recensie

Boekrecensie: Elke dag gedenkdag Simon Wiesenthal

Boekrecensie: Elke dag gedenkdag  Simon Wiesenthal 'Elke dag gedenkdag' is een kroniek van het Joodse lijden. Nazi-jager Simon Wiesenthal heeft voor elke dag van het jaar verschillende verschrikkelijke gebeurtenissen opgesomd die Joden in de loop der geschiedenis hebben meegemaakt. De nadruk ligt op de Holocaust. Maar ook eerdere antisemitische incidenten die hebben plaatsgevonden komen aan de orde. Het is een document dat moet aantonen waartoe mensen jegens hun medemens in staat zijn.

Gegevens

  • Elke dag gedenkdag Kroniek van het Joodse lijden
  • auteur: Simon Wiesenthal
  • jaar: 1987
  • uitgeverij: Elsevier
  • ISBN: 90-10-05852-2

Inhoud van het boek 'Elke dag gedenkdag'

De Joodse geschiedenis begint bij Abraham. De Joden zijn herders die rondtrekken en zich laten leiden door God. Op enig moment komen de Joden in Egypte terecht. Aanvankelijk worden ze goed behandeld, maar het duurt niet lang of Joden worden slaven. Mozes weet uiteindelijk de Joden uit de slavernij te bevrijden. Van Mozes is geen graf bekend. Net zomin zijn de graven van Joden bekend die tijdens de Holocaust zijn omgekomen. Ze liggen diep begraven in het Joodse geheugen.

De Tora wordt geschonken aan de mens om een humaan leven te leiden. Daarna volgt de periode van de Richteren die strijd voeren tegen buurvolken. God regeert het volk. Later komen er koningen waaronder koning David. De Davidster die door Jodenvervolgers later wordt uitgekozen voor hun slachtoffers is tegenwoordig het symbool op de vlag van de Joodse staat Israël. Onder leiding van koning Salomo leren de Joden zelfkritiek en zelfonderzoek. Na diens dood valt het rijk uiteen in Israël en Juda. Stammen van Israël komen in Mesopotamië terecht. Juda (20%) wordt later weggevoerd naar Babylon. Hier verlangen Joden terug naar Israël Psalm 137:5 Indien ik u vergeet o Jeruzalem, zo vergete mijn rechterhand zichzelf. Joden keren terug maar leven wel onder Perzische heerschappij. Later worden de Grieken de baas in Israël gevolgd door de Romeinen. In het jaar 73 van de gewone jaartelling wordt de burcht Massada door de Romeinen veroverd. De Joden plegen zelfmoord. Een daad die later voorbeeld zou krijgen voor de collectieve zelfmoorden tijdens de kruistochten en later de Duitse steden. Joden vergeten dit nooit. Geen grotere zonde dan het vergeten.

Ondertussen is er een nieuwe godsdienst ontstaan: het christendom. Joden zouden later door de Kerk vervolgd gaan worden. Christenen gaan in de Middeleeuwen in heksen en tovenaars geloven. Monniken schrijven erover. Het leidt tot grote slachtpartijen vooral onder Joden. Ook worden Joden gedwongen tot het christendom. Degenen die weigeren worden gedood. Volgens gegevens zouden in de loop van de tijd 341.021 mensen op de brandstapels van de inquisitie hebben gelegen. Pausen verbieden christenen om met Joden om te gaan, hoewel ze zelf vaak Joden als lijfartsen hebben. In de loop der eeuwen gaat de inquisitie een eigen leven leiden, los van koningen en Pausen. Datzelfde zien we wanneer Himmler opdracht geeft de vergassingen stop te zetten om te onderhandelen met de geallieerden, terwijl de ondergeschikten gewoon doorgaan.

De anti-Joodse leer stelt dat Joden 'onzuiver bloed' hebben dat de diepste oorzaak is van alle kwaad. Niets kan daar verandering in brengen. Wanneer een christen een hekel aan iemand heeft hoeft hij alleen maar na te gaan of die persoon Joods is. Is dat het geval dan is verder bewijs van schuld overbodig. Er is een soort 'ariërverklaring' (limpieza de sangre) waarmee aangetoond moet worden of je 'zuiver bloed' hebt. Ook vinden christenen de 'Arische Christus' uit, de niet-Joodse Christus. Dit is de voorloper van de 'Duitse Christus', het ideaal beeld van de Deutsch Christen, een bepaalde stroming binnen de Evangelische Kirche in nazitijd.

