recensie

Boekrecensie: Zinvol leven - Rebbe M. M. Schneerson

Boekrecensie: Zinvol leven - Rebbe M. M. Schneerson Zinvol leven (1997) is een boek over de Joodse wijsheden van Rebbe Menachem Mendel Schneerson (1902-1994), die geestelijk leider was van de Chassidische Chabad- of Lubavitcherbeweging, een belangrijke stroming binnen het orthodoxe Jodendom. In het boek dicht Schneerson de kloof tussen spiritueel en materieel leven. Zinvol leven is een moderne handleiding geworteld in Bijbelse wijsheid. Een aantal hoofdstukken uit het boek wordt besproken.

Gegevens

 • Titel: Zinvol leven
 • Auteur: rebbe Menachem Mendel Schneerson
 • ISBN 90-6325-530-6
 • Uitgeverij: Servire Uitgevers bv, Utrecht
 • Jaar: 1997

Inhoud

Zo'n driehonderd jaar geleden ontstaat in Rusland het Chassidisme. Het is een nieuwe stroming binnen het Jodendom dat door de Ba'al Sjem Tov (1698-1760) wordt gesticht. Deze rabbijn zag dat vele Joden een gebrek hadden aan Joodse kennis en zo moeite hadden om Joods te blijven in barre tijden van antisemitisme.

Verkleed als schoenmakers, handelaren en zwervers gaan de Ba'al Sjem Tov en andere Joodse rabbijnen hun mede-Joden in het geheim op materieel en spiritueel gebied steunen. Zo ontstaat de Chassidische beweging. Talmoed studie (mondeling commentaar op de Tora, de eerste vijf Bijbelboeken), gebed en filosofie winnen aan invloed onder de Joden.

Chabad

Binnen het chassidisme ontstaan verschillende stromingen. Eén daarvan is het Chabad chassidisme, dat ook wel Lubavitcher Chassidisme genoemd wordt (vernoemd naar het plaatsje Lubavitch). Rabbijn Menachem Mendel Schneerson is de zevende leider van de Chabad-beweging. Hij wordt onderwezen door zijn vader, een groot Talmoed-geleerde, omdat er geen leraren zijn die het intellectuele niveau van de jonge Schneerson aankunnen. Hij gold als een wonderkind in de Tora en maakt zich de moeilijke materie snel meester. In 1941, als Menachem Mendel wis- en natuurkunde gestudeerd heeft in Leningrad, Berlijn en Parijs arriveert hij in New York. Daar leidt hij samen met zijn schoonvader het hoofdkwartier van de Chabad-beweging.

Chabad is de afkorting van chochma (wijsheid), biena (inzicht) en daät (kennis), de drie verstandelijke eigenschappen van de mens. Een mens die vanuit zijn verstand leeft en deze voedt met G'ddelijke zuiverheid zal geliefd zijn bij G'd en zijn medemens. In Zinvol leven worden problemen van het moderne leven beantwoord door de Tora wier onwankelbare waarheden zijn ingebed in de mensheid. In het boek worden de universele waarden van de Tora toegepast op het dagelijks leven, van het wonder van de geboorte tot aan het verdriet van de dood; van de technologische revolutie tot aan de definitie van G'd. Het boek is een samenvatting van de boodschap van de rebbe en bevat drie delen: De Mens, De Samenleving en G'd.

De Mens

De mens bestaat uit twee werelden: lichaam en ziel. De ziel is onze werkelijke structuur. Zij verbindt ons met G'd. Het geeft het lichaam kracht en leidt deze naar goede daden. Wil je een perfect en gezond mens zijn, dan is een harmonieuze samenwerking tussen lichaam en ziel van belang. De opdracht van de mens is een zinvol, productief en deugdzaam leven te leiden. Daarom is het van belang om de ziel -die constant in strijd is met het lichaam- te leren kennen zodat er persoonlijke groei kan plaatsvinden.

In verschillende hoofdstukken wordt deze persoonlijke groei behandeld. Vanaf de geboorte waarbij lichaam en ziel verenigd worden, tot aan de dood waarbij lichaam en ziel zich van elkaar scheiden. Besproken worden de zin van o.a. de kinderjaren, het huwelijk, liefde, ouder worden, pijn en lijden. Ten slotte wordt beschreven hoe een zinvolle dag er uitziet.

