recensie

Boekrecensie: De echte Tora - rabbijn mr. drs. R. Evers

Boekrecensie: De echte Tora - rabbijn mr. drs. R. Evers 'De echte Tora, de geschiedenis van de Talmoed,' is een cultuurhistorisch boek over de Talmoed, de Mondelinge Leer. 'De echte Tora' is geschreven om de geïnteresseerde leek in zicht te verschaffen in de voorgeschiedenis, het ontstaan en de gevolgen van de talmoedische discussie voor de praktijk van het orthodoxe Jodendom tot op de dag van vandaag. Het is een cultuurhistorie van de geschiedenis van het Joodse Volk geworden, gecentreerd rond de lotgevallen van de Talmoed en haar tradenten.

Gegevens

  • titel: De echte Tora, de geschiedenis van de Talmoed
  • auteur: rabbijn mr. drs. Raphael Evers
  • uitgever: Kok Kampen
  • jaar: 1998
  • ISBN 90 242 6197 X

Inhoud boek 'De echte Tora, de geschiedenis van de Talmoed'

Niet-Joden kennen alleen maar de Tora als onderdeel van het Oude Testament. Deze Tora staat bekend als de Schriftelijke Tora. Maar er bestaat nog een Tora en dat is de Mondelinge Tora. Deze geeft uitleg over de Schriftelijke Tora. Zonder de Mondelinge Tora is de Schriftelijke Tora nogal vaag. De Geschreven Tora meldt alle plichten (mitswot); de Mondelinge Tora vult de Geschreven Tora aan.

Een voorbeeld. In Deuteronomium 6:8 staat: "Gij zult het ook tot een teken op uw hand binden en het zal u een voorhoofdband tussen uw ogen zijn." Deze wet gaat over de Tefillien (gebedsriemen). Maar hoe moet die worden vastgemaakt? Wat binden we om de arm en het hoofd? Er is dus een gids nodig die dat uitlegt. Dit is de Mondelinge Tora.
Nog een voorbeeld. In Deuteronomium 12:21 staat: "Wanneer de plaats die de Here, uw God, verkiezen zal om daar zijn naam te vestigen, te ver voor u is, dan zult gij van de runderen en van het kleinvee, die de Here u gegeven heeft, slachten, zoals ik u geboden heb."

Hoe moet de slachting plaatsvinden? Welke techniek moeten we gebruiken? Ook dit is terug te vinden in de Mondelinge Tora.
De Mondelinge Tora werd oorspronkelijk mondeling doorgegeven. De beste manier om de wetten te leren was het doorgeven via leraar op leerling. Het was zelfs verboden om de Mondeling Leer op te schrijven omdat men de kennis paraat moest hebben. Maar op een gegeven moment werden de vervolgingen van de Joden zo heftig, dat men genoodzaakt zag de Mondelinge Tora op te schrijven. Rabbi Jehoeda Nasi besloot de basis op te schrijven in de Misjna. De Misjna was erg beknopt en had nog steeds een mondelinge toelichting nodig. Daarom werd een paar eeuwen later in Babylonië en in Palestina de Talmoed geformeerd. Zo ontstonden de Babylonische Talmoed (de Talmoed Bavli) en de Palestijnse of Jeruzalemse Talmoed. Deze laatste werd nooit helemaal afgerond vanwege de Romeinse/christelijke vervolgingen. Ondanks dat de Mondelinge Tora is opgeschreven is de Mondelinge Tora in haar essentie nog steeds mondeling. Je hebt een briljante leraar nodig die de logica en stijl van de Talmoed uitlegt.