In 1547 schrijft de aartsbisschop van Toledo over de zuiverheid van van het Spaanse bloed. Veel Spaanse geestelijken en aristocraten zijn namelijk van Joodse afkomst denkt men. Door de obsessie van het bloed komt er een ondergrondse burgeroorlog. Discriminatie naar ras wordt in de wet opgenomen in Spanje. Zelfs Joden en moslims die bekeerd worden zijn geen complete christenen. De Spaanse bloedwetten staan later model voor de ariërverklaring onder de nazi's. Ondanks dat christenen geloven dat de gehele mensheid een gemeenschappelijke afkomst heeft zijn Spanjaarden en Duitsers bezig met zuiver bloed.

In 1879 komt de term antisemitisme in zwang. Dit vormt een woekerend kwaad in samenlevingen zowel bij rechts als links. Zowel onder Hitler (rechts) als Stalin (links) hebben Joden geleden. Bij de Jodenvervolging hebben zowel de Katholieke als Protestantse kerken een rol gespeeld. De Katholieke Kerk ziet zichzelf als het 'ware Israël'. Ook binnen Protestanse kerken zijn er nog steeds gemeenschappen die zich als uitverkoren beschouwen waarbij ze de verkeerde betekenis aan het woord uitverkoren geven, namelijk superieur t.o.v. anderen.

De Holocaust laat zien dat een deel van de moordenaars een christelijke opvoeding hebben genoten en dat de nazi propaganda verwijten gebruikt die de Kerk tegen de Joden heeft gebruikt. Desondanks zijn ook duizenden katholieke priesters in kampen terecht gekomen en zijn daar overleden. Auschwitz betekent een begin van verzoening tussen Katholieken en Joden.

Visie van Etsel

Elke dag gedenkdag is een kroniek van het Joodse lijden. Het geeft weer wat zich op elke dag van het jaar heeft afgespeeld aan Joodse leed gedurende 20 eeuwen. De nadruk ligt op de Holocaust, maar ook de periode ervoor komt aan bod. Lang niet al het lijden is in kaart gebracht. Dat is ondoenlijk in één boek. Maar dit is al dermate veel dat je er bij het lezen ervan toch erg stil wordt. Hoe heeft dit allemaal, zo kort gleden nog, zomaar kunnen plaatsvinden? Vaak duizenden mensen op 1 dag vergast! Wanneer er nu iemand wordt vermoord door zinloos geweld is heel Nederland al geschokt en klagen we over de onveiligheid. Niet zo lang geleden vonden dergelijke moorden op veel grotere schaal plaats en de wereld keek zwijgend toe. Zelfs de geallieerden bombardeerden geen treinen, spoorrails of gaskamers om zo de vernietiging van Joden een halt toe te roepen.

