recensie

Boekrecensie: Chassidisme - Sjef Laenen

Boekrecensie: Chassidisme - Sjef Laenen In het boek chassidisme wordt door drs. J.H. (Sjef) Laenen een beschrijving gegeven van het chassidisme, een charedische ('ultra-orthodoxe') stroming binnen het Jodendom. Binnen het chassidisme speelt vooral de Joodse mystiek een belangrijke rol. Het chassidisme is gesticht door de Ba'al Shem Tov en bestaat tegenwoordig uit talloze verschillende groeperingen. Laenen geeft in dit boek op beknopte en toegankelijke wijze beschrijving van het chassidisme.

Gegevens

  • titel: Chassidisme
  • auteur: Sjef Laenen
  • jaar: 2007
  • uitgeverij: KOK Kampen
  • ISBN: 978-90-435-1451-4

Inhoud boek Chassidisme

Laenen, een expert op het gebied van Joodse mystiek, begint het boek met wat vooraf ging aan het chassidisme, daar de Joodse stroming niet uit de lucht is komen vallen. Alles begon uiteraard met Abraham en Mozes. Mozes ontving zowel de Schriftelijke als de Mondelinge Tora. Een belangrijk aspect van het Jodendom is dat de Tora niet alleen moet worden uitgelegd, maar ook wordt bekeken hoe nieuwe ideeën van elke generatie terug te vinden zijn in de Tora. Dit geldt ook voor de mystiek. Het chassidisme heeft teruggegrepen op de vele ideeën die de Joodse mystieke stromingen daarvoor hadden ontwikkeld. Laenen bespreekt de belangrijkste stromingen: merkava-mystiek, de klassieke Kabbala, de Ashkenazische chassidiem, de Luriaanse Kabbala en de Kabbala van de Shabbetai Zvi.

Tegen deze achtergrond ontstond het chassidisme in de 18de eeuw. Stichter was de Baal Shem Tov. Hij stichtte het chassidisme in 1734. Voor meer informatie klik hier. Uitgebreid wordt de chassidische leer behandeld die bestaat uit: messianisme, devequt en gebedsmystiek, het kwaad, liefde voor de medemens, de Goddelijke Voorzienigheid en het dienen van God in vreugde. Deze leer botste aanvankelijk met het traditionele Jodendom van de mitnagdiem (tegenstanders). Maar deze verschillen zijn in de loop der tijd minder geworden.

Belangrijk in het chassidisme is de rol van de tsaddiek of de Rebbe. Doordat er inmiddels verschillende groeperingen waren ontstaan kent elke gemeenschap zijn eigen tsaddiek die trouwe volgelingen heeft. De verschillende stromingen komen in het laatste hoofdstuk aan de orde. Laenen behandelt vier stromingen: de Satmar, de Lubavitscher, Breslov (Bratslav) en de Shomer Emunim. Opvallend bij deze bewegingen is hun houding ten aanzien van de nieuwe Staat Israël. De Satmar-beweging is bijvoorbeeld erg tegen de staat (lees hier); terwijl de Lubavitscher Chassidiem erg pro-Israël zijn (lees hier). Naast religieuze verschillen bestaan er ook verschillen in klederdracht.

Mening Etsel over het boek Chassidisme

Het boek van Sjef Laenen geeft een heel goed overzicht van het chassidisme. Er wordt duidelijk uitgelegd welke positie het chassidisme inneemt binnen het Jodendom. Daarbij wordt helder aangegeven dat het niet om een sekte gaat, maar om regulier charedisch ('ultra-orthodox') Jodendom dat de Tora beschouwt als de wet die door God aan Mozes gegeven is. Er wordt een objectief beeld geschetst van de chassidische leer in zijn algemeenheid en van de verschillende stromingen in het bijzonder. Eigenlijk is er geen minpunt te ontdekken in het boek. Het enige wat ontbreekt is de uitleg waarom de Lubavitscher (Chabad) Chassidiem pro-Israël zijn. Van de Satmar wordt wel uitgebreid verteld waarom het anti-Israël is, maar van de Chabad wordt niet verteld dat bij deze beweging 'Pikoeach nefesh' (het redden van levens) centraal staat. Israël moet er alles aan doen om de levens van Joden (en niet-Joden) te sparen. Dit kan het beste door zoveel mogelijk land in bezit te hebben. Lees hier verder.

Al met al is het een mooi beknopt naslagwerk voor mensen die meer over de kleurrijke wereld van het chassidisme willen weten.

Lees verder

© 2008 - 2020 Etsel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Boekrecensie: De revolutie der vromen - Daniël MeijersrecensieBoekrecensie: De revolutie der vromen - Daniël MeijersDe revolutie der vromen (1989) gaat over het ontstaan en de ontwikkeling van het chassidisme. Het behandelt de instituti…
Boekrecensie: Bezield bestaan  Lis HarrisrecensieBoekrecensie: Bezield bestaan Lis HarrisBezield bestaan (1987) is een boek van de Joods Amerikaanse journaliste Lis Harris over de wereld van een chassidische f…
Boekrecensie: De wanhoop verdreven - Elie WieselrecensieBoekrecensie: De wanhoop verdreven - Elie WieselDe titel van het boek 'De wanhoop verdreven' van Elie Wiesel is een zeer toepasselijke. Het boek handelt over de periode…
Boekrecensie: Wijsheid uit de Joodse mystiek  P. BessermanrecensieBoekrecensie: Wijsheid uit de Joodse mystiek P. BessermanDe Joodse mystiek is zo oud als Adam in de Hof van Eden. De gebeden en overpeinzingen van Joodse mystici vormen de kern…

Boekrecensie: Wegwijs in het Jodendom - NIKrecensieBoekrecensie: Wegwijs in het Jodendom - NIKWegwijs in het Jodendom is een uitgave van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap (NIK) dat een beknopte, populaire…
Boekbespreking "Leven aan de onderkant" van T. DalrymplerecensieBoekbespreking "Leven aan de onderkant" van T. DalrympleTheodore Dalrymple schreef het boek: "Leven aan de onderkant" "Het systeem dat de onderklasse in stand houdt". De auteur…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Tdjgordon, Pixabay
  • Chassidisme - Sjef Laenen

Reageer op het artikel "Boekrecensie: Chassidisme - Sjef Laenen"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Etsel
Laatste update: Juli 2018
Rubriek: Hobby en Overige
Subrubriek: Boeken
Special: Chassidisme
Bronnen en referenties: 2
Artikelen met het label 'Recensies' bevatten naast objectieve informatie ook subjectieve informatie in de vorm van een beoordeling.
Schrijf mee!