De Samenleving

De bedoeling van ons bestaan is dat we een zinvol leven leiden om de onvolmaakte wereld te vervolmaken. Daarom moet de mens verantwoordelijkheid nemen, om te beginnen bij zichzelf. Dat betekent handelen vanuit het besef dat de mens geen geïsoleerd individu is, maar dat hij deel uitmaakt van een grotere gemeenschap en dat iedereen voor elkaar verantwoordelijk is.

Daarbij komt de cruciale vraag aan de orde: Wat moet zwaarder tellen, de rechten van het individu of de belangen van de gemeenschap? Deze vraag wordt in het boek behandeld door te kijken naar de rol van de overheid, van het leiderschap (iedereen is in staat op zijn of haar manier een leider te zijn), van de samenwerking tussen vrouw en man, en van de wetenschap en de technologie.

G'd

Wie een zinvol leven wenst te leiden moet zich afvragen: Wat is G'd? En waarom heb ik G'd nodig in mijn leven? Omdat G'd de absolute werkelijkheid is moet Hij in Zijn termen gedefinieerd worden: 'Ik ben, die Ik ben" (Exodus 3:14). Op deze wijze verwoordde G'd de kern van zijn absolute werkelijkheid: Hij bestaat omdat Hij bestaat. De mens is niet in staat om G'd te definiëren. Dan zou hij moeten zijn als G'd. De kwestie is dat hij G'd niet kan vinden. De mens moet daarom toestaan dat G'd hem vindt. G'd wenst een verblijfplaats in deze lagere wereld. Doel van het menselijk leven is om de stoffelijke wereld voor G'd te vervolmaken. Door G'd in het leven toe te staan krijgt de mens toegang tot de absolute werkelijkheid.

Het boek behandelt vervolgens geloof en rede om het hoogste te ervaren; de band tussen de mens en G'd (éénworden met G'd); wonderen (in het gewone het bijzondere herkennen); goed en kwaad; en verlossing van de duisternis van de stoffelijke wereld, van een doelloos leven en van twijfels en angsten.

Inzicht

Het boek Zinvol leven geeft een ongelooflijk inzicht in tweeduizend jaar Joodse wijsheid. Lezers, zowel Joden als niet-Joden, kunnen hier veel uit leren. Het is een heel modern praktisch boek over het Joodse geloof. Dit boek is uitermate geschikt voor een ieder die op zoek is naar een eigen antwoord op zijn of haar leven, maar zich willen laten leiden door universele waarden.

Uitspraken van rebbe Menachem Mendel Schneerson

Rebbe Menachem Mendel Schneerson was een groot chassidische leider die bekend stond om zijn vele citaten. Ik heb deze citaten gehaald uit het boek Zinvol Leven. Zijn citaten bevatten grote waarheden en diep religieus besef in het G'ddelijke.

