recensie

Boekrecensie: De echte Tora - rabbijn mr. drs. R. Evers

Boekrecensie: De echte Tora - rabbijn mr. drs. R. Evers 'De echte Tora, de geschiedenis van de Talmoed,' is een cultuurhistorisch boek over de Talmoed, de Mondelinge Leer. 'De echte Tora' is geschreven om de geïnteresseerde leek in zicht te verschaffen in de voorgeschiedenis, het ontstaan en de gevolgen van de talmoedische discussie voor de praktijk van het orthodoxe Jodendom tot op de dag van vandaag. Het is een cultuurhistorie van de geschiedenis van het Joodse Volk geworden, gecentreerd rond de lotgevallen van de Talmoed en haar tradenten.

Gegevens

  • titel: De echte Tora, de geschiedenis van de Talmoed
  • auteur: rabbijn mr. drs. Raphael Evers
  • uitgever: Kok Kampen
  • jaar: 1998
  • ISBN 90 242 6197 X

Inhoud boek 'De echte Tora, de geschiedenis van de Talmoed'

Niet-Joden kennen alleen maar de Tora als onderdeel van het Oude Testament. Deze Tora staat bekend als de Schriftelijke Tora. Maar er bestaat nog een Tora en dat is de Mondelinge Tora. Deze geeft uitleg over de Schriftelijke Tora. Zonder de Mondelinge Tora is de Schriftelijke Tora nogal vaag. De Geschreven Tora meldt alle plichten (mitswot); de Mondelinge Tora vult de Geschreven Tora aan.

Een voorbeeld. In Deuteronomium 6:8 staat: "Gij zult het ook tot een teken op uw hand binden en het zal u een voorhoofdband tussen uw ogen zijn." Deze wet gaat over de Tefillien (gebedsriemen). Maar hoe moet die worden vastgemaakt? Wat binden we om de arm en het hoofd? Er is dus een gids nodig die dat uitlegt. Dit is de Mondelinge Tora.
Nog een voorbeeld. In Deuteronomium 12:21 staat: "Wanneer de plaats die de Here, uw God, verkiezen zal om daar zijn naam te vestigen, te ver voor u is, dan zult gij van de runderen en van het kleinvee, die de Here u gegeven heeft, slachten, zoals ik u geboden heb."

Hoe moet de slachting plaatsvinden? Welke techniek moeten we gebruiken? Ook dit is terug te vinden in de Mondelinge Tora.
De Mondelinge Tora werd oorspronkelijk mondeling doorgegeven. De beste manier om de wetten te leren was het doorgeven via leraar op leerling. Het was zelfs verboden om de Mondeling Leer op te schrijven omdat men de kennis paraat moest hebben. Maar op een gegeven moment werden de vervolgingen van de Joden zo heftig, dat men genoodzaakt zag de Mondelinge Tora op te schrijven. Rabbi Jehoeda Nasi besloot de basis op te schrijven in de Misjna. De Misjna was erg beknopt en had nog steeds een mondelinge toelichting nodig. Daarom werd een paar eeuwen later in Babylonië en in Palestina de Talmoed geformeerd. Zo ontstonden de Babylonische Talmoed (de Talmoed Bavli) en de Palestijnse of Jeruzalemse Talmoed. Deze laatste werd nooit helemaal afgerond vanwege de Romeinse/christelijke vervolgingen. Ondanks dat de Mondelinge Tora is opgeschreven is de Mondelinge Tora in haar essentie nog steeds mondeling. Je hebt een briljante leraar nodig die de logica en stijl van de Talmoed uitlegt.

Mening Etsel over 'De echte Tora, de geschiedenis van de Talmoed

Rabbijn Evers heeft, zoals we van hem gewend zijn, weer een uiterst duidelijk boek geschreven waarbij in overzichtelijke hoofdstukken de geschiedenis van de Talmoed wordt verteld. Die geschiedenis begint al vanaf de Sinaï waar de Mondelinge Tora werd geopenbaard. De titel 'De echte Tora' geeft goed weer dat de Talmoed niet een apart onderdeel naast de Schriftelijke Tora is, maar daadwerkelijk uitleg geeft van hoe de mitswot moeten worden nageleefd. Zonder de Mondelinge toelichting zou de Schriftelijke Tora niet kunnen worden nageleefd. Overigens waren/zijn niet alle Joden hiervan overtuigd. Zo accepteerden de Sadduceeërs de Mondelinge Leer niet. En de Karaïeten, die overigens niet echt als Joods worden beschouwd, accepteren de Mondelinge Tora nog steeds niet. Toch is de Mondelinge Leer voor de rest van de Joden wel van belang. Rabbijn Evers meldt in zijn inleiding dat de Tora sinds Sinaï in handen is gegeven van de mens. Deze moet bepalen wat er mee te doen. Wanneer zich een nieuwe levenssituatie voordoet of er nieuwe technologie is, zullen de Joodse wijzen bij meerderheid van stemmen moeten bepalen hoe men daar volgens de Torarichtlijnen tegenover moet staan. Het is dus heel erg begrijpelijk dat de Mondelinge Leer zich heeft ontwikkeld en door de religieuze Joden als gezaghebbend wordt beschouwd.