Mijn mening

Rabbijn Evers heeft, zoals we van hem gewend zijn, weer een uiterst duidelijk boek geschreven waarbij in overzichtelijke hoofdstukken de geschiedenis van de Talmoed wordt verteld. Die geschiedenis begint al vanaf de Sinaï waar de Mondelinge Tora werd geopenbaard. De titel 'De echte Tora' geeft goed weer dat de Talmoed niet een apart onderdeel naast de Schriftelijke Tora is, maar daadwerkelijk uitleg geeft van hoe de mitswot moeten worden nageleefd. Zonder de Mondelinge toelichting zou de Schriftelijke Tora niet kunnen worden nageleefd. Overigens waren/zijn niet alle Joden hiervan overtuigd. Zo accepteerden de Sadduceeërs de Mondelinge Leer niet. En de Karaïeten, die overigens niet echt als Joods worden beschouwd, accepteren de Mondelinge Tora nog steeds niet. Toch is de Mondelinge Leer voor de rest van de Joden wel van belang. Rabbijn Evers meldt in zijn inleiding dat de Tora sinds Sinaï in handen is gegeven van de mens. Deze moet bepalen wat er mee te doen. Wanneer zich een nieuwe levenssituatie voordoet of er nieuwe technologie is, zullen de Joodse wijzen bij meerderheid van stemmen moeten bepalen hoe men daar volgens de Torarichtlijnen tegenover moet staan. Het is dus heel erg begrijpelijk dat de Mondelinge Leer zich heeft ontwikkeld en door de religieuze Joden als gezaghebbend wordt beschouwd.

Rabbijn Evers geeft voor de geïnteresseerde leek een goed en duidelijk overzicht over het ontstaan van de Talmoed waarbij af en toe bepaalde rabbijnen nader worden besproken. Zo krijgt de lezer een goed inzicht in deze fantastische denkwereld. Het is onbegrijpelijk dat Joden vanwege de Talmoed zoveel zijn vervolgd. De vervolgers, die de Talmoed zagen als de bron van alle kwaad, hadden er beter aangedaan de Talmoed te bestuderen in plaats van deze te veroordelen. Hoeveel leed had daarmee gespaard kunnen blijven. Met dit boek is Evers er in ieder geval in geslaagd veel mythen weg te nemen. Hopelijk zet dit boek lezers aan de Talmoed ook daadwerkelijk zelf te gaan bestuderen.
© 2008 - 2022 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
De Mondelinge Tora als gids voor het leven van JodenDe Mondelinge Tora als gids voor het leven van JodenDe meeste mensen zijn bekend met de Schriftelijke Tora (Bijbel). Maar de Joden kregen ook de Mondelinge Tora op de berg…
Boekrecensie: Oude wijn in nieuwe zakken  Rabbijn R. EversrecensieBoekrecensie: Oude wijn in nieuwe zakken Rabbijn R. EversHoe kijkt de Joodse orthodoxie tegen hedendaagse problemen aan? Dat is het thema van het boek 'Oude wijn in nieuwe zakke…
Kabbala: De Mondelinge TraditieHet Joodse volk ontving de Tora zowel schriftelijk als mondeling. De Schriftelijke Tora verwijst naar de vijf boeken van…
Dertien geloofspunten Maimonides 8: Goddelijkheid ToraMetaforisch gesproken dicteerde God aan Mozes de Tora. Alleen Mozes weet hoe God de Tora werkelijk aan hem communiceerde…

recensieRecensie: Chanel Chic Lauren WeisbergerHet luxe leven in New York is niet altijd even eenvoudig voor dames rond de 30. Drie hartsvriendinnen ondervinden dit da…
recensieBoekrecensie: Bitters Bruid, een koloniaal huwelijksdrama inLeonard Blussé schreef het boek Bitters Bruid als sinoloog/historicus, verbonden aan de R.U. Leiden. Deze biografie over…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Republica, Pixabay
  • De echte Tora - rabbijn mr. drs. R. Evers
Jehoeda (1.595 artikelen)
Laatste update: 30-05-2021
Rubriek: Hobby en Overige
Subrubriek: Boeken
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.
Artikelen met het label 'Recensies' bevatten naast objectieve informatie ook subjectieve informatie in de vorm van een beoordeling.