recensie

Boekrecensie: Een Jood vandaag - Elie Wiesel

Boekrecensie: Een Jood vandaag - Elie Wiesel In het boek 'Een Jood vandaag' getuigt Elie Wiesel als overlevende van de vernietigingskampen van de nazi's. Eigenlijk is dat onmogelijk want het is onuitsprekelijk. Het geloof wordt op de proef gesteld bij het zien van die bergen as. Het boek is een aanklacht tegen zijn generatie maar ook tegen de generatie die volgde. Dit boek is een 'must' want het is een uitdaging voor wie de waardigheid van de mens en zijn toekomst ter harte gaat.

Gegevens

  • titel: Een Jood vandaag
  • auteur: Elie Wiesel
  • jaar: 1978
  • uitgeverij: Gooi & Sticht
  • ISBN: 9030401362

Inhoud van het boek 'Een Jood vandaag'

Dit boek bevat allemaal korte of middellange essays waarbij de Jood centraal staat. In de meeste gevallen draait het om de Holocaust maar ook andere thema's komen aan de orde zoals Israël en de Palestijnen en de verhouding tussen Joden en christenen. Het meest indrukwekkende essay is het 'Pleidooi voor de overlevenden.' Hierin klaagt Elie Wiesel zijn eigen generatie en de generatie die daarop volgde aan. Het gaat niet alleen om de moordenaars en hun sympathisanten die de Holocaust ontkennen maar ook om de mensen die de Holocaust zelf niet ervaren hebben en denken dat ze het onvoorstelbare kunnen voorstellen. De Holocaust wordt zo beroofd van haar heiligheid en verandert in een succesnummer: om indruk te maken of te choqueren. Ook wordt er geen rekening gehouden met de overlevenden en krijgen die zelfs vermaningen: waarom hebt gij ' t overleefd; waarom zijt gij in leven gebleven en uw naaste niet? Kwam dat omdat gij zoveel handiger waart? Flinker? Taaier? Egoïstischer? Maar die mensen die dat opperen begrijpen de Holocaust niet. Ze kunnen het ook niet begrijpen, ze waren er niet bij.

Het eerste essay uit het boek gaat over de herinneringen van Elie Wiesel als Jood toen hij nog jong was. Ik wil uit dit boek een aantal citaten halen:

stukje tekst uit 'Jood zijn: een voorspel'

Het spreekt vanzelf dat de kleine jongen zich alleen maar veilig voelde te midden van de zijnen, in zijn eigen omgeving, terwijl de vreemdeling mij beangstigde. En de vreemdeling, dat was de Christen. Niet de Moslim of de Hindoe.


Ik zei tegen mezelf: zij benijden ons, daarom vervolgen ze ons en daar hebben ze gelijk in: zij zijn 't die het meest te beklagen zijn. Door ons te kwellen erkennen zij hun zwakheden, hun innerlijke onzekerheden. Het is dank zij ons dat de werkelijkheid van de hemel voort bestaat op aarde en in de harten van de stervelingen. Ons heeft God uitverkoren om zijn wil te verkondigen en Zijn plannen duidelijk te maken; met ons en door ons heeft Hij Zijn naam willen heiligen. Ik zou in hun plaats dezelfde ergernis gevoeld hebben. Hoe zou 't mogelijk zijn geweest dat zij niet afgunstig waren?


Hoe is 't te verklaren dat een Hitler of een Himmler nooit door de kerk in de ban zijn gedaan? Dat Pius XII het nooit nodig heeft gevonden, ja zelfs volstrekt noodzakelijk om Auschwitz en Treblinka te veroordelen? Dat er in de SS, een groot percentage gelovigen was dat tot het eind verknocht is gebleven aan zijn christelijke oorsprong? Dat bepaalde slachters tussen moordpartijen door gingen biechten? En dat zij allen uit christelijke gezinnen kwamen en een christelijke opvoeding hadden genoten?


stukje tekst uit 'Een ongewoon interview'

De Christenen spreken daar graag over. Het lijden van Christus, het stervensuur van Christus, de dood van Christus. Het gaat om niets anders in uw religie. Welnu, ter informatie: ik heb Joodse kinderen gezien, tien jaar geleden en niet zover van hier, die ieder voor zich duizend maal meer geleden hebben, zes miljoen maal meer dan Christus aan het kruis. En daar wordt niet over gesproken.

