recensie

Boekrecensie: Bezield bestaan – Lis Harris

Boekrecensie: Bezield bestaan – Lis Harris Bezield bestaan (1987) is een boek van de Joods Amerikaanse journaliste Lis Harris over de wereld van een chassidische familie. Om precies te zijn gaat het over een Lubavitcher chassidische familie. Harris beschrijft het leven van Moshe en Sheina Konigsberg en hun vele kinderen die ze vier jaar lang volgde. Lis Harris is zelf seculier Joods en beschrijft vanuit dat standpunt het leven van de familie Konigsberg. Afgezien van het familie relaas geeft ze ook nog achtergrondinformatie over het Chassidisme.

Gegevens

  • titel: Bezield bestaan – de wereld van een chassidische familie
  • auteur: Lis Harris
  • jaar: 1987
  • uitgever: Bosch & Keuning nv – Baarn
  • ISBN: 90-246-4572-7

Inhoud van het boek 'Bezield bestaan'

Het boek handelt over de Lubavitscher gemeenschap in Crown Heights (Brooklyn-New York). De Lubavitcher chassidische Joden vormen vormen de grootste groep van alle chassidische groepen. De beweging is ultra orthodox maar is erg open naar buiten toe. De chassidische beweging is in Oosteuropa ontstaan maar bevindt zich tegenwoordig vooral in de VS, Israël en Antwerpen. Het levens is daar niet veel anders dan in de 19de eeuwse sjtetl in Europa waar op streng religieuze wijze de Joodse wetten worden nageleefd, zo constateert Harris.

Lis Harris zocht contact met een Lubavitcher familie om zo toegang te krijgen tot de unieke chassidische wereld die geheel bepaald wordt door religieuze gebruiken en rituelen. Ze was aanwezig bij gemeenschappelijke festiviteiten, zoals een huwelijk, een farbrengen (toespraak van de Rebbe), een begrafenis, een geboorte, en officiële feestdagen. Harris beschrijft het Messiaanse vuur, de agressieve bekeringsdrift onder andere Joden, de complexe rol van de vrouw (ritueel bad, menstruatie periode, gescheiden leven van de mannen, gearrangeerde huwelijken), het opvolgen van het advies van de Rebbe, de strijd tegen de Satmar Chassidiem en de zwarte bevolking, het voorkomen van invloeden van de buitenwereld, gesprekken met voormalige leden van de beweging, etc.

Hoofdkwartier Chabad chassidiem in Crown Heights


Mijn mening

Het boek Bezield bestaan is een knap in elkaar gezet verhaal. Het wel en wee van de familie Konigsberg wordt beschreven tegen de achtergrond van het chassidisme. Zo krijgt de lezer een duidelijk beeld van het chassidisme in het algemeen en het Chabad chassidisme in het bijzonder. Lis Harris beschrijft redelijk objectief over het chassidisme. Op punten waar ze kritiek heeft is dat vooral in de zin van de verschillen die bestaan tussen religieuze en seculier Joden. Dit komt met name naar voren wat betreft de positie van de vrouw binnen de chassidische wereld. Toch is Harris niet van mening dat de vrouwen gediscrimineerd worden. Het is gewoon anders dan in de seculiere wereld. Het lijkt vooral complexer te zijn.

Ondanks dat het boek knap geschreven is en ook goed leesbaar is, willen we wel een kritische noot laten horen. Weliswaar beschrijft Harris het religieuze gedachtegoed van de (Lubavitcher) chassidiem, maar ontbreekt het aan theologische inhoud. Om het gedachtegoed van de chassidische wereld te kunnen begrijpen moet eigenlijk gekeken worden naar hoe de chassidiem de Tora bestuderen en interpreteren. Zo is het boek van Rebbe Menachem Mendel Schneerson -Zinvol leven- een veel beter boek wat de religieuze gedachten betreft. Wie deze twee boeken naast elkaar legt zal toch twee verschillende beelden krijgen van de chassidische wereld. Zo krijg je bij Harris de indruk dat de Chabad wereld min of meer los staat van de rest van de wereld. Bij de Rebbe heb je dat gevoel helemaal niet. Weliswaar leven de chassidiem als een gesloten gemeenschap maar toch zijn ze heel goed op de hoogte van wat zich daar buiten afspeelt. De Rebbe geeft duidelijk zijn denkbeelden weer over de hele samenleving (overheid, onderwijs, wetenschap, relatie man-vrouw, etc.) en niet alleen die van de chassidische wereld.