Rabbijn Evers geeft voor de geïnteresseerde leek een goed en duidelijk overzicht over het ontstaan van de Talmoed waarbij af en toe bepaalde rabbijnen nader worden besproken. Zo krijgt de lezer een goed inzicht in deze fantastische denkwereld. Het is onbegrijpelijk dat Joden vanwege de Talmoed zoveel zijn vervolgd. De vervolgers, die de Talmoed zagen als de bron van alle kwaad, hadden er beter aangedaan de Talmoed te bestuderen in plaats van deze te veroordelen. Hoeveel leed had daarmee gespaard kunnen blijven. Met dit boek is Evers er in ieder geval in geslaagd veel mythen weg te nemen. Hopelijk zet dit boek lezers aan de Talmoed ook daadwerkelijk zelf te gaan bestuderen.

Lees verder

© 2008 - 2020 Etsel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
De Mondelinge Tora als gids voor het leven van JodenDe Mondelinge Tora als gids voor het leven van JodenDe meeste mensen zijn bekend met de Schriftelijke Tora (Bijbel). Maar de Joden kregen ook de Mondelinge Tora op de berg…
Kabbala 4: De Mondelinge TraditieHet Joodse volk ontving de Tora zowel schriftelijk als mondeling. De Schriftelijke Tora verwijst naar de vijf boeken van…
Boekrecensie: Oude wijn in nieuwe zakken  Rabbijn R. EversrecensieBoekrecensie: Oude wijn in nieuwe zakken Rabbijn R. EversHoe kijkt de Joodse orthodoxie tegen hedendaagse problemen aan? Dat is het thema van het boek 'Oude wijn in nieuwe zakke…
Het Jodendom is een systeem van wetten - Waarom belangrijk?Het Jodendom is een systeem van wetten - Waarom belangrijk?Veel mensen begrijpen niet waarom Joden de Wet (Tora) naleven. Ze denken dat Joden door het naleven van de wetten de lie…

recensieBoekrecensie: De vervloeking - Stephen KingDe vervloeking is een roman van Stephen King uit 1985 over de wraak van een zigeuner. Oorspronkelijk werd de roman uitge…
recensieBoekrecensie: Bitters Bruid, een koloniaal huwelijksdrama inLeonard Blussé schreef het boek Bitters Bruid als sinoloog/historicus, verbonden aan de R.U. Leiden. Deze biografie over…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Republica, Pixabay
  • De echte Tora - rabbijn mr. drs. R. Evers

Reageer op het artikel "Boekrecensie: De echte Tora - rabbijn mr. drs. R. Evers"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Zahara, 12-05-2015 20:06 #2
Shalom Etsel,

Het antwoord op mijn vraag vind ik nog niet bevredigend.
Bij het bestuderen van de Talmoed, waarvan u vind dat dit erg wenselijk is voor niet-joden, stuit ik toch op dingen waarvan ik niet weet wat ik hiervan moet vinden;
Er staat bijvoorbeeld in Baba Mezia 11 4b dat Joden mensen worden genoemd en niet-joden dieren. En er zijn nog meer voorbeelden.
Maimonides was ook niet zo heel vriendelijk om een te water geraakte niet-gelovige maar te laten verdrinken en hun niet te redden.
Kunt u me misschien uitleggen wat er mee bedoeld wordt?
Wel vind ik natuurlijk dat dit evengoed nooit een reden mag zijn voor genocide op het joodse volk.
Verder vind ik uw artikelen heel leerzaam, dank u wel.

Groet, Zahara Reactie infoteur, 13-05-2015
Hier vindt u de uitleg: http://talmud.faithweb.com/articles/man.html

Groet,

Etsel

Zahara, 07-05-2015 16:52 #1
Shalom Etsel,

De Talmoed is een leerzaam boek.
Maar er staan ook niet zulke aardige dingen in mbt niet-joden. Was dat de reden voor die vervolgingen?

Groet, Zahara Reactie infoteur, 08-05-2015
Shalom Zahara,

Alleen niet-Joden zeggen dat er slechte dingen over hen in staan in de Talmoed. Joden zelf zeggen dat niet. Niet-Joden hebben een andere taak dan de Joden. Voor de Joden is de Tora verplicht en de niet-Joden de Noachidische geboden.

Groet,

Etsel

Infoteur: Etsel
Laatste update: 03-07-2018
Rubriek: Hobby en Overige
Subrubriek: Boeken
Special: Boeken Jodendom
Bronnen en referenties: 2
Reacties: 2
Artikelen met het label 'Recensies' bevatten naast objectieve informatie ook subjectieve informatie in de vorm van een beoordeling.
Schrijf mee!