 • De mens kan nooit gelukkig zijn als hij zijn ziel niet even zeer voedt als zijn lichaam
 • Geboorte is G'd die zegt dat jij belangrijk bent.
 • Het onschuldig geloof van een kind raakt aan het uiterst eenvoudige wezen van G'd.
 • Wij mogen niet rusten voordat ieder kind, iedere jongen en ieder meisje, een gepaste morele opvoeding geniet.
 • De opstandigheid van de jeugd moet tegen de status quo gericht zijn en zich richten op het verheven, op G'd en op een hogere betekenis.
 • Een geslaagd huwelijk is een relatie waarin G'd wordt verwelkomd.
 • Liefde is de overwinning van de ziel over het lichaam.
 • Als je dichtbij bent wanneer je veraf zou moeten zijn, zul je veraf zijn als je dichtbij zou moeten zijn.
 • Je huis dient een lamp te worden die in de hele straat en de hele gemeenschap licht verspreid.
 • Een gezond, goed functionerend lichaam is afhankelijk van een gezonde, goed functionerende ziel.
 • Mens zijn betekent productief zijn.
 • Liefdadigheid verandert materie in geest; zij verandert een geldstuk in vuur.
 • De ziel wordt nooit ouder, alleen maar krachtiger.
 • De ziel sterft nooit.
 • Wij moeten pijn in daden omzetten, en tranen in groei.
 • Denk goed en het zal goed gaan.
 • De wereld zegt:'Tijd is geld', maar ik zeg:'Tijd is leven.'
 • Wij leven in een noodtoestand, waarin het vuur van verwarring woedt. Als er brand uitbreekt, heeft iedereen de verantwoordelijkheid de medemens hulp te bieden.
 • Het is de rol van het landsbestuur evenwicht te scheppen tussen gemeenschappelijk en individueel goed. Dit is alleen mogelijk als de samenleving wordt bestuurd volgens de principes van zedelijk gedrag en gerechtigheid, orde en regelmaat, onder één G'd.
 • Iedereen moet een leider zijn.
 • Na duizenden jaren van mannelijke overheersing staan wij nu aan het begin van het vrouwelijk tijdperk, de tijd waarin de vrouw de plaats op de voorgrond krijgt die haar toebehoort, en de hele wereld zal de harmonie tussen man en vrouw eerbiedigen.
 • De technologie put uit de G'ddelijke krachten die vanaf het moment van de schepping in de natuur aanwezig zijn geweest.
 • Wij zijn de zevende generatie, de generatie die G'ds werkelijkheid op deze aarde zal verwezenlijken.
 • G'd schiep het heelal op zodanige wijze, dat wij daarin ons eigen bestaan als de natuurlijke werkelijkheid waarnemen, en de G'ddelijkheid als iets dat nieuw en verworven is. Het is onze taak tot een geheel nieuw niveau van waarneming te komen, waarbij G'ddelijkheid de absolute werkelijkheid is en wij de nieuwe scheppingen zijn, kanalen voor de uitdrukking van het G'ddelijke.
 • Geloof is niet de afwezigheid van de rede, het is een op zichzelf staand begrip dat, indien het wordt gekoesterd, ons in staat stelt het hoogste te ervaren.
 • Al ons handelen moet gericht zijn op het ontdekken van de verborgen eenheid in ons.
 • Als je één voor één alle lagen af pelt en de essentie volledig blootlegt, ben je in staat het meest verheven begrip in het dagelijks leven toe te passen.
 • Het kwaad is niet meer dan de afwezigheid van het goede; het heeft uit zichzelf geen werkelijk bestaan, en wordt door het licht van goedheid verjaagd.
 • Overal om ons heen gebeuren wonderen; om ze te zien, moeten wij onze ogen openen.
 • De uiteindelijke verlossing is niet langer een droom van de verre toekomst, maar directe werkelijkheid.
© 2007 - 2022 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Chabad-Lubavitcher Chassidisch JodendomChabad-Lubavitcher Chassidisch JodendomDe Chabad-Lubavitch is een filosofie, een beweging en een organisatie. Het wordt beschouwd als de meest dynamische krach…
Kabbala: Chabad chassidisme en Kabbala (Tanja)Kabbala: Chabad chassidisme en Kabbala (Tanja)Na de Baal Shem Tov en zijn opvolger Rabbijn Dovber, ontwikkelden volgelingen van Rabbijn Dovber verschillende richtinge…
Boekrecensie: Bezield bestaan Lis HarrisrecensieBoekrecensie: Bezield bestaan Lis HarrisBezield bestaan (1987) is een boek van de Joods Amerikaanse journaliste Lis Harris over de wereld van een chassidische f…
Joden en Noachieden: Is de Rebbe de Messias?Joden en Noachieden: Is de Rebbe de Messias?De Lubavitcher Rebbe, Chabad Rabbijn Menachem Mendel Schneerson, wordt door sommige (Chabad) Joden gezien als de Messias…

recensieBoekrecensie: Op het Leven! - Rabbijn R. EversIn het boek Op het Leven! (1997) van rabbijn Raphael Evers (zie foto) worden complexe medisch-ethische vraagstukken beha…
Boekrecensie: Zwemmen na het zwemABC - Eric PardonrecensieBoekrecensie: Zwemmen na het zwemABC - Eric PardonZwemmen na het zwemABC (2003) door Eric Pardon is een zwemboek voor zwemtrainers, docenten cq. studenten lichamelijke op…
Bronnen en referenties
Jehoeda (1.535 artikelen)
Laatste update: 26-06-2022
Rubriek: Hobby en Overige
Subrubriek: Boeken
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.
Artikelen met het label 'Recensies' bevatten naast objectieve informatie ook subjectieve informatie in de vorm van een beoordeling.