Ook op de website van Chabad is te zien dat Chabad open in de wereld staat, hoewel aanhangers uiteraard wel de Tora wetten naleven. En hiermee komen we gelijk op het belangrijkste misverstand dat bestaat bij seculiere mensen. Zij beschouwen de Tora als een oud boek met oude wetten die niet meer van deze tijd zijn. De religieuze Joden beschouwen de Tora daarentegen als blauwdruk van de hele Schepping. De Tora is eeuwig geldig. Er kan dus geen sprake zijn van oude niet meer geldige wetten. Misschien dat seculiere mensen op het eerste oog gezien vooruitstrevend zijn (op het materiële vlak dan), maar spiritueel gezien lopen ze erg achter. Seculiere mensen vinden bijvoorbeeld abortus, euthanasie en vrije seks erg vooruitstrevend. Maar de vraag is in hoeverre het doden van mensen en seksuele verslaving gezien kunnen worden als spiritueel verheffend voor de mens.

De enige echte manier om over de Tora (chassidische) wereld te schrijven is vanuit het perspectief van de Tora zelf. Een seculier perspectief levert misschien wel een aardig verhaal op maar niet het juiste beeld. In dat opzicht schiet dit boek dan toch helaas tekort.
© 2013 - 2021 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Kabbala: Chabad chassidisme en Kabbala (Tanja)Kabbala: Chabad chassidisme en Kabbala (Tanja)Na de Baal Shem Tov en zijn opvolger Rabbijn Dovber, ontwikkelden volgelingen van Rabbijn Dovber verschillende richtinge…
Boekrecensie: Chassidisme - Sjef LaenenrecensieBoekrecensie: Chassidisme - Sjef LaenenIn het boek chassidisme wordt door drs. J.H. (Sjef) Laenen een beschrijving gegeven van het chassidisme, een charedische…
Muziekrecensie: Mishpaha: Hasidic & Jewish – Prague ChoirrecensieMuziekrecensie: Mishpaha: Hasidic & Jewish – Prague ChoirMishpaha is een cd met 17 Chassidische en Joodse folk songs. Deze worden ten gehore gebracht door een Praags koor. Mishp…
Wat is een tsaddiek? Heilige en mystieke Joodse leiderWat is een tsaddiek? Heilige en mystieke Joodse leiderHet chassidisme is groot geworden dankzij de tsaddiekiem (heiligen en mystici). Naast de Baal Shem Tov was zijn leerling…

Boekrecensie “Waarom mannen maar één ding tegelijk kunnen…”recensieBoekrecensie “Waarom mannen maar één ding tegelijk kunnen…”Zelden zo’n lange titel gezien, want de officiële titel is “Waarom mannen maar één ding tegelijk kunnen… en vrouw aan ee…
Boekrecensie: De zeven spirituele wetten van succesrecensieBoekrecensie: De zeven spirituele wetten van succes‘De zeven spirituele wetten van succes’ van Deepak Chopra uit 1994 is een soort vervolg, noem het logische vervolg, op ‘…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Rliessum, Pixabay (bewerkt)
  • Bezield bestaan – de wereld van een chassidische familie - Lis Harris
Jehoeda (1.597 artikelen)
Laatste update: 05-10-2021
Rubriek: Hobby en Overige
Subrubriek: Boeken
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.
Artikelen met het label 'Recensies' bevatten naast objectieve informatie ook subjectieve informatie in de vorm van een beoordeling.