recensie

Boekrecensie: Erfdeel en oogappel - Wiesje de Lange

Boekrecensie: Erfdeel en oogappel - Wiesje de Lange In 2008 is het boek 'Erfdeel en oogappel - Israël in politiek en profetie' van schrijfster Wiesje de Lange (1938-2013) verschenen. De schrijfster nodigt in dit boek de lezer uit om naar de unieke positie van Israël te kijken. Het land is een zegen voor heel de wereld. Door te kijken naar de profetieën in de Tenach kunnen we lezen wat Gods plannen zijn met het Land en Volk van Israël. De auteur probeert antwoord te geven op de vraag 'waarom de wereld hier geen vrede mee heeft'

Gegevens

  • titel: Erfdeel en oogappel - Israël in politiek en profetie
  • auteur: Wiesje de Lange
  • uitgeverij: Kok
  • jaar: 2008
  • ISBN: 9 789043 515429

Over de auteur

Wiesje de Lange (1938=2013) woonde in Israël en is een Jodin van Nederlandse komaf. Ze publiceerde regelmatig over Israël. Ze heeft verschillende boeken geschreven, waaronder: Een tocht voor Trinie, Om je tranen te lachen, Een klaagmuur in Rijssen, Nadenken over Israël, Wanneer gij ten strijde trekt.

Inhoud van het boek: Erfdeel en oogappel

De titel van het boek slaat op Deuteronomium 32:9-10: "Want des Heren deel is zijn volk, Jakob is Hem toegemeten erfdeel. Hij vond hem in een land der woestijn en in een woeste huilende wildernis. Hij voerde hem rondom, Hij onderwees hem, Hij bewaarde hem als Zijn oogappel." Het boek heeft 122 bladzijden en bestaat uit zes hoofdstukken plus een slotwoord. In deze hoofdstukken wil Wiesje de Lange de lezer laten doordenken over Israël. Doordenken over Israël betekent voor een Israëli eenvoudig doordenken over het eigen zelf: familie, volk, leefgebied, omstandigheden (zoals oorlog of vrede). Vrede betekent rust voor hen die de Joden zo graag kwijt zouden zijn. Doordenken betekent dat men naar de werkelijkheid moet kijken binnen het denkpatroon van Israël c.q. het Bijbelse denkpatroon. G'd sloot met Israël een verbond en de wereld heeft met dit alles geen vrede. De Lange tracht een antwoord te geven op de vraag 'waarom de wereld hier geen vrede mee heeft'. Zo kijkt de auteur naar de bijzonder betekenis van Jeruzalem voor het Joodse volk; de leer die opnieuw van Zion uitgaat, ditmaal via de wetenschap (in het bijzonder de geneeskunde) en die een zegen is voor heel de wereld; de vraag of Israël weer profeten zal voortbrengen (ja in grote getale in de Messiaanse tijd); de strijd tegen Amalek (Israël moet Amalek van de aardbodem wegvegen); en valse getuigenissen in de media (zullen de media in de toekomst hun 'zwaarden' omsmeden tot waarheid weergevende pennen?).

Mijn mening

Wie is Amalek?

Eigenlijk wil ik met u één hoofdstuk van het boek bespreken, dat mijns inziens het meeste antwoordt geeft op de vraag 'Waarom de wereld geen vrede heeft met Israël als Uitverkoren volk' en dat waarschijnlijk ook het meeste controversiële hoofdstuk is. Het betreft het hoofdstuk: "Gedachten over gedenken" en gaat over Amalek.

We komen Amalek (de Amelekieten) in Exodus tegen. De Amelieketen zijn een strijdbaar volk en vallen de Israëlieten in Refidim aan. Het is een laffe daad omdat de Israëlieten een vermoeid en uitgeput volk zijn (ook geestelijk) zo net na de slavernij. Toch weten de Israëlieten dankzij G'ds hulp te winnen. G'd beveelt Mozes om te strijd te noteren zodat het eeuwig herinnerd kan blijven. Ook is er een eed om de Amelekieten van de aardbodem weg te vagen. Zij zijn de belichaming van het kwaad. Israël kan nimmer in vrede leven met Amalek. Amalek wil de Joden uitroeien en de wereld terugbrengen naar afgodendienst, heidendom en barbarisme. Het betreft een kosmische oorlog tussen goed en kwaad. Daarom moeten de Joden de natie Amalek vernietigen. Het is een positief gebod (mitswat asee) dat bindend is voor alle geslachten van Israël.

Erfdeel en oogappelErfdeel en oogappel
Koning Saul verzuimt om de natie van Amalek uit te roeien
G'd geeft Koning Saul de opdracht om de natie van Amalek uit te roeien. Saul volgt het bevel maar gedeeltelijk op. Hij laat wat Amalekieten en kleinvee leven. Ook verzuimt hij koning Agag te doden.

