recensie

Boekrecensie: Israël (regionale geografie) – drs. W. Smit

Boekrecensie: Israël (regionale geografie) – drs. W. Smit In het Nederlands zijn weinig boeken geschreven over de geografie van Israël, terwijl het land zich juist uitstekend leent voor een geografische beschrijving (zelfs de Bijbel wordt als geografisch handboek gebruikt!). Israël is in geografisch opzicht interessant vanwege het verleden (historische (Bijbelse) geografie), het landschap (fysische geografie), nederzettingen (planologie en politieke geografie), het cultuurlandschap (cultuurlandschapsgeografie), etc. Dit boek is een regionale geografie.

Gegevens

  • titel: Israël
  • auteur: drs. W. Smit
  • jaar: 1979
  • uitgever: Unieboek b.v, Bussum
  • ISBN: 90 228 2918 9

Inhoud van het boek 'Israël' (regionale geografie)

Dit boek is een regionaal geografisch boek over Israël. Het betreft nog de 'oude' regionale geografie. Dat wil zeggen: zonder theoretische fundering van de gebiedskeuze, een grote nadruk op beschrijving in plaats van verklaring, te grote waarde aan het unieke (in historische trant) en niet het thematische, alhoewel het boek wel degelijk thema's aanpakt (fysisch milieu, politiek stelsel, sociaal stelsel, economisch stelsel) en juist minder de historische ontwikkeling van het land beschrijft.

Het boek begint met een enquête en de beeldvorming over Israël. Ook wordt ingegaan op het Joodse leven in de diaspora. Vervolgens behandelt de auteur een aantal waarden en symbolen die kenmerkend zijn voor Israël: Jodendom (zeer slecht beschreven), God (die vreemd genoeg wordt voorgesteld als een Man in plaats van 'Ik ben die Ik ben'), de Tora (ook slecht verwoord), het volk Israël (eveneens niet al te best beschreven), Jeruzalem, archeologie, zorg voor het milieu, Cultureel Zionisme, de taal. Wie dit eerste hoofdstuk leest en genoeg achtergrondkennis heeft van het Jodendom, Israël en Zionisme, weet dat deze inmiddels overleden geograaf er weinig kaas van gegeten heeft.

Gelukkig herstelt de schrijver zich enigszins in de volgende hoofdstukken die handelen over het fysisch milieu (geologie, geleding, meren en rivieren, klimaat, de visie van de geograaf Carl Ritter), het politiek stelsel (Zionisme, de staat Israël, wetgeving, lokaal bestuur, defensie, politieke partijen, de vakbond Histadroet, gezondheidszorg en ontwikkelingshulp), het sociaal stelsel (de bevolking, welvaart, demografie, godsdienst, onderwijs, kunst, sport, media, nederzettingen, planologie), het economisch stelsel (ideologie arbeid, economische politiek, diverse economische sectoren, handel, verkeer, toerisme) en ten slotte een visie op de toekomst en een epiloog.

Een historische en ruimtelijk ontwikkeling van Israël wordt helaas niet gegeven, tenzij de paragraaf over de nederzettingen daar enigszins voor bedoeld is.

Mening van Etsel

Voor wie niet veel kennis heeft van Israël komt dit boek rommelig over. Het is weliswaar thematisch van opbouw maar er wordt geen historische en ruimtelijke ontwikkeling van Israël gegeven. Hoe de regionale ontwikkeling van Israël er tussen 1948 en 1978 uitziet wordt eigenlijk helemaal niet duidelijk.

Het eerste hoofdstuk over waarden en symbolen is uitermate zwak. Geograaf Smit behoorde tot de Gereformeerde Bond van de Nederlands Hervormde Kerk en dat is ook duidelijk te merken aan zijn manier waarover hij over het Jodendom schrijft: enerzijds vormen de Joden Gods volk, anderzijds is het Jodendom veel te wettisch (een overbekende kritiek van christenen op het Jodendom, terwijl wetten ook helemaal niet bedoeld zijn voor niet-Joden). Het Jodendom wordt duidelijk door een christelijke bril waargenomen en zo ontstaan de grootst mogelijke onzin verhalen. Zo schrijft hij het volgende over God: ”God wordt voorgesteld als een Man, strijdend voor Zijn volk, de Held van de Bijbel en de Gids op de reis door de woestijn tijdens de Gouden Eeuw van Gods nabijheid.” God als Man?! De ondefinieerbare God blijkt plotseling een Man te zijn. En verderop schrijft hij dat God het middelpunt vormt van het Jodendom, maar dat voor Jahwe ook Mozes of Marx gelezen kan worden. Waar slaat dat nu weer op?
Nog een paar onzinnige opmerkingen over het Jodendom gemaakt door geograaf W. Smit:
  • ”Godsdienst werd verdrongen door begrippen als ras, volk en lotsgemeenschap.” Alsof tijdens de openbaring op de berg Sinaï niet het Joodse volk geboren werd, maar dat dat pas veel later het geval was.
  • ”Godsdienst is meer nationalistisch dan religieus dat zich uit in het vieren van de shabbat, Jom Kippoer, Rosh Hashana en andere feestdagen.” Ook hier maakt de schrijver een denkfout. Het Jodendom is altijd een nationale religie geweest, anders dan het christendom dat slechts een religie is dat niet verbonden is met een volk.

