recensie

Boekrecensie: De weg van de mens – Martin Buber

Boekrecensie: De weg van de mens – Martin Buber De weg van de mens (volgens de Chassidische leer) van Martin Buber is een klein boekje uit 1956 waarin -zoals de titel al aangeeft- de weg van de mens wordt uitgestippeld. Besproken worden: zelfinkeer, de bijzondere weg, vastbeslotenheid, bij zichzelf beginnen, zich niet met zichzelf bezighouden en daar waar men staat. Zo krijgt de lezer in het kort de Chassidische filosofie uitgelegd. Het Chassidisme is een belangrijke stroming binnen het Jodendom.

Gegevens

 • titel: De weg van de mens (volgens de Chassidische leer)
 • auteur: Martin Buber
 • jaar: 1956 (er zijn later nieuwe uitgaven verschenen)
 • uitgeverij: L.J.C Boucher, 's Gravenhage

Inhoud van het boek 'De weg van de mens'

zelfinkeer

In dit hoofdstuk staat de vraag centraal die God aan Adam stelde: “Waar zijt gij?” Deze vraag stelde God niet alleen aan Adam maar stelt Hij aan ieder mens: “Waar zijt gij in de wereld?” Ieder mens moet aan God verantwoording afleggen wat hij/zij gedaan heeft in het leven. Net zoals Adam wil geen enkel mens rekenschap afleggen van zijn geleefde leven. Daarom probeert de mens, zoals Adam, zichzelf te verbergen. Maar in plaats van zich voor God te verbergen, verbergt de mens voor zichzelf. God wil de mens wakker schudden en diens schuilplaats vernietigen. Het leven van de mens blijft zonder weg, zolang de mens zijn houding tegenover God niet bepaalt. Adam erkende dit en zei dat hij zich verborgen hield. Deze zelfinkeer is het begin van de weg van de mens. Maar het moet wel leiden tot de Weg. Onvruchtbare inkeer leidt tot zelfkwelling, vertwijfeling en nog diepere verwarring. Weet waar u vandaan komt, waarheen u gaat en wie u moet verantwoorden.

de bijzondere weg

Het is niet aan te geven welke weg de mens moet gaan. Het kan via de leer, door gebed, door te vasten, door te eten. We moeten het op onze eigen wijze en uit eigen kracht voortbrengen. Met ieder mens wordt er iets nieuws in de wereld gebracht. Ieder mens verschilt en we kunnen dus niet de ander imiteren. Alle wegen kunnen tot God leiden. Iedere natuurlijke handeling leidt, wanneer zij geheiligd wordt, tot God.

vastbeslotenheid

Sommige mensen hebben van nature een ondeelbare ziel en kunnen daden uit één stuk volbrengen. Anderen hebben echter een ziel vol tegenstrijdigheden waar hun handelen door bepaald wordt. Zulke mensen zullen zich extra moeten inspannen om de verzoekingen te overwinnen. Soms moet zelfs het doel geofferd worden om de ziel te sparen. De lering is dat de mens in staat is van zijn ziel een eenheid te vormen. Het doel kan niet bereikt worden met een nog verdeelde ziel. Maar de eenwording van de ziel is nooit definitief. Zelfs de meest harmonieuze ziel heeft te kampen met innerlijke moeilijkheden. Toch wat in ziele-eenheid wordt verricht werkt terug op de ziel en leidt tot hogere eenwording. Op den duur is de eenheid zo groot dat de tegenstrijdigheden spelenderwijs overwonnen kunnen worden. Nu kan men rustig waakzaam blijven. Naast de eenheid van de ziel moeten ook alle fysische krachten, alle vezels van het lichaam één zijn. De mens, die qua lichaam en geest één is, diens werk is uit één stuk.

bij zichzelf beginnen
Alles hangt van uzelf af. Dit is het diepste en moeilijkste probleem van ons leven: de echte oorsprong van het conflict tussen mensen. Men verklaart die door of de motieven te verklaren die aanleiding vormen voor de botsing of men gaat de onbewuste complexen ontdekken. De Chassidische leer gaat de problematiek van het uiterlijk leven tot het innerlijke terugbrengen. Er is een principieel verschil in dat de Chassidische leer de hele mens beschouwt, alleen dan kan een individu genezen en gekeken worden naar de verhouding tot de medemens. Er is een praktisch verschil dat de mens orde in zichzelf moet scheppen. Het gaat om conflictsituaties in de eigen ziel die overwonnen moeten worden om tot innerlijke vrede te komen. De mens moet niet naar de ander kijken waarmee hij een conflict heeft, Rabbi Bunam zegt: “Zoek de vrede daar, waar gij staat.” In de Psalm staat: “Daar is geen vrede in mijne beenderen vanwege mijne zonde.”