De kwade ideologie van Amalek gaat door tot het Einde der Tijden

Omdat Saul gefaald heeft worstelt de geschiedenis nog steeds met de gevolgen. Koning Agag laat kinderen na alvorens hij gedood wordt door de profeet Samuël. De ideologie van Amalek leeft voort in de naties. In Exodus 17:16 staat: "De Here heeft een strijd tegen Amalek, van geslacht tot geslacht". Voorbeelden zijn Haman en Hitler die de Joden wilden uitroeien.

Amalek leeft voort via figuren als Arafat en Nasrallah

Wiesje de Lange ziet de strijd tussen de Arabieren en Israël als een voortzetting van de strijd tussen Israël en Amalek. Ze verwijst terecht naar Deuteronomium 25,17: "Zechor ma she lecha Amalek" (Gedenkt wat Amalek u heeft aangedaan). Slechts door G'd te dienen kan het Amalek waakzaam ontlopen; de sleutel tot alle overwinningen, alle successen van Israël is dit dienen van G'd. Zo faalde Israël tegen Hezbollah in 2006 omdat, volgens velen, de opperbevelhebber van het Israëlische leger (Dan Chalutz) in Nasrallah niet de Amalekiet herkende.

Amalek en bondgenoten voeren een oorlog tegen Israël met leugens als wapenen

De Lange noemt een aantal voorbeelden hoe Amalek en haar bondgenoten Israël met leugens bestoken. Zo werden de Joodse dorpen in Gush Katif als bedreiging voor de vrede gezien, terwijl de dagelijkse beschietingen van raketten door de Arabieren zelden genoemd worden als bedreigend voor de vrede. De Amerikaanse Roomskatholieke kerken willen een boycot van ondernemingen van wie de producten door Israël gebruikt worden.

Amalek wil 'vergeten: tegen elke zechor (herinner) roept Amalek: "Vergeet"

Amalek doet er ook alles aan om de Bijbel te vergeten. Niet de Bijbel wordt als oplossing gezien voor het conflict, maar de seculiere roadmap. Met het vergeten van G'ds zechor vergeet de wereld alles, wie en wat elk mens is, wat Israël is en wat de Schepper van zijn Schepping verwacht. Gedenkt wat Amalek u heeft aangedaan, want aan vergetelheid gaat de wereld ten onder.

Doordenken over Israël

Met dit boek laat Wiesje de Lange goed zien hoe over Israël gedacht moet worden: namelijk via het Bijbelse denkpatroon. In dit geval kijkt De Lange voornamelijk naar het Land Israël. Maar wanneer we de hele Joodse geschiedenis bestuderen, zien we dat een duidelijke lijn gevolg kan worden. G'd leidt zijn volk naar de eindbestemming. Van de geschiedenis kunnen we lessen leren. De Tenach is een onderwijzend boek en het is de ideale methode om de patronen van de geschiedenis te leren. En als we begrijpen dat we lessen moeten leren, dan moeten we extra aandacht besteden wat er in de Bijbel gebeurt. Met 'Erfdeel en oogappel' laat Wiesje de Lange op duidelijke wijze zien hoe we van de Bijbel kunnen leren om de huidige situatie te begrijpen. Het is jammer dat veel mensen de Tenach niet meer bestuderen en daarom ook zoveel moeite hebben om het conflict tussen Joden en Arabieren juist in te schatten. Dat verklaart ook waarom zoveel mensen zich tegen het Joodse volk en daarmee tegen G'd keren. En door deze vergetelheid gaat de wereld ten onder.

Hoe denken christenen hierover?

Omdat Wiesje de Lange veelvuldig spreekt en schrijft voor christelijk publiek is het wel eens interessant om te kijken hoe christenen over het boek denken. In een recensie van dr. ir. J. van der Graaf (Gereformeerde Bond, rechts orthodoxe christen) in het Reformatorisch Dagblad stond over het hoofdstuk 'Gedachten over gedenken' het volgende: "In het vierde hoofdstuk 'Gedachten over gedenken' komt de klap op de vuurpijl. Aan de hand van de tekst „Gedenkt wat Amalek u heeft aangedaan” (Deut. 25:17) wordt Amalek geduid als 'de antisemiet' van alle tijden. Het tastbare Amalek wordt vandaag de dag belichaamd door de Palestijnen. 'De voor Israël ontstellend schokkende confrontatie met de Palestijn ligt in zijn Amalekkarakter.' En dan is er voor de schrijfster maar één conclusie: 'Er is geen oplossing dan de totale vernietiging van dat volk.'
Hier ging bij mij het licht uit. Men hoeft mij niet te wijzen op de verderfelijke politiek van Palestijnse leiders, zoals die van Hamas, men hoeft mij ook niet te wijzen op de dreiging van de islam. Mijn solidariteit met Israël, (ook) op grond van de profeten, is voor mij onopgeefbaar. Echter zonder haatgevoelens jegens een volk dat ook een plek mag hebben onder Gods zon. Tot mijn verwondering permitteert ds. G. H. Abma zich een voorwoord in dit boek."