Over het Zionisme schrijft de geograaf eveneens onzinnige dingen op. Hij stelt het teveel tegenover het Jodendom, als een a-religieuze beweging. Er waren echter voldoende krachten binnen het Zionisme die religieus waren (denk aan Avraham Kook). Ook waren er rabbijnen en hun volgelingen die nota bene voorlopers waren van het Zionisme en zich reed eerder in het Heilige Land hadden gevestigd dan de Zionisten. Verder beperkt de heer Smit zich tot een bespreking van het Politiek Zionisme, terwijl het Praktisch Zionisme niet of nauwelijks aan bod komt. Voor een geograaf zijn juist de feiten op de grond interessanter dan wat allemaal in de politiek bekokstooft wordt.

De overige hoofdstukken zijn zeker de moeite van het lezen waard. Uiteraard staan er veel gedateerde gegevens in omdat het boek niet verder gaat dan 1978. Maar het is toch aardig om te lezen hoe bijvoorbeeld Israël geworsteld heeft met de planologie. Zo werd in Israël met veel bombarie het Centrale-Plaatsen-Systeem van de geograaf Christaller van stal gehaald. Het pakte allemaal anders uit dan wat men achter de tekentafels had bedacht. Er werden te veel kernen gepland. Israël had een te klein oppervlak, geen achterland en een sterk versnipperde agrarische en industriële productie met een klein afzetgebied. Overigens blijken de ontwikkelingssteden zich later toch hersteld te hebben wat mede te danken was aan de toestroom van ruim 1 miljoen Joden uit de voormalige Sovjet Unie in de jaren '90 van de vorige eeuw.

Ook is het leuk om te zien dat bepaalde negatieve voorspellingen niet zijn uitgekomen. Zo had Smit een hard hoofd in de industriële ontwikkeling van Israël en zag er weinig toekomst in. Ondertussen weten we dat de hightech industrie van Israël de belangrijkste economische pijler van het land is.....

Ondanks een aantal blunders in het begin van het boek en het gemis van een beschrijving van de regionale ontwikkeling van Israël is het boek interessant. Het geeft een aardig beeld van hoe Israël er in de periode 1948-1978 uitzag.

Lees verder

© 2011 - 2020 Etsel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Boekrecensie: Israel - an introduction – Barry RubinrecensieBoekrecensie: Israel - an introduction – Barry Rubin'Israel – an introduction' (2012) geschreven door o.a. historicus Barry Rubin is een uitgebreid boek over de Israëlische…
Boekrecensie: Israel, a regional geography – Yehuda KarmonrecensieBoekrecensie: Israel, a regional geography – Yehuda KarmonAlweer een behoorlijk oud boek uit 1971 over de regionale geografie van Israël: Israel, a regional geography van profess…
Boekrecensie: Contemporary Israeli Geography – J.O. MaosrecensieBoekrecensie: Contemporary Israeli Geography – J.O. MaosIn 2004 verscheen het boek 'Contemporary Israeli Geography' met tientallen opstellen over de hedendaagse Israëlische geo…
Boekrecensie: Cultuur bewust! Israël – Jeffrey GerirecensieBoekrecensie: Cultuur bewust! Israël – Jeffrey GeriWie graag wat meer wil weten over Israëlische gewoonten en etiquette is er een aardig boekje op de markt verschenen: Cul…

Boekrecensie: Haar naam was Sarah – Tatiana de RosnayrecensieBoekrecensie: Haar naam was Sarah – Tatiana de RosnayIn 1942 worden in het Veleodrome d'Hiver in Parijs duizenden Joden verzameld om gedeporteerd te worden. Sarah heeft haar…
recensieVoor ik doodga - Jenny DownhamEen boek dat afwijkt van andere boeken. Een verhaal dat je meeneemt naar het leven van een puber die te horen krijgt acu…
Bronnen en referenties

Reageer op het artikel "Boekrecensie: Israël (regionale geografie) – drs. W. Smit"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Etsel
Laatste update: Juli 2018
Rubriek: Hobby en Overige
Subrubriek: Boeken
Special: Geografie Israël
Bronnen en referenties: 2
Artikelen met het label 'Recensies' bevatten naast objectieve informatie ook subjectieve informatie in de vorm van een beoordeling.
Schrijf mee!