Het innerlijke conflict gaat om drie beginselen:
 1. het beginsel van de gedacht
 2. het beginsel van het woord
 3. het beginsel van de handeling

Het conflict met de medemens komt door dat ik niet zeg wat ik bedoel, en dat ik niet doe wat ik zeg. Zo ontstaat er meer verwarring en bent u willoze slaaf geworden van uw innerlijke gespletenheid. Alles hangt van uzelf af en de wil om te veranderen. U moet uzelf vinden en niet uw ik.

zich niet met zichzelf bezighouden

Tot nu toe hebben we geleerd dat men zich niet met zichzelf mag bezighouden. Nu wordt gezegd dat men zichzelf moet vergeten. Maar dit wil zeggen dat men bij zichzelf moet beginnen en niet bij zichzelf mag eindigen. Kwel uzelf niet met wat u fout hebt gedaan maar besteedt uw taak aan de wereld. Laaf af van het kwade en doe het goede.

daar waar men staat

In de wereld om u heen ligt uw wezenlijke taak en daarin de vervulling van uw bestaan dat voor u open ligt. Daar, waar u staat, moet u het verborgen goddelijke leven doen oplichten. Het aardse bestaan heeft betekenis. Israël getuigt dat beide werelden, deze en de Komende Wereld, één zijn en één moeten worden. Beide werelden vormen in haar diepste wezen een eenheid. Ze zijn nu uiteen geschoven maar moeten weer een eenheid vormen. De mens moet beide werelden verenigen, daarvoor is de mens geschapen. God wil tot Zijn wereld komen via de mens. God woont daar waar de mens Hem toelaat. Men kan alleen daar God toelaten waar men staat.

Mijn mening

In dit kleine boekje wordt de Joodse c.q. Chassidische visie op het leven beschreven. Duidelijk is dat de Joden een totaal ander wereldbeeld hebben dan andere godsdiensten zoals het christendom. Het Joodse doel is om God te dienen zodat voor God een woning wordt gemaakt in de lagere wereld. God is overal, maar men beseft de aanwezigheid van God pas wanneer men God toelaat. Voor een uitgebreide visie, ga naar de volgende artikelen:
 1. Jodendom - Chassidische leer: zelfinkeer - Waar zijt gij?
 2. Jodendom - Chassidische leer: de bijzondere weg -weg tot God.
 3. Jodendom - Chassidische leer: vastbeslotenheid-ziele-eenheid.
 4. Jodendom - Chassidische leer: bij zichzelf beginnen.
 5. Jodendom - Chassidische leer: niet met zichzelf bezighouden.
 6. Jodendom - Chassidische leer: daar waar men staat.
© 2011 - 2022 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Jodendom - Chassidische leer: de bijzondere weg -weg tot GodJodendom - Chassidische leer: de bijzondere weg -weg tot GodIeder mens moet op zijn eigen wijze en uit eigen kracht de weg volgen die tot God leidt. Elk mens biedt de wereld weer i…
Geschiedenis Jodendom: Moderne stromingen – ZionismeGeschiedenis Jodendom: Moderne stromingen – ZionismeOnder Theodor Herzl hield het Joods nationalisme op een filantropische en godsdienstige stroming te zijn. Het werd nu ee…
Jodendom - Chassidische leer: niet met zichzelf bezighoudenJodendom - Chassidische leer: niet met zichzelf bezighoudenHoewel de mens wel bij zichzelf moet beginnen mag hij niet bij zichzelf eindigen. Het is niet juist om zichzelf te kwell…
Jodendom - Chassidische leer: daar waar men staatJodendom - Chassidische leer: daar waar men staatDe wezenlijke taak van de mens ligt in de wereld om hem heen. Hier moet de mens het goddelijke leven doen oplichten. Het…

Boekrecensie: Israel's army – Samuel M. KatzrecensieBoekrecensie: Israel's army – Samuel M. KatzIsrael's army (1990) is een overzichtelijk boek over het Israëlische leger geschreven door Samuel M. Katz die zelf ook i…
Boekrecensie: Operatie Mossad – Gordon ThomasrecensieBoekrecensie: Operatie Mossad – Gordon ThomasOperatie Mossad (1999/2009) van Gordon Thomas handelt over de acties van de Israëlische buitenlandse geheime dienst Moss…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Publiek Domein, Wikimedia Commons (PD)
 • De weg van de mens - Martin Buber
Jehoeda (1.595 artikelen)
Laatste update: 30-05-2021
Rubriek: Hobby en Overige
Subrubriek: Boeken
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.
Artikelen met het label 'Recensies' bevatten naast objectieve informatie ook subjectieve informatie in de vorm van een beoordeling.