recensie

Boekrecensie: Who murdered Yitzhak Rabin? - Barry Chamish

In 1998 kwam het spraakmakende boek 'Who murdered Yitzhak Rabin?' (Wie vermoordde Jitschak Rabin?) uit. De auteur van het boek heet Barry Chamish. Volgens hem is Jigal Amir niet de echte moordenaar van Jitschak Rabin. In een uitvoerige reconstructie van het schietincident, komt hij met allerlei vragen die op zijn minst twijfel zaaien over de toedracht van de moord. Is het een ordinaire complottheorie of raakt Barry Chamish hier een gevoelige snaar?

Gegevens

 • titel: Who murdered Yitzhak Rabin?
 • auteur: Barry Chamish
 • uitgeverij: Feral House
 • jaar: 1998
 • ISBN: 0-922915-50-4

Over de auteur: Barry Chamish

Wie op de website van Barry Chamish kijkt, komt er al snel achter dat we hier met een bijzonder figuur te maken hebben. Hij wordt gezien als de meest controversiële schrijver in Israël. Hij is duidelijk (extreem) rechts georiënteerd, hij gelooft in reuzen (de terugkeer van reuzen zoals we die kennen uit Bijbelse tijden) en UFO's (wat hem dan weer minder geloofwaardig maakt). Hij heeft verschillende boeken op zijn naam staan, o.a. over terugtrekking uit Gaza en dus ook over de moord op Rabin. Hij is zeer actief op het internet en houdt vele lezingen.

De reden dat ik zijn boek recenseer, is omdat hij toch wel een aantal goede punten aansnijdt waarover langer nagedacht dient te worden. Ook blijkt uit opiniepeilingen van de laatste jaren dat de meerderheid van de Israëliërs gelooft dat de Shin Beth (de binnenlandse veiligheidsdienst van Israël) betrokken is bij de moord op Rabin. Of dat komt door het boek van Chamish of door het feit dat Rabin zo slecht beveiligd was, weet ik niet. Ik vermoed het laatste. Het is moeilijk te geloven dat één van de best beveiligde mannen op aarde zo makkelijk vermoord kon worden. Om die reden is het makkelijker om in complottheorieën te geloven. Toch heb ik zo'n mijn vragen bij deze complottheorieën.

Inhoud van 'Who murdered Yitzhak Rabin?'

Barry Chamish vecht de originele versie van de moord op Rabin aan. Hij wil aantonen dat agenten van de Shin Beth waarschijnlijk achter de moord zitten in plaats van Jigal Amir. Hoe luidt de officiële versie?

De officiële versie van de moord op Jitschak Rabin

Het was 4 november 1995. Het was een warme en aangename avond in Tel Aviv. Grote delen van de stad waren leeg. De meeste waren toegestroomd naar het 'Koningen Israël Plein'. Jong en oud luisterden daar naar muziek en politieke toespraken en betuigden hun steun aan Rabin en zijn twee jaar oude vredescampagne. De bijeenkomst heette 'Ja tegen vrede en nee tegen geweld'. Op het podium waren allerlei hoogwaardigheidsbekleders. Om half negen kwam Rabin het podium op. Hij was ontspannen en straalde vertrouwen uit. Hij zei: 'Sta mij toe te zeggen dat ik diep geroerd ben. Ik wil een ieder van u die hier vanavond gekomen is om zich tegen het geweld en voor de vrede uit te spreken, bedanken. Deze regering, waarvan ik het voorrecht heb die te leiden, besloot samen met mijn vriend Shimon Peres, de vrede een kans te geven - een vrede die de meeste problemen van Israël zal oplossen. Ik was 27 jaar militair. Zolang er geen kans op vrede was, heb ik gevochten. Ik geloof dat er nu een kans, een grote kans, op vrede is. Ter wille van degenen die hier staan en ter wille van degenen die hier niet zijn - en dat zijn er velen - moeten we die gelegenheid aangrijpen. Ik heb altijd geloofd dat de meerderheid van het volk vrede wil en dat het bereid is daarvoor risico's te nemen. Door hier vandaag te komen, laat u met veel anderen die niet gekomen zijn, zien dat het volk werkelijk vrede wil en tegen geweld is. Geweld ondermijnt de Israëlische democratie. Gewelddadigheid moet veroordeeld en geïsoleerd worden. Dit is niet de manier waarop Israël te werk gaat. In een democratie kunnen verschillen bestaan, maar de uiteindelijke beslissingen worden genomen door democratische verkiezingen, zoals bij de verkiezingen in 1992, waarin wij het mandaat kregen om te doen wat we moeten doen en op de ingeslagen weg voor te gaan.'.
Rabin kreeg een hartverwarmend applaus.. Hij stond naast Shimon Peres en de zangeres Miri Aloni. Ze zongen het 'Lied voor de Vrede'.

