recensie

Boekrecensie: Kaddiesj - rabbijn mr. drs. Raphael Evers

Boekrecensie: Kaddiesj - rabbijn mr. drs. Raphael Evers In het boek Kaddiesj behandelt Rabbijn Evers de theoretische en praktische aspecten van het Kaddiesj-gebed. Het Kaddiesj-gebed staat bekend als het gebed voor de overledenen, maar het kent meerdere varianten. Ook is het meer gericht op de levenden dan op de doden. Tevens richt het gebed zich op de toekomst van het Joodse Volk en beziet het de tijd dat Gods koninkrijk op aarde is gevestigd.

Gegevens

 • titel: Kaddiesj (Theoretische en praktische aspecten van het Kaddiesj-gebed)
 • auteur: rabbijn mr. drs. Raphael Evers
 • uitgever: Nederlands Israëlitisch Seminarium
 • jaar: 1992
 • ISBN: 90-74498-01-9

Inhoud boek Kaddiesj

ontstaansgeschiedenis van kaddiesj

Het boek begint met een beschrijving van de ontstaansgeschiedenis van kaddiesj. De term komt niet in de Talmoed voor, maar men neemt aan dat de Talmoedgeleerden er wel van op de hoogte waren en dat het deel uitmaakte van de dienst. De tekst wordt voor het eerst volledig gemeld In 'Seder Rav Amram Gaon', een verzameling tefillot (gebeden) die door de Gaon Rav Amram (9de eeuw, Babylonië -Soera) is samengesteld.

Ezechiël

Het kaddiesj is geworteld in het boek Ezechiël (38:23): "Ik zal Mij groot en heilig tonen en Mij doen kennen ten aanschouwe van vele volken; en zij zullen weten, dat Ik de Eeuwige ben.". Deze profetie vertelt hoe aan het einde der tijden alle volkeren zich tegen het Joodse Volk in het land Israël zullen keren. God grijpt in en zal opkomen voor zijn volk. Na de val van Gog uit het land Magog zal de naam van God verheven en geheiligd zijn in de meest brede zin.

vijf soorten kaddiesj

Rabbijn Evers beschrijft vijf soorten kaddiesj:
 1. kaddiesj-sjaleem
 2. chatsie-kaddiesj
 3. Kaddiesj-jatom (wordt in een apart hoofdstuk behandeld)
 4. Kaddiesj-derabbanan
 5. Kaddiesj-le(it)chaddata
Zie verder hier. Kaddiesjiem worden minimaal zeven keer per dag uitgesproken.

formele aspecten

Daarnaast behandelt de auteur de formele aspecten bij uitspreken kaddiesj in de synagoge, zoals de verplichting een minjan (minimaal tien mannen) te vormen, de lichaamshouding (staan en buigingen, drie stappen achterwaarts), en onderbreking van de sjemone-esre (achttiengebed) om 'amen jehe sjeme rabba' te antwoorden.

In een volgend hoofdstuk wordt de betekenis en van de verschillende woorden en frasen, waaruit het gebed is opgebouwd, uitgelegd. Na het hoofdstuk 'kaddiesj-jatom' (wezen-kaddiesj) worden de halachische (Joods wettelijke) aspecten in de vorm van vragen en antwoorden toegelicht.

Mening Etsel over het boek Kaddiesj

Het Jodendom kent vele gebeden en allemaal zijn ze even prachtig. Kaddiesj is echter wel heel bijzonder omdat de Joodse benadering van het leven, het centrale thema van het Jodendom, tot uiting komt. Wanneer we over de dood spreken, raken we de essentie van het leven. Kaddiesj geeft hoopt aan de levenden dat er leven is na dít leven. Het is dan ook eerder een gebed voor de levenden dan voor dierbare familieleden. De tekst spreekt mij zeer aan en staat helemaal niet in het teken van de dood. De tekst luidt als volgt in het Nederlands:

Voorganger:
Laat de grootheid en heiligheid van Zijn grote Naam vermeld worden in de wereld die Hij geschapen heeft volgens Zijn wil en moge Hij Zijn koningschap vestigen tijdens uw leven en tijdens het leven van heel het huis Jisraeel, spoedig en binnenkort. Zegt nu: Ameen.
Gemeente en Voorganger:
Moge Zijn grote Naam geprezen zijn in alle eeuwigheid.
Voorganger:
Moge geprezen, met hulde, roem en hoogachting vermeld, verheven, verheerlijkt en met extatische lof bezongen worden, de Naam van de Heilige, die geprezen is, boven (vanaf Rosj Hasjana tot en met Jom Kippoer: ver boven) alle uitingen van prijzen, gezang, hulde en troost, die er in de wereld geuit worden. Zegt nu: Ameen.
Voorganger:
Dat het gebed en het smeken van heel Jisraeel bij hun Vader in Hemel aangenomen mag worden. Zegt nu: Ameen.
Voorganger:
Moge er veel vrede uit de Hemel komen en leven, voor ons en voor heel Jisraeel. Zegt nu: Ameen.
Voorganger:
Die vrede sticht in Zijn hoge sferen moge ook vrede brengen voor ons en voor heel Jisraeel. Zegt nu: Ameen.