Mijn mening

direct verband tussen christendom en Holocaust

Elie Wiesel is één van de belangrijkste schrijvers wat betreft literatuur over de Holocaust. Hij heeft die zelf meegemaakt en weet daar indrukwekkend over te schrijven, hoewel hij aan geeft dat dit onvoorstelbare leed eigenlijk niet te beschrijven valt. Duidelijk is dat Wiesel een direct verband legt tussen het christendom en de Holocaust. Zonder het christendom had de Holocaust niet in zo'n omvang hebben kunnen plaatsvinden. Wiesel geeft aan dat hij al bang voor de christen was nog voordat de Holocaust had plaatsgevonden. Als klein kind beangstigde de christen hem. Bij andere vreemdelingen was dit niet het geval. Wiesel schrijft: 'Door ons te kwellen erkennen zij hun zwakheden, hun innerlijke onzekerheden.' Dit vind ik treffend geformuleerd.

Vanuit Joodse perspectief bezien is Christendom een onzekere godsdienst

In mijn artikelen over de verhouding Jodendom-christendom valt mij keer op keer op dat het christendom eigenlijk een heel onzekere godsdienst is. Telkens weer zetten christenen zich af tegen het Jodendom en proberen met zogenaamde bewijsteksten aan te tonen dat zij GELIJK hebben en de Joden niet. Het lijkt wel alsof ze een soort wedstrijdje spelen om aan te tonen wie het WARE GELOOF aanhangt. Maar de tactiek die christenen hierbij gebruiken is uitermate zwak. Om de waarheid van het Nieuwe Testament aan te tonen nemen ze niet het Nieuwe Testament als uitgangspunt en zeggen alleen dit boek bevat de waarheid, maar verwijzen ze naar het Oude Testament (de Joodse Bijbel). Ze beweren dat de Joodse Bijbel het bewijs is dat het Nieuwe Testament de waarheid spreekt. Dit klinkt in Joodse oren erg lachwekkend. Voor Joden is de Tora de waarheid. Dat gaan ze niet bewijzen door het Nieuwe Testament er bij te slepen. De Tora is Gods woord en dus is de Tora op zichzelf al DE waarheid. Door het Nieuwe Testament te toetsen aan de Tora wordt het Nieuwe Testament niet plotseling ook waar. Dan zou je dat bij wijze van spreken bij elk boek kunnen doen. Er is altijd wel op één of andere manier een link te leggen tussen de Tora en een ander boek.

Dat het Uitverkoren volk Jezus niet accepteert als Messias verwart christenen

Dat christenen zo onzeker zijn heeft te maken met het feit dat de overgrote meerderheid van het Joodse volk het Nieuwe Testament niet aanvaart en Jezus niet als Messias erkent. Dat brengt verwarring bij veel christenen. Hoe komt het dat juist het Uitverkoren volk onze Bijbel en Jezus niet accepteert, zo vragen zij zich af. En die verwarring brengt onbegrip met zich mee en uiteindelijk haat. Want christenen zullen natuurlijk nooit toegeven dat ze een foute leer aanhangen. Dan zijn ze immers niet meer 'uitverkoren'. En wat doe je dan? Dan ga je natuurlijk roepen dat de Joden het niet bij het rechte eind hebben. In dat geval blijf je immers 'uitverkoren.' En het trieste hierbij is dat christenen een andere uitleg geven aan de term 'uitverkoren' dan de Joden. Voor Joden houdt het een taak in, die hen verder niet beter maakt dan andere volkeren of religies. Voor christenen betekent 'uitverkoren' exclusiviteit, namelijk alleen die mensen die Jezus accepteren zullen gered worden. En omdat Joden Jezus niet accepteren zijn ze ook niet meer uitverkoren en kunnen ze niet gered worden, aldus veel christenen.