Op zo'n dertig meter afstand stond een 25-jarige man die kans had gezien om heel onopvallend bij de limousine van de premier te komen. Deze man was Jigal Amir. Hoe het kwam dat Amir zo dicht bij kon komen is een raadsel. De veiligheidsdienst was niet overal aanwezig. Wel waren er schijnwerpers gericht op daken zodat eventuele sluipschutters in de gaten konden worden gehouden. Er waren van tevoren een aantal woningen doorzocht. Geparkeerde auto's waren zoveel mogelijk verwijderd en er was veel geüniformeerde politie op de been. Maar rond Rabin zelf waren slechts een handjevol in burger geklede agenten van de Shin Beth.
De Shin Beth was op de hoogte van extreme elementen van de rechtse vleugel die een aanslag voor bereidden. Op 10 oktober was een rabbi gearresteerd die Rabin probeerde aan te vallen. Op 13 oktober werd Itamar Ben Gvir (een Kach-activist) gearresteerd die geprobeerd had de kogelvrije Cadillac van Rabin te beschadigen door het embleem op de motor kap te stelen. Op grond van deze voorvallen had de Shin Beth besloten de beveiliging te verhogen en Rabin geadviseerd een kogelvrij vest te dragen. Maar Rabin weigerde omdat hij zich in Israël veilig voelde.

Jigal Amir had Rabin al een jaar gevolgd. Op 25 januari 1995 was hij naar Jad Vashem gegaan om Rabin te vermoorden, maar die was daar nooit aangekomen omdat hij Beit Lid ging bezoeken waar een aanslag was gepleegd. In september 1995 had Amir Rabin opnieuw achtervolgd tijdens de opening van een belangrijk kruispunt bij Kfar Shmaryahu, even ten noorden van Tel Aviv.

Amir was een veteraan van de eerste Golani-infanteriebrigade en een student rechten aan de religieuze Bar Ilan Universiteit in Tel Aviv. Hij had als geheim agent in Riga gewerkt en wist hoe met handvuurwapens om te gaan. Ook was hij sinds kort lid van de extremistische rechtse beweging Eyal, een organisatie die door de Shin Beth was opgezet om zo extremistische figuren in de gaten kunnen houden. De leider van Eyal was Avishai Raviv, een provocateur die voor de Shin Beth werkte. Geruchten circuleerden dat Raviv Amir uit de tent had gelokt door te zeggen dat hij pas een echte vent zou zijn als hij Rabin zou neerschieten.
De Shin Beth zou al sinds juni 1995 op de hoogte zijn van de plannen van Amir via Shlomo Halevy die Amir had afgeluisterd op een openbaar toilet. De Shin Beth legde de waarschuwing echter naast zich neer.

Amir had tijdens zijn gang naar de vredesbijeenkomst zijn keppeltje afgedaan. Hij overtuigde één van de agenten dat hij de persoonlijke chauffeur was van popster Aviv Geffen. Verder vroeg niemand van de Shin Beth naar hem. Die lette alleen maar op Arabieren, vooral omdat Israël een week daarvoor de leider van de Islamitische Jihad, dr. Shiqaqi had gedood. Men rekende op Arabische wraak. Zo kreeg Amir dus vrij spel.

Om 21.40 uur liep Rabin naar zijn limousine. Amir liep achter hem aan en schoot drie dumdum kogels in Rabins rug. Twee kogels raakten Rabin, een derde verwondde Yoram Rubin, agent van Shin Beth. De Shin Beth keek machteloos toe en schoot zelfs niet op Amir die overmeesterd werd. Rubin duwde Rabin in de auto en deze reed vervolgens naar het Ichilovziekenhuis dat slechts een paar honderd meter weg was. Maar er was geen ontsnappingsroute voorbereid en zo moest men omrijden omdat men niet door de menigte kon. De rit duurde nu 3 minuten. Na een halve minuut verloor Rabin het bewustzijn. Bij het ziekenhuis stond geen traumateam te wachten zodat de lijfwachten Rabin zelf op een draagbaar legden. De twee kogels hadden de longen doorboord, waardoor de lucht die in zijn borstholte ontsnapte grote druk op zijn toch al zwakke hart uitoefende. De doktoren brachten een buis aan in zijn borstkas om lucht te laten ontsnappen en de druk te verminderen, Maar de hersenen waren al beschadigd doordat het hart geen bloed maar zuurstof naar de hersenen pompte. Na anderhalf uur was Rabin dood.

