recensie

Boekrecensie: The Israel test - George Gilder

The Israel test is een boek uit 2009 geschreven door George Gilder (niet-Joods). Hij beschrijft het geval van Israël die strijd tegen barbarij, jaloersheid en dood overwint door middel van civilisatie, creativiteit en leven. Het boek geeft een aardig (niet-Joods) inzicht hoe Israël en ook de Joden in het algemeen ondanks de confrontatie met vijanden toch in staat zijn zich te ontwikkelen. Israël dient als voorbeeld voor de andere landen in de wereld, "tot een licht der natiën" (Jesaja 42:6).

Gegevens

  • titel: The Israel test
  • auteur: George Gilder
  • jaar: 2009
  • uitgever: Richard Vigilante
  • ISBN: 978-0-9800763-5-6

Inhoud boek 'The Israel test'

In zijn boek beschrijft Gilder Israël als een wereldleider van de civilisatie, technologische en wetenschappelijk vooruitgang. Israël, met slechts zeven miljoen inwoners, hoeft alleen de VS voor zicht te dulden als het gaat om hi-tech economie. Het land is het symbool geworden van vrijheid. Desondanks is Israël het meest gehate land ter wereld juist vanwege de prestaties die het verricht, vanwege het succes, vanwege de vrijheid en omdat Israël gewoonweg een goed land is. Volgens Gilder komt de haat tegen Israël en eigenlijk ook tegen de VS vanwege de kapitalistische vrijheid. De vijanden van de Joden, de Nazi's en de communisten, beschuldigden de Joden ervan kapitalistische parasieten te zijn. Later zijn ook moslims de Joden zo gaan zien, bijvoorbeeld Jasser Arafat en Osama Bin-Laden. Ongeacht waar Joden succes behalen, ontstaat jaloezie en wrok. Joden hebben een belangrijke rol gespeeld in de wetenschap en de rijkdom in de wereld. Ze hebben aan de basis gestaan van de quantum theorie, de nucleaire en computer wetenschap die er voor gezorgd hebben dat het Westen de Tweede Wereldoorlog en de Koude Oorlog won. In Israël bevindt zich de concentratie van Joodse kennis die wrok veroorzaakt bij de omliggende landen. Tegenover het de commerciële en technologische creativiteit van Israël, staat de terreur van de Arabische landen en de Palestijnen. Het conflict tussen Israël en de Arabische landen is er één tussen civilisatie en barbarij. Mocht Israël ooit van de kaart worden geveegd dan betekent dit automatisch verlies voor het vrije Westen. De Israël test is de test van onze eigen wil te triomferen over de vijanden die ons haten. Gilder vraagt zich af aan welke kant u staat: die van de civilisatie of die van de barbarij?

Mening Etsel over 'The Israel test'

Voor een niet-Jood zijn de huidige prestaties van Israël en de Joden en de wrok daartegen wat moeilijk te verklaren. Maar voor degenen die op de hoogte zijn van de Tenach weten al dat dit in vroegere tijden voorkwam. Zo kennen we het verhaal van Abraham en Izaäk die waterbronnen groeven. De waterbronnen die Abraham had gegraven werden door de Filistijnen uit wrok weer dichtgegooid. Later werden de waterbronnen door Izaäk weer opnieuw gegraven. Ook het verhaal van de Joden in Egypte spreekt boekdelen. Eerst werden ze door de Egyptenaren verwelkomd en kregen een eigen stuk land, Goshen. Later ontstond jaloezie bij de Egyptenaren en maakten ze de Joden tot slaven. De hele Joodse geschiedenis laat eenzelfde patroon zien: eerst worden Joden met open armen ontvangen, maar zodra er succes komt ontstaat afgunst die uiteindelijk leidt tot vervolgingen.

De visie van Gilder dat de wrok tegen Israël en de Joden komt vanwege de kapitalistische vrijheid, kunnen we maar gedeeltelijk onderschrijven. Dat zou suggereren dat het westen altijd positief zou staan tegenover de Joden en Israël omdat daar ook kapitalistische vrijheid heerst. We zien echter allemaal gebeuren dat het westen juist steeds kritischer op Israël wordt. Steeds meer mensen gaan Israël zien als het bron van het kwaad. Het oude antisemitisme dat Europa zo lang teisterde begint langzaam weer de kop op te steken. In het begin was er nog bewondering voor de jonge staat Israël, zeker na de Holocaust. Maar die bewondering is geluwd ondanks dat Europa meer kapitalistische vrijheid heeft dan ooit. Gilder redeneert teveel vanuit het gezichtspunt van de VS die veel positiever tegenover Israël staat dan Europa. In dat geval klopt zijn theorie (nog) wel. Maar ook de eeuwige steun van de VS is lang niet zeker.

