBoekrecensie: Het Jodendom Isidore Epstein'Het Jodendom' van Isidore Epstein is hét gezaghebbende boek over de Joodse religie. Het wordt gepresenteerd tegen de ac…
Boekrecensie: Om het Joodse kind - Elma VerheyrecensieBoekrecensie: Om het Joodse kind - Elma Verhey'Om het Joodse kind' (1991) is een verslag van de strijd om voogdij na de Tweede Wereldoorlog over Joodse oorlogspleegki…
Joden in Nederland: Republiek - Joden en christenen in debatJoden in Nederland: Republiek - Joden en christenen in debatOp 13 december 1619 besloten de Staten van Holland om de Joden toestemming te geven in de steden van Holland te gaan won…

Boekrecensie: Oorlogswinter van Jan TerlouwrecensieBoekrecensie: Oorlogswinter van Jan TerlouwOorlogswinter van Jan Terlouw. Een klassiek jeugdboek, in 1973 bekroond met een Gouden Griffel. Het verhaal van de jonge…
Boekrecensie: De wereld van het Joodse geloof Leo HirschrecensieBoekrecensie: De wereld van het Joodse geloof Leo HirschDit boek verscheen voor het eerst in 1935 onder de naam 'Praktische Judentumskunde'. Leo Hirsch was een Joodse journalis…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Hurk, Pixabay
 • Inleiding in de Joodse godsdienst - Leo Prijs
 • Artikelen Jehoeda op de InfoNu site
Jehoeda (1.536 artikelen)
Laatste update: 26-06-2022
Rubriek: Hobby en Overige
Subrubriek: Boeken
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.
Artikelen met het label 'Recensies' bevatten naast objectieve informatie ook subjectieve informatie in de vorm van een beoordeling.