De vragen die Barry Chamish opwerpt inzake de moordaanslag op Jitschak Rabin; Shin Beth schuldig

In het 130 pagina tellende boek komt met talloze vragen en tegenstrijdigheden die de moord van Jigal Amir in twijfel trekken. Het kost teveel ruimte om die allemaal hier aan de orde te stellen. Daarom beperk ik me tot de belangrijkste.

 • De amateur film die van de aanslag is gemaakt toont de achterdeur van Rabins 'lege' auto die dichtgedaan wordt voordat hij de wagen in wordt gedragen.
 • Dezelfde film laat zien dat de bodyguards van Rabin Jigal Amir toestaan een duidelijk schot te lossen op Rabin en dat deze het overleeft.
 • Verklaring van getuigen die op korte afstand van Rabin stonden, inclusief zijn vrouw, zagen Rabin lopen kort nadat hij was beschoten. Miriam Oren verklaarde tien minuten na de aanslag dat Rabin niet gewond was en dat ze hem zag lopen naar de auto.
 • Ook zijn er verklaringen van veiligheidsagenten en politiemannen die niet geloven dat Rabin geraakt was omdat Rabin niet viel, geen kreet van pijn liet horen of bloedde.
 • Politie laboratoriumtesten gaven aan dat Rabin horizontaal was geraakt, hoewel de onderzoekscommissie van de regering concludeerde dat Amir van een halve meter afstand schot.
 • Ballistisch rapport van de politie meldt dat er acht kogels in het pistool zaten, hoewel hij er negen had geladen.
 • De onverklaarbare verdwijning van de kogels voor 11 uur nadat ze verondersteld werden uit het lichaam van Rabin te zijn gehaald.
 • Dr Gutman verklaarde dat Rabin door zijn borstkast van voren werd beschoten en dat zijn ruggengraat was verbrijzeld. Dit werd zelfs bevestigd door de verpleegster van de operatiekamer, de Minister van Gezondheid, de Directeur van het Ichilov ziekenhuis, een patiënt en zelfs Shimon Peres. De officiële versie luidt echter dat Amir Rabin in de rug schoot en dat de ruggengraat niet was beschadigd.

Naast deze belangrijkste punten, spraken de samenzweerders (van Shin Beth) elkaar ook nog eens tegen.

Mening Etsel over 'Who murdered Yitzhak Rabin?'

Bij aanslagen in de orde van Rabin, Kennedy en de Twin Towers, komen al heel snel complottheorieën bovendrijven. Enerzijds zijn er mensen die bewust overal iets achter zoeken en meteen een theorie klaar hebben liggen. Anderzijds zijn er mensen die gewoon weg niet kunnen geloven dat dergelijke aanslagen kunnen plaatsvinden en dat het wel doorgestoken kaart moet zijn.

Wie het boek van Chamish leest, komt tot de conclusie dat er heel wat vraagtekens zijn. Hoe kon één van de best beveiligde mensen op aarde zo makkelijk vermoord worden? Je zou haast gaan geloven dat er sprake moet zijn van opzet. Maar dan kom ik gelijk met de vraag waarom? Waarom zou de Shin Beth Rabin hebben willen vermoorden? En zo ja, waarom op deze wijze? En kunnen de andere Israëlische politici dan nog wel vertrouwen hebben in Shin Beth als het gaat om hun persoonlijke beveiliging?