Met dit stukje geeft de rechts orthodoxe christen Van der Graaf aan dat hij toch niet goed de geschiedenis van het moderne Israël begrijpt. Het gaat niet om haatgevoelens tegen het Palestijnse 'volk'. Het gaat er om dat de Palestijnen in overgrote meerderheid uit zijn op de vernietiging van Israël (Fatach wil dit in fasen doen en Hamas in één keer). Tegen dit kwaad moet Israël zich tegen weren. Het zijn steeds de Amalekieten die Israël als eersten aanvallen en niet anders om. Als Van der Graaf vindt dat het Palestijnse 'volk' een plek onder G'ds zon verdient, dan mag dit niet ten koste van Israël gaan. Gelet op de Palestijnse standpunten gaat het echter wel ten koste van Israël.

Bovendien ben ik dan benieuwd hoe Van der Graaf naar Mozes en de Israëlieten kijkt die streden tegen de Amalekieten en geen genade kenden. En wat denkt de heer Van der Graaf van de eed om de Amalekieten van de aardbodem weg te vegen? Is die niet meer geldig? Hadden Haman en Hitler plus hun uitvoerders dan ook niet gewoon een plek onder G'ds zon verdient en moeten blijven leven? Kortom, waar trek je de grens?

Alleen de kopstukken en uitvoerders van het kwaad elimineren

Wiesje de Lange bedoelt overigens niet om alle mensen uit te roeien. Het is voldoende om de leiders en uitvoerders van het kwaad aan te pakken. Haman werd opgehangen en alleen degenen die de decreten van Haman wilden uitvoeren werden gedood; niet alle Perzen werden uitgeroeid. Hitler pleegde zelfmoord en de meeste nazi-kopstukken werden berecht; het was niet noodzakelijk om het hele Duitse volk te elimineren. Het is ondoenlijk en onverantwoord om alle Arabieren om zeep te helpen; zijn dit dan alleen de Palestijnse Arabieren of ook Arabieren uit andere landen die Israël vijandig gezind zijn?
Ook geef ik de auteur gelijk dat er geen Palestijnse Staat moet komen in Judea en Samaria. Dat is geen haalbare kaart en zal Israël uiteindelijk alleen maar veel ellende opleveren. Dat zien we nu ook met de terugtrekking van Israël uit Gaza. Gush Katif had gewoon moeten blijven bestaan. Het Judenrein maken van Joodse gebieden levert geen vrede op.

Conclusie: een goed boek dat de mening van religieus rechts in Israël vertolkt

Wiesje de Lange is erin geslaagd een goed boek te schrijven dat het gedachtegoed weergeeft van (een deel van) religieus recht in Israël, voor wie het hele Land Israël heilig is. Deze visie wordt door de meeste Nederlanders niet gedeeld. Haar boek zal dan ook vooral gekocht worden door de lezers van Israël Aktueel, het blad van Christenen voor Israël waar zij ook maandelijks voorschrijft.
© 2009 - 2022 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
recensieBoekrecensie: Nadenken over Israël - Wiesje de LangeNadenken over Israël (Joodse Gids in het oude Israël-landschap) is een boek van Wiesje de Lange uit 2001. Het boek besta…
Waar zijn de oude vijanden van Israël? Amalek, Babylon, etcZijn de oude vijanden zoals Babylon (Irak), Kanaän, Amalek, Assyriërs en de Filistijnen die in de Bijbel genoemd worden…
Boekrecensie: Meeluisteren met Israel - Wiesje de LangerecensieBoekrecensie: Meeluisteren met Israel - Wiesje de LangeMeeluisteren met Israel is het prachtige boek van Wiesje de Lange uit 2004. Het gaat over de unieke positie van Israël i…
Poeriem: Zachor (Deuteronomium 25:17-19)Op de Sjabbat vóór Poeriem vieren we het mislukken van het Amalekietische plot van Haman om het volk Israël te vernietig…

Het Evangelie is Joods ... een eerherstel: David H. SternrecensieHet Evangelie is Joods ... een eerherstel: David H. SternDe messiasbelijdende Jood David H. Stern heeft het boekje 'Het Evangelie is Joods ... een eerherstel' geschreven om chri…
Recensie: Erica James – Zussen voor altijdrecensieRecensie: Erica James – Zussen voor altijdWat doe je als je zus bij een ongeluk om het leven komt en twee kinderen achterlaat? Je zegt je baan op en trekt, met de…
Jehoeda (1.535 artikelen)
Laatste update: 26-06-2022
Rubriek: Hobby en Overige
Subrubriek: Boeken
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.
Artikelen met het label 'Recensies' bevatten naast objectieve informatie ook subjectieve informatie in de vorm van een beoordeling.