Onze Israël test is toch meer gebaseerd op de Joodse manier van naar de geschiedenis kijken. De Joodse wijze Nachmanides zei: de acties van de vaderen zijn een teken voor de kinderen. Joden zien de geschiedenis als een herhaling van cycli. Dit gebeurt zowel op micro- als macro-niveau. De patronen zijn in de Joodse Bijbel uitgezet. De handelingen van de voorvaderen zijn een rolmodel voor de generaties die daarna komen in de Joodse geschiedenis. De bestemming van het Joodse volk wordt geopenbaard in de Joodse Bijbel. Leren uit het verleden is cruciaal voor de toekomst. Het gaat dus niet alleen om de feiten, maar ook om de lessen die uit het verleden getrokken kunnen worden. De haat tegen de Joden bestond al ten tijde van de Bijbel, dus ver vóór de kapitalistische vrijheid. En de Joden weten -op grond van de geschiedenis van de voorvaderen- hoe daar mee om te moeten gaan. De enige manier om te overleven is vast te houden aan de Tora en dat is meer dan alleen creativiteit, civilisatie en leven. De Tora is de basis die God aan het Joodse volk heeft meegegeven. Daarmee zal het kwaad overwonnen worden. In Deuteronomium 11:13-17 staat:
"Indien gij nu aandachtig luistert naar de geboden die ik u heden opleg...dan zal Ik de regen voor uw land op zijn tijd geven...zodat gij uw koren en uw most en uw olie kunt inzamelen...zodat gij kunt eten en verzadigd worden. Neemt u er voor in acht, dat uw hart zich niet laat verlokken zodat gij afwijkt...de bodem zijn opbrengst niet geeft en gij weldra te gronde gaat in het goede land, dat de Here u geven zal." Alleen door het pad van God te volgen kan Israël overeind blijven. Uiteindelijk zullen de andere landen Israëls voorbeeld volgen en zal het kwaad voor altijd de wereld uit zijn.

Meer informatie Startpagina - Recensies boeken over het Midden-Oosten.
© 2010 - 2020 Etsel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Boekrecensie: Meeluisteren met Israel - Wiesje de LangerecensieBoekrecensie: Meeluisteren met Israel - Wiesje de LangeMeeluisteren met Israel is het prachtige boek van Wiesje de Lange uit 2004. Het gaat over de unieke positie van Israël i…
Boekrecensie: De grote vriendelijk GeorgerecensieBoekrecensie: De grote vriendelijk GeorgeHet boek beschrijft het verhaal van een koppel dat oorspronkelijk gewoon een puppy adopteert. De grote vriendelijke Geor…
Boekrecensie: Israel - an introduction  Barry RubinrecensieBoekrecensie: Israel - an introduction Barry Rubin'Israel an introduction' (2012) geschreven door o.a. historicus Barry Rubin is een uitgebreid boek over de Israëlische…
Boekrecensie: A history of Israel  Howard M. SacharrecensieBoekrecensie: A history of Israel Howard M. Sachar'A history of Israel from the rise of Zionisme to our time' is het standaardwerk over de geschiedenis van Israël gesch…

Christelijk fundamentalisme en 't Woord van God: J.I. PackerrecensieChristelijk fundamentalisme en 't Woord van God: J.I. PackerChristelijk fundamentalisme en 't Woord van God: J.I. Packer. Het woord 'fundamentalisme' heeft een negatieve connotatie…
Langs 's Herens wegen en de BosrankrecensieLangs 's Herens wegen en de BosrankGeen bijbels boek, maar wel een spiritueel boek over wilde planten, over onkruiden en dan nog geschreven door een auteur…

Reageer op het artikel "Boekrecensie: The Israel test - George Gilder"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Etsel
Laatste update: Juli 2018
Rubriek: Hobby en Overige
Subrubriek: Boeken
Artikelen met het label 'Recensies' bevatten naast objectieve informatie ook subjectieve informatie in de vorm van een beoordeling.
Schrijf mee!