Zou de Shin Beth Rabin hebben willen vermoorden om politiek rechts een hak te zetten en zo het vredesproces te stimuleren? Dat zou mijns inziens erg kortzichtig zijn geweest. Het vertrouwen van de Israëli's in het vredesproces hing voornamelijk af van de Palestijnse aanslagen. Dit bleek wel uit het feit dat Shimon Peres niet veel later de verkiezingen verloor van Benjamin Netanjahoe omdat de aanslagen niet ophielden. De aanslag op Rabin werd relatief snel vergeten. Israël is door de aanslag op Rabin absoluut geen andere land geworden. De Shin Beth is slim genoeg om van tevoren te bedenken dat een aanslag op Rabin niet het vredesproces zou hebben kunnen redden. Daarvoor was op zijn minst een stopzetting van de Palestijnse aanslagen noodzakelijk. En Shin Beth wist dat dat niet zo snel zou gebeuren gezien de enorme moeite die ze had om aanslagen tegen te houden. Overigens had Jigal Amir ook zo moeten redeneren voor hij tot zijn daad kwam. Hij kon weten dat Rabin en Peres vervroegd zouden moeten aftreden bij doorgaan van Palestijnse zelfmoordaanslagen. De moord op Rabin is gewoon overbodig geweest en heeft rechts ten onrechte in een kwaad daglicht gezet.
Daarnaast werd al snel duidelijk dat Shin Beth de Eyal-groep had opgericht om mensen zoals Jigal Amir aan te trekken. Daarmee maakte de Shin Beth zichzelf verdacht. Als Shin Beth achter de aanslag zou zitten, dan zou zoiets zeker geheim zijn gebleven. Overigens meent Chamish dat het elkaar tegenspreken van de samenzweerders duidt op het feit dat er iets niet klopt. Maar mijns inziens hoeft dat dan juist niet te betekenen dat er van opzet sprake is, maar meer van falen. Bij opzet zou alles veel beter zijn georganiseerd en zou het elkaar tegenspreken zijn voorkomen.
Ook lijkt het vreemd om Rabin van de voorkant dood te schieten, terwijl Amir Rabin van achteren had aangevallen. Als Shin Beth de bedoeling had om Rabin definitief te vermoorden (in geval de aanslag van Amir was mislukt), waarom dan geen kogel van achter in het lichaam van Rabin schieten? Dat zou logischer zijn geweest en minder zijn opgevallen.
Een ander punt is dat Shin Beth de conclusie heeft getrokken dat ze heeft gefaald. Het hoofd van de Shin Beth moest vertrekken. Wanneer er opzet in het spel zou zijn geweest, dan zou de Shin Beth van tevoren hebben geweten dat er koppen zouden gaan rollen binnen haar organisatie. Ik weet niet of de top van Shin Beth dat ervoor over zou hebben gehad.
Tot slot lijkt de theorie van Chamish niet geloofwaardig, omdat geen enkele politicus er bezwaar tegen maakt dat de Shin Beth de beveiliging blijft doen van de politici. Wanneer zij de Shin Beth zouden verdenken, dan zouden ze de geheime dienst ook niet meer kunnen vertrouwen wat hun persoonlijke beveiliging betreft. Wie weet zijn zij dan het volgende slachtoffer.

Al met al denk ik dat de Shin Beth gewoon enorm gefaald heeft. Men had er bij Rabin op moeten aandringen een kogelvrij vest aan te trekken. En had Rabin dat werkelijk niet gewild, dan had men de beveiliging extra moeten verhogen. Ze waren immers op de hoogte van plannen voor een moordaanslag. Hoe het komt dat Shin Beth heeft gefaald, is voor een leek (en dat ben ik) natuurlijk moeilijk in te schatten. Maar om dan gelijk de conclusie te trekken dat er sprake is van opzet omdat er veel zaken ogenschijnlijk verdacht zijn, gaat me net een paar stappen te ver. Desalniettemin een aardig boek van Chamish en zeker de moeite van het lezen waard. Wie weet krijgt Chamish later alsnog gelijk.

Meer informatie Startpagina - Recensies boeken over het Midden-Oosten.
© 2009 - 2020 Etsel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Boekrecensie: De jacht op de ingenieur - Samuel M. KatzrecensieBoekrecensie: De jacht op de ingenieur - Samuel M. KatzDe jacht op de ingenieur is een boek van Samuel Katz uit 2000. Het is het exclusieve verhaal van de speurtocht naar de P…
De karakters uit De Vliegeraar van Khaled HosseiniDe karakters uit De Vliegeraar van Khaled HosseiniDe vliegeraar (in het Engels The Kite Runner) is het eerste boek van de succesvolle Amerikaans-Afghaanse schrijver Khale…
Boekrecensie: Zoon van Hamas Mosab Hassan YousefrecensieBoekrecensie: Zoon van Hamas Mosab Hassan Yousef'Zoon van Hamas' (2010) is een autobiografisch verhaal van de voormalige Palestijnse terrorist Mosab Hassan Yousef, zoon…
Film The Kite RunnerrecensieFilm The Kite RunnerIn 2007 verscheen de film The Kite Runner, gebaseerd op het gelijknamige boek van de Amerikaanse schrijver Khaled Hossei…

Boekrecensie: De Mossad - Eisenberg/Dan/LandaurecensieBoekrecensie: De Mossad - Eisenberg/Dan/LandauAlweer een wat ouder boek uit de vorige eeuw. 'De Mossad' (1978/1997) van Dennis Eisenberg, Uri Dan en Eli Landau is één…
Boekrecensie: De Tijdschim van José Carlos SomozarecensieBoekrecensie: De Tijdschim van José Carlos SomozaIn "De Tijdschim" van José Carlos Somoza is het begrip "tijd" het onderwerp van deze intrigerende thriller, of om de oms…

Reageer op het artikel "Boekrecensie: Who murdered Yitzhak Rabin? - Barry Chamish"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Etsel
Laatste update: 03-07-2018
Rubriek: Hobby en Overige
Subrubriek: Boeken
Artikelen met het label 'Recensies' bevatten naast objectieve informatie ook subjectieve informatie in de vorm van een beoordeling.
Schrijf mee!