Sinds kort (begin 2011) gebruik ik de inhoud van dit boek om bij het nieuwsoverzicht van Israël elke dag even stil te staan bij de Joden die vermoord zijn tijdens de Holocaust. Zij hebben de staat Israël nooit mogen meemaken. Was die staat er toen al geweest dan had de Holocaust niet plaatsgevonden. Overigens is de Jodenhaat ná de Holocaust en ná de oprichting van de staat Israël zeker niet minder geworden. Israël is dé Jood van de wereld geworden. Vele vijanden strijden tegen de Joodse staat. Dagelijks is het leger actief om aanslagen te voorkomen. Zou Israël zich niet verdedigen dan zouden miljoenen Joden opnieuw worden omgebracht. En het is nog maar de vraag of veel mensen daar treurig om zouden zijn. Nu al roepen vele tegenstanders dat Israël veel te sterk is en dat dit zo zielig is voor de slecht bewapende Palestijnen. Velen willen helemaal niet dat Israël zich verdedigt. Ze zien het liefst machteloze Joden zoals ze dat 2000 jaar lang gewend waren. Israël mag en zal de Holocaust nimmer vergeten. Nooit meer mag er zo'n ramp plaatsvinden. Daarom is het goed er elke dag stil bij te staan, hoe vervelend dat ook is. In dat opzicht heeft Simon Wiesenthal een zeer waardevol boek geschreven.
© 2011 - 2020 Etsel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Simon Wiesenthal, de nazi-jagerSimon Wiesenthal, de nazi-jagerSimon Wiesenthal was een erg bekend nazi-jager, hij heeft namelijk enorm veel nazi's opgespoord. Door zijn werk zijn ong…
Het proces tegen Adolf EichmannHet proces tegen Adolf EichmannIn mei 1960 pakten leden van de Mossad, de Israëlische geheime dienst, Adolf Eichmann op in Argentinië. Eichmann was na…
Aribert Heim, nazi-arts: misdaden van de beul van MauthausenAribert Heim, nazi-arts: misdaden van de beul van MauthausenAribert Heim was een van de gruwelijkste nazi-artsen in het Derde Rijk. Zijn naam doet minder een belletje rinkelen dan…
De vlucht van nazi-misdadigers na de Tweede WereldoorlogDe vlucht van nazi-misdadigers na de Tweede WereldoorlogNa de Tweede Wereldoorlog namen tienduizenden oorlogsmisdadigers de wijk naar Egypte, Syrië, de Verenigde Staten, Canada…

recensieDe zeven zonden van Poema Pocket (Gemakzucht)De zeven zonden is een unieke serie van uitgeverij Luithing Sijthof. De hoofdzonden zijn bekend uit de Katholieke kerk,…
recensieNietzsches TranenNietzsches Tranen is de titel van een boek van psychiater en schrijver Irvin D. Yalom. Van dit boek verscheen in februar…
Bronnen en referenties

Reageer op het artikel "Boekrecensie: Elke dag gedenkdag Simon Wiesenthal"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Franet (infoteur), 08-09-2011 16:47 #4
Beste Etsel, ik ben niet in conflict met Joden. Alleen met u heb ik heftige conflicten gehad. Ik weet overigens nog steeds niet of u een man of een vrouw bent. Maar u weet inmiddels toch dat ik het Joodse volk en Israël een warm hart toedraag? Ik verdedig Israël waar en wanneer dat nodig is. Ik kan het alleen niet verdragen dat de Here Jezus zo omlaag gehaald en gelasterd wordt. Hij heeft mijn leven zin en inhoud gegeven. Kunt u daar begrip voor opbrengen? Ik zal stoppen met reageren op uw artikelen, maar ik hoop van ganser harte dat u de Here Jezus zult leren kennen zoals Hij werkelijk is: vol van liefde, genade en waarheid. Shalom en Gods zegen. Franet Reactie infoteur, 09-09-2011
We schrijven slechts de Joodse visie op en die ervaart u als lasterlijk omdat u niet kunt accepteren dat Joden Jezus niet accepteren als Messias en als God. Doordat u Joden steeds confronteert met Jezus als God zijnde lastert u juist Joden.

Etsel

Franet (infoteur), 07-09-2011 23:35 #3
Jezus is geen schepsel. Jezus is synoniem voor God. Jezus is dus God. Jezus zegt: "Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien" en: "Niemand komt tot de Vader dan door Mij" en: "Wie de Zoon heeft, heeft het leven, wie de Zoon niet heeft, heeft het leven niet." Nu kun je natuurlijk al deze dingen simpelweg naast je neerleggen, maar als het moment daar is, zullen we zien wie er gelijk gaat krijgen, u of ik. Ik wacht het geduldig en onbezorgd af. Gods zegen. Reactie infoteur, 08-09-2011
Dat is dus precies wat ik bedoel: u kijkt naar de God van Israël door een christelijke bril. U stelt Jezus gelijk aan God (overigens schreef u eerder dat hij de zoon van God is) wat de Joden niet doen. Om die reden zult u dus nooit het Jodendom c.q. de Tora begrijpen. Dat is ook de reden waarom u constant in conflict bent met Joden. U accepteert de Joodse visie niet en u probeert dat in uw reacties onder mijn artikelen steeds duidelijk te maken. Op mijn artikelen heeft u het vaakst gereageerd van heel InfoNu. Dat geeft wel aan hoe bezeten u bent van uw christelijk gelijk.

