recensie

Boekrecensie: Het Jodendom dr. A. van der Heide

Boekrecensie: Het Jodendom dr. A. van der Heide 'Het Jodendom' (2001) van A. van der Heide is een boek dat deel uitmaakt van de Wegwijs serie dat betrouwbare, zakelijke informatie geeft over wereldgodsdiensten, religieuze groepen en stromingen. Dit boek geeft een overzicht van de geschiedenis en gebruiken van de Joodse godsdienst vanaf de periode van de Tweede Tempel. Het is thematisch van opzet en biedt de lezer een goede inleiding tot het Jodendom.

Gegevens

 • titel: Het Jodendom
 • auteur: dr. A van der Heide
 • jaar: 2001
 • uitgever: Kok, Kampen
 • ISBN: 90-435-0362-2

Inhoud van het boek 'Het Jodendom'

Jodendom is een term dat gebruikt wordt voor het geheel van godsdienstige en culturele uitingen door Joden voortgebracht. Maar het wordt ook gebruikt als aanduiding van het Joodse volk. De Grieken en Romeinen gebruikten voor de stam Juda de naam Joudaia en Judaea. Hiervan stamt het woord Jood af. In het Hebreeuws kennen we de naam Jehoeda. De Joden zijn de Jehoediem. Andere namen zijn Ivriyyiem (Hebreeën) en Am Jisraeel (het volk Israël).

Kenmerken van het volk Israël zijn:
 • Joden wonen verspreid over de wereld en vormen een minderheid behalve in Israël.
 • Joden vertonen onderlinge verschillen wat betreft godsdienstige overtuigingen en leefwijze.
 • Joden verschillen qua uiterlijk; Joden voelen zich wel één volk.
 • Het Jodendom kent een onverbrekelijke samenhang tussen volk, godsdienst en cultuur.
 • Joden zijn in zeker mate beïnvloed door de niet-Joodse omgeving.
 • Het is moeilijk aan te geven wie Jood is en wat het Jodendom voorstelt.
 • Jodendom heeft grote invloed gehad op de beschaving.
 • Er wonen ruim 14 miljoen Joden in de wereld.
 • De belangrijkste groepen zijn de Sefardische en Ashkenazische Joden.
 • Joden variëren van ultra-orthodox tot atheïstisch.
 • De Menora en de Davidster zijn de symbolen van het Jodendom.
 • Er bestaan typische Joden namen zoals Cohen, Levi, Polak, Hamburger, etc (zie artikel.....)

Mijn mening

Bij de bespreking van boeken over het Jodendom neem ik het boek Het Jodendom Isidore Epstein als leidraad. Dat boek is chronologisch van opzet en dit boek van Van der Heide is thematisch van aanpak. Een chronologische opzet geeft wat meer duidelijkheid voor lezers die niet zo goed op de hoogte zijn van het Jodendom. Een thematisch aanpak is wat meer verwarrend voor een leek. Toch biedt het boek een helder overzicht voor degenen die al wat meer kennis hebben van het Jodendom. Na een korte geschiedenis van het Joodse volk dat vreemd genoeg pas begint bij de klassieke Rabbijnse periode en niet bij Abraham of de Sinaï, komt de traditieliteratuur aan de orde. Vervolgens worden haggada (godsdienstige voorstellingen) en halacha (riten en symbolen) besproken. Het laatste hoofdstuk gaat over de Joden in Nederland. Wederom vergelijkend met het boek van Epstein wordt in dit boek wel duidelijker de literatuur, haggada en halacha behandeld, die bij Epstein meer verspreid staan in chronologische volgorde.

Albert van der Heide legt alles goed uit en geeft nauwelijks een subjectief oordeel. Het orthodoxe Jodendom is als uitgangspunt genomen, terwijl af en toe de verschillen worden aangegeven met meer liberale stromingen binnen het Jodendom. Of het boek voor een leek goed te begrijpen is valt te betwijfelen. In dat opzicht lijkt het boek van Isidore Epstein wat toegankelijker om mee te beginnen. Maar voor mensen die al enige kennis hebben van het Jodendom is het een goed en handig naslagwerkje.

Tot slot zij opgemerkt dat bij ieder hoofdstuk een paragraaf is toegevoegd waarin de lezer geattendeerd wordt op boeken voor verdere studie. Dat is een mooie aanvulling op het boek.
© 2011 - 2022 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Boekrecensie: Wegwijs in het Jodendom - NIKrecensieBoekrecensie: Wegwijs in het Jodendom - NIKWegwijs in het Jodendom is een uitgave van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap (NIK) dat een beknopte, populaire…
Boekrecensie: Het Jodendom Isidore EpsteinrecensieBoekrecensie: Het Jodendom Isidore Epstein'Het Jodendom' van Isidore Epstein is hét gezaghebbende boek over de Joodse religie. Het wordt gepresenteerd tegen de ac…
Joodse (Hebreeuwse) termen: synagoge en het Joods gezinHet Jodendom kent zijn eigen Hebreeuwse termen voor verschillende religieuze handelingen. In dit deel behandel ik de syn…
Boekrecensie: Jodendom in de praktijk Evers/StodelrecensieBoekrecensie: Jodendom in de praktijk Evers/Stodel'Jodendom in de praktijk' (2011) van Lou Evers en Jansje Stodel is een handzaam boek waarin duidelijk wordt uitgelegd ho…

Boekrecensie: Leven in een groep walvissenrecensieBoekrecensie: Leven in een groep walvissenIn het boek Leven in een groep walvissen (oorspronkelijke titel: Life in a pod: Whales) kun je heel veel informatie vind…
Boekrecensie: Hoofdluis (uit de reeks Kleine beestjes)recensieBoekrecensie: Hoofdluis (uit de reeks Kleine beestjes)In het boek lees je alles over de hoofdluis. Waarom zijn hoofdluizen zo speciaal, hoe worden ze geboren en wat eten ze?…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Hurk, Pixabay
 • Het Jodendom - dr. A van der Heide
Jehoeda (1.536 artikelen)
Laatste update: 26-06-2022
Rubriek: Hobby en Overige
Subrubriek: Boeken
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.
Artikelen met het label 'Recensies' bevatten naast objectieve informatie ook subjectieve informatie in de vorm van een beoordeling.