recensie

Boekrecensie: Jodendom in de praktijk Evers/Stodel

Boekrecensie: Jodendom in de praktijk Evers/Stodel 'Jodendom in de praktijk' (2011) van Lou Evers en Jansje Stodel is een handzaam boek waarin duidelijk wordt uitgelegd hoe het Joodse leven van dag tot dag en van jaar tot jaar eruit ziet. Er wordt een overzichtelijk portret van Joden en hun tradities gegeven. Lou Evers is oud-rector van de Joodse Scholengemeenschap Maimonides in Amsterdam en ook oud-secretaris van het OJEC (Overlegorgaan Joden en Christenen). Verder doceert hij Jodendomskennis in diverse leerhuizen. Jansje Stodel was voorzitter van en is nog steeds actief bij diverse Joodse (vrouwen) organisaties.

Gegevens

 • titel: Jodendom in de praktijk een heldere inleiding
 • auteurs: Lou Evers en Jansje Stodel
 • jaar: 2011
 • uitgeverij: Boekerij, Amsterdam
 • ISBN: 978-90-225-5885-0

Inhoud van het boek 'Jodendom in de praktijk'

In het voorwoord schrijven de auteurs dat ze nogal eens de vraag voorgelegd krijgen hoe Joden de Bijbel lezen. Hun antwoord luidt dan: 'Hoe le-v-en Joden de Bijbel. Voor Joden geldt, volgens de auteurs, meer dat het gaat om leven van de Bijbel dan om lezen, hoewel de Tora natuurlijk intensief bestudeerd wordt. Het Joodse leven en de Joodse cultuur is verbonden met de Tora (de Bijbel). Voor de één is die band heel sterk en voor de ander is die losser.

Bij het schrijven van dit boek staat de vraag centraal wat Jodendom eigenlijk inhoudt. Hét Jodendom bestaat niet. De Joodse leefregels (Halacha) bepaalt wie Joods is. Maar inhoudelijk is Jodendom lastig te definiëren. Er zijn verschillende manieren om aan het Jodendom inhoud te geven. De auteurs noemen er zeven:
 1. Jodendom is een godsdienst gebaseerd op de Tenach en de Mondelinge Leer.
 2. Jodendom is het Joodse volk. Hiertoe behoren gelovige Joden. Anderen gaan meer uit van nationale overwegingen (het Zionisme).
 3. Jodendom kan zijn een zich onlosmakelijk verbonden voelen met Israël.
 4. Jodendom is een vorm van saamhorigheid en lotsverbondenheid, een gezamenlijk beleefd verleden (vooral wat de Sjoa betreft, maar ook qua Joodse verenigingen, etc.).
 5. Degenen die juist niets meer met het Jood-zijn te maken willen hebben.
 6. 'Latent' Jodendom: weliswaar Joods maar zich niet als zodanig identificeren. Soms komt dat na twee of drie generaties weer terug.
 7. 'Vader Joden': Halachisch zijn het geen Joden maar zo voelen zij zich wel.

In het boek staat het Jodendom als godsdienst en als volk centraal. In de eerste zes hoofdstukken worden de grondslagen van het Jodendom behandeld en hoe deze doorwerken in de praktijk van het dagelijks leven. In hoofdstuk zeven worden boeken en begrippen besproken. Tot slot nog een aantal hoofdstukken over zaken zoals geschiedenis, organisatiestructuren en maatschappelijk leven.

Mijn mening

Er zijn sinds de Tweede Wereldoorlog al heel wat boeken op de Nederlandse markt verschenen over Jodendom. Iedere auteur beschrijft op zijn/haar eigen wijze hoe Jodendom in elkaar steekt. Toch verschillen de boeken uiteraard niet al te veel van elkaar. Alle belangrijke facetten van Jodendom, zoals de mitswot, feesten, Shabbat, etc. komen aan de orde. Dat geldt ook voor dit boek. Veel nieuwe inzichten bevat het boek dan ook niet. Wel is het erg overzichtelijk en geeft het een duidelijk beeld van (het) Jodendom.