Tevens doen Joden niet aan een wedstrijdje om te kijken wie er gelijk heeft. Alleen God is de absolute waarheid en in de Tora staat die waarheid, namelijk dat alleen God bestaat en verder niets.

Jezus geen schepsel? Hoe kon hij dan sterven aan het kruis? De God van Israël sterft nimmer omdat Hij geen schepsel is.

Groet,

Etsel

Franet (infoteur), 06-09-2011 23:29 #2
Voor mij is het enige gezaghebbende "boek" de Bijbel, bestaande uit Oude Testament (Tenach) en Nieuwe Testament. De termen "Noachidische geboden, " "Joodse bril, " "Christelijke bril" zijn nietszeggend voor mij. Voor mij is alleen van belang de soevereiniteit en autoriteit van God (JHWH), de Schepper van het gehele universum, Die in de Tenach via de Mozaïsche wet (uitgezonderd Genesis en Job) de wereld bestuurt, en in het Nieuwe Testament via de GENADE van Yeshua ieder mens de gelegenheid geeft zich te bekeren tot de levende God, de God van Abraham, Izaak en Jacob, de God van Israël, de Vader van Jezus Christus, Die straks plaats zal nemen op Zijn troon in Jeruzalem, van waaruit Hij over de hele wereld zal regeren gedurende de bedeling van het Koninkrijk. Reactie infoteur, 07-09-2011
U kijkt duidelijk door een christelijke bril. Alles draait bij u om Jezus. Zou u door een Joodse bril c.q. Noachidische bril kijken dan zou alles om God draaien en realiseert u zich dat alleen God bestaat en verder niets. De Schepping 'bestaat' niet (is een product van Gods 'geest'). Jezus (een schepsel) bestaat dus ook niet. Alleen God bestaat.

Franet (infoteur), 06-09-2011 14:42 #1
Simon Wiesenthal heeft als een van de weinige overlevenden van de concentratiekampen van nazi-Duitsland er zijn levenswerk van gemaakt om na de oorlog zoveel mogelijk oorlogsmisdadigers op te sporen en te laten berechten. Hij heeft dit praktisch tot aan zijn dood toe volgehouden en is daar uitmuntend in geslaagd. Ik draag deze man een warm hart toe.

Wat betreft de Christenen zou ik willen zeggen: Een ware Christen is iemand die behoort tot de Gemeente van Jezus (Yeshua). Yeshua was een Jood, althans wat Zijn incarnatie betreft, Die de zuivere liefde predikte en zelfs zo ver ging in het betonen van Zijn liefde, dat Hij bereid was om aan het kruis te sterven voor onze zonden. Iemand die dus zulke misdaden begaat als in uw artikel beschreven, is per definitie GEEN Christen, ook al noemt hij zich zo. God weet precies de goeden van de kwaden te onderscheiden. De Bijbel spreekt over het kaf en het koren, het onkruid tussen het tarwe, de goede en de slechte vruchten enzovoort. Wees dus voorzichtig met de term Christen: Voor mij heeft dat met Gods heiligheid te maken. Reactie infoteur, 06-09-2011
Probeert u eens naar het Joodse volk te kijken door een Joodse c.q. Noachidische bril en niet door een christelijke bril. Mensen die u geen ware christenen noemt zagen zichzelf wel als ware christenen. Vele Joden zijn in naam van Jezus gedood door mensen die zichzelf als ware christenen zagen.

Infoteur: Etsel
Laatste update: 15-07-2018
Rubriek: Hobby en Overige
Subrubriek: Boeken
Bronnen en referenties: 2
Reacties: 4
Artikelen met het label 'Recensies' bevatten naast objectieve informatie ook subjectieve informatie in de vorm van een beoordeling.
Schrijf mee!