Het Nieuwe Testament is on- en anti-Joods; Joodse Bijbel is niet anti-Joods

Verbazingwekkend dat de Holocaust juist veroorzaakt is door de uitwassen van het christelijk antisemitisme? Nee, voor mij niet. Het Nieuw Testament is zeer on- en anti-Joods. Wie het Nieuwe Testament en de Joodse Bijbel naast elkaar legt kan dat al meteen zien. En het is zeer triest te moeten constateren dat er nog steeds christenen zijn die dat ontkennen en zelfs beweren dat het Nieuwe Testament niet anti-Joods is, terwijl de Joodse Bijbel volgens hen veel meer anti-Joods zou zijn omdat hierin het Joodse volk in zeer harde bewoordingen als zondig volk wordt gerapporteerd door de profeten en vervolgens door God wordt gestraft. Daarmee ontkennen deze christenen niet alleen indirect de christelijke betrokkenheid bij de Holocaust (en andere vormen van christelijk antisemitisme) op grond van het Nieuwe Testament, maar misbruiken tevens de Joodse Bijbel door te veronderstellen dat hier over dezelfde God wordt gesproken als in het Nieuwe Testament waarin Jezus als (Zoon van) God wordt voorgesteld. In de Joodse Bijbel gaat het echter om straf in geval de God van Israël niet wordt gediend; in het Nieuwe Testament wordt plotseling verlangd dat Joden Jezus gaan aanbidden en die als (Zoon van) God gaan beschouwen. Dat is vanuit Joods perspectief gezien TOTAAL iets anders. Anti-Joodse uitspraken van Jezus, Paulus en dergelijken kunnen niet vergeleken worden met uitspraken van de profeten uit de Joodse Bijbel waarin Joden met straf gedreigd werden. Joden zijn NIET door christenen vervolgd omdat ze God niet zouden dienen, maar omdat ze Jezus niet als God accepteerden. God straft zijn volk uiteraard niet omdat ze weigert een valse god (Jezus) te dienen. Daarom kan het Nieuwe Testament wél als een antisemitische boek worden beschouwd en de Joodse Bijbel niet!

N.B. De christenen waar ik naar verwijs in dit artikel zullen uiteraard zeggen dat Jezus dezelfde is als de God van Israël. Ze nemen hierbij een ambivalente houding aan. Enerzijds erkennen ze het Joodse volk als uitverkoren, anderzijds accepteren ze NIET de Joodse uitleg over God waarbij Jezus en de Heilige Geest zijn uitgesloten. Zij omarmen dan ook met veel poeha de Messiaanse Joden die Jezus en de Heilige Geest c.q. de drie-eenheid wel accepteren. Het opvallende van deze christenen is dan ook dat ze steeds de confrontatie zoeken met de rest van het Joodse volk die Jezus niet accepteert. Gebaseerd op een valse theologie denken ze dat ze deze Joden moeten redden en denken dat zij uitverkoren zijn om dit belangrijke werk te verrichten. Dat is een enorme fout die vele christenen al eeuwenlang hebben gemaakt en die uiteindelijk leidt tot een enorme haat omdat ze gefrustreerd raken. God zit niet te wachten op buitenstaanders die zich bemoeien met de relatie tussen Hem en het Joodse volk. God heeft de Joden verplicht alleen naar Hem te luisteren. God leidt Zijn volk en niet-Joden hebben daar geen enkele invloed op.
© 2010 - 2022 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Joodse identiteit - Jood zijn: een voorspel Elie WieselVeel Joden zijn bezig met hun Joodse identiteit. Dit geldt ook voor Elie Wiesel. Hij werd er al vanaf kinds af aan mee g…
Boekrecensie: Hoop, wanhoop en herinnering - Elie WieselrecensieBoekrecensie: Hoop, wanhoop en herinnering - Elie WieselDit boek bevat de volledige oorspronkelijke tekst van de twee toespraken die Elie Wiesel gehouden heeft op 10 en 11 dece…
Boekrecensie: Bijbels eerbetoon - Elie WieselrecensieBoekrecensie: Bijbels eerbetoon - Elie WieselBijbels eerbetoon is een boek van Elie Wiesel waarin Bijbelse verhalen worden verteld conform de Joodse traditie. De vol…
Boekrecensie: De bedelaar van Jeruzalem  Elie WieselrecensieBoekrecensie: De bedelaar van Jeruzalem Elie WieselDe bedelaar van Jeruzalem is een boek uit 1968 (Nederlandse vertaling 1987) van Elie Wiesel. Het handelt over hoofdfiguu…

Boekrecensie: Krachtmeting - Loes Den HollanderrecensieBoekrecensie: Krachtmeting - Loes Den HollanderDeze literaire mini-thriller van Loes den Hollander gaat over de moord op TV-persoonlijkheid Fons Mascini. Door zijn man…
recensieBoekrecensie - Zomertijd van Suzanne VermeerSuzanne Vermeer is een nederlandse schrijfster die al enige bekende boeken op haar naam heeft staan. In deze recensie be…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: 777jew, Pixabay
  • Een Jood vandaag - Elie Wiesel
Jehoeda (1.576 artikelen)
Laatste update: 30-09-2021
Rubriek: Hobby en Overige
Subrubriek: Boeken
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.
Artikelen met het label 'Recensies' bevatten naast objectieve informatie ook subjectieve informatie in de vorm van een beoordeling.