Waarschijnlijk zullen dit soort boeken meer door niet-Joden dan door Joden worden gelezen. Veel niet-Joden hebben belangstelling voor Jodendom. Maar ondanks de grote hoeveelheid boeken die er over het Jodendom zijn verschenen en ondanks de deskundige Joodse uitleg ervan, vraag ik me af of veel niet-Joden wel (willen) begrijpen wat Jodendom precies inhoudt. Veel niet-Joden (christenen) lezen deze boeken meestal door een christelijke bril. Zo ontstaat een onjuist beeld van Jodendom. Ze gaan Joodse en christelijke elementen met elkaar vermengen. Sommigen gaan zelfs zover om bijvoorbeeld Joodse feesten op een christelijke manier vorm te geven. Zo wordt het Pesachlam door veel christenen gezien als het symbool van Gods verlossing door Jezus, terwijl het Pesachlam juist in werkelijkheid het symbool van de Egyptische god is die aan God werd geofferd. Zo worden er nog wel meer zaken opzettelijk door christenen verdraaid. En dat is wel erg jammer. Want zo blijkt de warme belangstelling van christenen (niet-Joden) voor Jodendom dus meer te gaan om eigenbelang en om het 'gelijk' van het christendom aan te tonen dan om werkelijk begrip te tonen voor het Joodse volk en de Joodse godsdienst. Wat dat betreft is er voor Joods Nederland nog veel te doen. Misschien moet toch nog meer de nadruk gelegd worden op de onderwijzende taak van het Joodse volk voor de mensheid. Het is de taak van Joden om de wereld te onderrichten over de Eenheid van God c.q. de boodschap van de Tora duidelijk te maken. Weliswaar erkennen tegenwoordig veel christenen dat het Joodse volk uitverkoren is voor deze taak, maar echt luisteren naar wat Joden te vertellen hebben doen ze (nog) niet.

Lees verder

© 2012 - 2022 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Boekrecensie: Geen bloemen, wel bezoek - rabbijn R. EversrecensieBoekrecensie: Geen bloemen, wel bezoek - rabbijn R. EversGeen bloemen, wel bezoek (1997) betreft een analyse van rouwverwerking van de Joodse theorie en praktijk. Het is een boe…
Boekrecensie: Oude wijn in nieuwe zakken Rabbijn R. EversrecensieBoekrecensie: Oude wijn in nieuwe zakken Rabbijn R. EversHoe kijkt de Joodse orthodoxie tegen hedendaagse problemen aan? Dat is het thema van het boek 'Oude wijn in nieuwe zakke…
Joods medische ethiek: spirituele visie bij stamceltherapieIn dit artikel over stamceltherapie aandacht voor spirituele overwegingen betreffende deze medische techniek. We kijken…
Boekrecensie: De wereld van het optimisme - J. SoetendorprecensieBoekrecensie: De wereld van het optimisme - J. Soetendorp'De wereld van het optimisme' (1970) is een mooi boek over het Jodendom van de liberale rabbijn Jacob Soetendorp (1914-1…

Boekrecensie: Blauw water, Simone van der VlughtrecensieBoekrecensie: Blauw water, Simone van der VlughtHet is een van haar dunste boeken tot nu toe, Blauw water. In een interview zegt de schrijfster Simone van der Vlught hi…
Maartje de suikerheldin: kinderboek over Diabetes MellitusrecensieMaartje de suikerheldin: kinderboek over Diabetes MellitusMaartje de suikerheldin is een therapeutisch verhaal voor kinderen in de basisschoolleeftijd die suikerziekte hebben. He…
Bronnen en referenties
 • Jodendom in de praktijk een heldere inleiding - Lou Evers en Jansje Stodel
Jehoeda (1.536 artikelen)
Laatste update: 26-06-2022
Rubriek: Hobby en Overige
Subrubriek: Boeken
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.
Artikelen met het label 'Recensies' bevatten naast objectieve informatie ook subjectieve informatie in de vorm van een beoordeling.