De eerste hoofdstukken van het boek zijn boeiend als achtergrondinformatie. Maar voor mij begint het boek pas echt interessant te worden vanaf hoofdstuk vier waarin het wezen-kaddiesj wordt beschreven. Hierin wordt verteld hoe levenden de doden kunnen danken en helpen. Kinderen kunnen het werk van hun ouders voortzetten. De daad van de mens, overwint de dood van de mens! Kaddiesj heeft iets onsterfelijks. De zoon spreekt in de geest en de wil van de overledene, en de gemeente antwoordt in de geest van de overledene. De daden van het kind zijn bevrijdend voor de ouders, zelfs nadat deze zijn overleden. Kaddiesj bevestigt een deugdzaam leven, en schenkt de ouders vergiffenis voor zonden en gebreken. Het mooie van Kaddiesj is dat het nooit in eenzaamheid wordt gereciteerd. Meestal wordt het samen met andere rouwenden uitgesproken.
In hoofdstuk vijf behandelt rabbijn Evers op zeer toepasselijke wijze vragen uit de praktijk. Daarbij wordt antwoord gegeven op heel wezenlijke vragen, zoals: Mogen kinderen gehoor geven aan het verzoek van de ouders om geen kaddiesj te zeggen? Mag kaddiesj gezegd worden voor hen die zich niet aan de Joodse wetten hielden of zelfs bekeerd zijn tot een andere godsdienst? Op deze laatste vraag wordt o.a. als voorbeeld gegeven wat te doen bij zelfmoord. Het wordt in zo'n situatie aangeraden om zelfs meer kaddiesjiem uit te spreken dan voor andere overledenen. Zo behandelt Evers maar liefst 37 vragen.

Het boek Kaddiesj wil ik alle Joodse lezers (en ander belangstellenden) van harte aanraden. Het geeft een goede inkijk in het Joodse standpunt ten aanzien van de dood: er is leven na dít leven. Het doet ertoe om de overledenen te danken en te helpen. Alles wordt in zeer heldere taal beschreven, zoals we dat gewend zijn van rabbijn Evers.

Lees verder

© 2008 - 2020 Etsel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Kaddiesj-gebed - het Joodse gebed voor overledenenKaddiesj-gebed - het Joodse gebed voor overledenenDe inhoud van het kaddiesj-gebed is het belijden en het onvoorwaardelijk aanvaarden van Gods wereldleiding, zowel voor h…
Boekrecensie: Oude wijn in nieuwe zakken Rabbijn R. EversrecensieBoekrecensie: Oude wijn in nieuwe zakken Rabbijn R. EversHoe kijkt de Joodse orthodoxie tegen hedendaagse problemen aan? Dat is het thema van het boek 'Oude wijn in nieuwe zakke…
Het Joodse gebedenboek - Siddoer/TefillaHet Joodse gebedenboek - Siddoer/TefillaDe Siddoer (Joodse gebedenboek) geeft drieduizend jaar Joodse godsdienstige ontwikkeling weer. Er zijn gebeden voor de w…
Boekrecensie: Aan tafel bij de rabbijn R. Evers/ L. MockrecensieBoekrecensie: Aan tafel bij de rabbijn R. Evers/ L. MockAan tafel bij de rabbijn eten en drinken in Bijbels perspectief (1999) van Rabbijn R. Evers en drs. L. Mock beschrijft…

Boekrecensie: Anders dan anderen? J. Prager en A. LepoffrecensieBoekrecensie: Anders dan anderen? J. Prager en A. LepoffIn het boek Anders dan anderen (Wat het betekent Joods te zijn) van Janice Prager en Arlene Lepoff komt de centrale vraa…
Boekrecensie: Geheim agent 613 - rabbijn Ies VorstrecensieBoekrecensie: Geheim agent 613 - rabbijn Ies VorstGeheim agent 613 (wereldverbeteraar-feestversierder) van rabbijn ing. Ies Vorst is een spannend en leerzaam boek voor Jo…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Meitzke, Pixabay
 • Kaddiesj (Theoretische en praktische aspecten van het Kaddiesj-gebed) - rabbijn mr. drs. Raphael Evers

Reageer op het artikel "Boekrecensie: Kaddiesj - rabbijn mr. drs. Raphael Evers"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Etsel
Laatste update: 03-07-2018
Rubriek: Hobby en Overige
Subrubriek: Boeken
Special: Boeken Jodendom
Bronnen en referenties: 2
Artikelen met het label 'Recensies' bevatten naast objectieve informatie ook subjectieve informatie in de vorm van een beoordeling.
Schrijf mee!