recensie

Boekrecensie: Op het Leven! - Rabbijn R. Evers

In het boek Op het Leven! (1997) van rabbijn Raphael Evers (zie foto) worden complexe medisch-ethische vraagstukken behandeld vanuit een Joods-religieuze optiek. Het gaat om 22 actuele problemen zoals abortus, transseksualiteit, autopsie, etc. Hier volgt een recensie.

Gegevens

  • Titel: Op het leven
  • Auteur: rabbijn R. Evers
  • ISBN: 90 242 6166 x
  • Uitgeverij: Kok, Kampen
  • Jaar: 1997

De auteur

Rabbijn Evers (1954) is rabbijn bij het Nederlands Israelietische Kerkgenootschap dat behoort tot het traditionele orthodoxe Jodendom. Vanuit deze achtergrond is dit boek beschreven.

Inhoud

Met een groeiende literatuur op het gebied van de medische ethiek, vindt rabbijn Evers van het Nederlands Israëlitische Kerkgenootschap het van belang dat er een boek is dat aandacht besteedt aan de Joods-religieuze traditie op medisch-ethisch terrein. In een vooral profane maatschappij als de onze hoeft, volgens Evers, de gelovige zich niet te laten dwingen tot ongodsdienstige keuzes op het gebied van bio-ethiek.

Rabbijn Evers wil met zijn boek een religieus-morele leidraad bieden aan (joodse) gelovigen bij de afweging van actuele medisch-ethische kwesties.

Lichaam en ziel

Het Jodendom gaat er vanuit dat de stoffelijke materie in het algemeen en het lichaam in het bijzonder de kern van de schepping vormen. Het lichaam is een zeer fijn instrument, waarmee de ziel haar taak op aarde kan vervullen. Het lichaam moet perfect functioneren wil de mens aan zijn doel beantwoorden.

Het Hebreeuwse woord 'chole' betekent ziek zijn. Het woord betekent ook zwak zijn, hetgeen inhoudt, dat de band tussen ziel en lichaam zwakker wordt. Om haar opdracht op aarde goed te kunnen vervullen, moet de ziel in een gezond lichaam bivakkeren. Om te voorkomen dat de arts meent dat 'alles fysiek is' dient de arts zijn ogen gericht te houden op de hemel bij het uitoefenen van zijn vak. Vandaar dat de Tora (Bijbel) zegt: "Ik, G'd, geef U toestemming om te genezen, U dient zich er voortdurend bewust van te zijn, dat U als arts Uw bevoegdheid ontleent aan een speciale G'ddelijke opdracht en dat Uw werkzaamheden slechts gericht dienen te zijn op een zo groot mogelijke ontplooiing van het G'ddelijke aspect van de mens."

Heldere vraagstelling

In de hoofdstukken worden 22 actuele medische-ethische vraagstukken behandeld door middel van een beknopte en heldere vraagstelling. De behandeling betreft een filosofisch en religieus-juridische analyse in een diep godsdienstige atmosfeer. Rabbijn Evers put hierbij grondig uit de Tora, Talmoed en andere joodse bronnen.

Opvallend is dat tweeduizend jaar oude tradities op moderne zaken kunnen worden toegepast. De Joodse geleerden weten voor elk medisch probleem halachische (wettelijke) eisen aan te dragen. Hierbij wordt duidelijk dat de grote lijnen van het Joodse geloof niet strak vastliggen. Overigens wordt de Tora zelf als perfect geneesmiddel en door sommigen zelfs als supermedicijn gezien.

Voorbeelden

Hier volgen een aantal voorbeelden. In het hoofdstuk over draagmoederschap wordt verwezen naar Abraham en Sara. Sara kan lange tijd geen kinderen krijgen. Daarop wordt haar slavin Hagar, met toestemming van Sara, zwanger van Abraham. Dit is een voorbeeld van een juridische vorm van draagmoederschap. Daarnaast wordt in de Talmoed (200-500 na de gewone jaartelling) al gesproken over een soort kunstmatige inseminatie. Vrijwel alle halachische autoriteiten zijn het erover eens dat kunstmatige inseminatie is toegestaan mits het sperma van de eigen man betreft en niet van een donor.

In een ander hoofdstuk over plastische chirurgie wordt uitgelegd dat het verboden is om te verwonden, maar dat plastische chirurgie weer wel is toegestaan om pijn (psychische nood) te verlichten. Verder komen in het boek ziekten als aids aan de orde; abortus en euthanasie worden besproken; de vraag wordt gesteld of artsen en verplegend personeel mogen staken; het dilemma van het overlijdingsmoment wordt toegelicht, etc. Zo behandelt de auteur in elk hoofdstuk een medisch-ethisch probleem en kijkt naar wat de Joodse geleerden erover te melden hebben.

Al met al geeft het boek een goed inzicht van wat wel en niet is toegestaan in de medische wereld bezien vanuit de orthodoxe Joodse optiek. Voor mensen die waarde hechten aan religieus-ethische maatstaven inzake de complexe medische wereld is dit boek een aanrader.

Inmiddels heeft rabbijn Evers een nieuw vervolgboek geschreven: Uitverkoren voor het leven. Daarbij komen nieuwe zaken als klonen en embryonaal stamcelonderzoek aan de orde.
© 2007 - 2022 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Boekrecensie: Oude wijn in nieuwe zakken  Rabbijn R. EversrecensieBoekrecensie: Oude wijn in nieuwe zakken Rabbijn R. EversHoe kijkt de Joodse orthodoxie tegen hedendaagse problemen aan? Dat is het thema van het boek 'Oude wijn in nieuwe zakke…
Boekrecensie: Geen bloemen, wel bezoek - rabbijn R. EversrecensieBoekrecensie: Geen bloemen, wel bezoek - rabbijn R. EversGeen bloemen, wel bezoek (1997) betreft een analyse van rouwverwerking van de Joodse theorie en praktijk. Het is een boe…
Boekrecensie: Aan tafel bij de rabbijn  R. Evers/ L. MockrecensieBoekrecensie: Aan tafel bij de rabbijn R. Evers/ L. MockAan tafel bij de rabbijn eten en drinken in Bijbels perspectief (1999) van Rabbijn R. Evers en drs. L. Mock beschrijft…
Boekrecensie: Uitverkoren voor het leven - rabbijn R. EversrecensieBoekrecensie: Uitverkoren voor het leven - rabbijn R. EversUitverkoren voor het leven (2006) van rabbijn Raphael Evers e.a. behandelt de medische ethiek bezien vanuit Joodse optie…

Boekrecensie: De revolutie der vromen - Daniël MeijersrecensieBoekrecensie: De revolutie der vromen - Daniël MeijersDe revolutie der vromen (1989) gaat over het ontstaan en de ontwikkeling van het chassidisme. Het behandelt de instituti…
Boekrecensie: Zinvol leven - Rebbe M. M. SchneersonrecensieBoekrecensie: Zinvol leven - Rebbe M. M. SchneersonZinvol leven (1997) is een boek over de Joodse wijsheden van Rebbe Menachem Mendel Schneerson (1902-1994), die geestelij…
Bronnen en referenties
  • Op het leven - rabbijn R. Evers
Jehoeda (1.595 artikelen)
Laatste update: 30-05-2021
Rubriek: Hobby en Overige
Subrubriek: Boeken
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.
Artikelen met het label 'Recensies' bevatten naast objectieve informatie ook subjectieve informatie in de vorm van een beoordeling.